Blogit ja verkkolehdet

Nordic Journal of Arts, Culture and Health

Uusi pohjoismainen vapaasti luettavissa oleva (open access) julkaisu vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin kenttää Pohjoismaissa. Kahdesti vuodessa ilmestyvää julkaisua tehdään pohjoismaisessa yhteistyössä ja sitä julkaisee Scandinavian University Press. Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) tarjoaa foorumin julkaisuille ja keskusteluille monitieteisellä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Julkaisun tarkoituksena on edistää tutkimuksen, tiedon ja käytännön kokemusten levittämistä kulttuurihyvinoinnista erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta. Lue lisää: 

****

Taidetutka
Taidetutka on kesäkuusta 2017 alkaen kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka luotaa taiteen uusia merkityksiä. Lehti on laajan yhteistyöjoukon yhteinen ja moniääninen ponnistus. Taidetutka on syntynyt halusta nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esitellä kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä, jotka usein jäävät pinnan alle.

 

****

Tälle sivulle on koottu myös muita taiteen, kulttuurin, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden yhteyksistä kertovia blogeja sekä verkkolehtiä. Lisäksi mukana on yhteisötaiteeseen keskittyviä blogeja sekä taiteen tekemistä uusissa toimintaympäristöissä käsitteleviä blogeja.


Art Thou Well -blogi
“Clinical psychology, arts & health, child & family mental health”

Iso-Britanniassa asuva kliinisen psykologian tohtori Kat Taylor kirjoittaa blogissaan mm. taiteen ja hyvinvoinnin alan tutkimuksesta ja käytännöstä. Kat Taylor on kirjoittanut blogiinsa myös tutkimukseensa liittyvistä matkoista Suomessa ja Yhdysvalloissa.

******

ArtsEqual-hankkeen Equally Well -blogi
”ArtsEqual tutkii, kuinka taide voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia ja miten se voisi olla kaikille kuuluva peruspalvelu. Mutta mitä kaikkea se tarkoittaa käytännössä? Tässä blogissa näytetään, mistä kaikesta ArtsEqual rakentuu.”

*******

Ellin blogi – Nykytanssia ja tanssielokuvaa tekien, kokien ja katsoen kotona asuville ikäihmisille

“Tähän blogiin päivitän kuulumisia työskentelystäni Suomen Kulttuurirahaston kolmivuotisella apurahalla aiheena Nykytanssia ja tanssielokuvaa tekien, kokien ja katsoen kotona asuville ikäihmisille.” – tanssitaiteilija Elli Isokoski

*******

Kulttuuria kaikille -palvelu 

“Kulttuuria kaikille -palvelun blogissa kulttuurikentän eri toimijat pohtivat saavutettavuutta ja moninaisuutta. Lisäksi Kulttuuria kaikille -palvelu bloggaa arjestaan. Blogin kaikki tekstit voi myös kuunnella, kuten muutkin sisällöt Kulttuuria kaikille -sivulla.”

*******

Kulttuurinen vanhustyö

Myrskyryhmä-tanssiryhmän tuottaja Mervi Leivo bloggaa kulttuurisesta vanhustyöstä.

*******

Pro soveltavan taiteen tila ry:n dialoginen blogi

Prostt ry on syksyllä 2013 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa soveltavan taiteen kentällä työskentelevien taiteilijoiden toimintaedellytyksiä. Yhdistyksen dialogisessa blogissa eri alojen taiteen tekijät tuovat näkökulmia siihen, missä ja miten taiteen soveltamista tapahtuu ja mitä se oikeastaan on. Jokainen blogikirjoittaja voi ehdottaa omassa tekstissään tulevia kirjoittajia. Blogiin toivotaan rohkeita avauksia ja villejä heittoja! Mistä sinä haluaisit kirjoittaa?

*******

Roso-lehti 

Roso kääntää toimitustyön päälaelleen ja antaa nuorille mahdollisuuden päättää mikä on julkaisun arvoista taidetta. Nuorten taiteeseen pääset tutustumaan uudessa neljästi vuodessa verkossa ilmestyvässä Roso-lehdessä. Sisällön ovat tuottaneet taiteesta ja luovasta toiminnasta kiinnostuneet erityisryhmien taiteilijat, joiden ääni ei kuulu valtamedioissa.

*******

Taide arjen vahvistajana
”Kulttuurituottaja Jaana Gummerus kirjoittaa ihmisten, taiteen ja kulttuurin kohtaamisista sote-alalla.” Blogin viimeiset päivitykset ovat vuodelta 2018.

*******

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Soveltava taide ja Luova tuottaja (YAMK) -koulutusten blogi

Turun AMK:n kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat kirjoittavat pohdinnoistaan ja kokemuksistaan työskennellessään taiteen parissa erilaisissa toimintaympäristöissä.

*******

Taikusydän ei vastaa blogien ja verkkolehtien sisällöstä. Jos haluat ilmoittaa oman blogisi mukaan listalle, ota yhteyttä: anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi.

Päivitetty 10.9.2020