Pohjois-Savo edelläkävijä: VOIMALA-toimijat solmivat kumppanuussopimuksen

Yhdeksän organisaatiota Pohjois-Savosta allekirjoitti Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan kumppanuussopimuksen kesäkuussa 2017. Mukaan sopimukseen lähtivät Itä-Suomen yliopisto, Kuopion Invalidit......
Lue lisää

Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien.......
Lue lisää

Takuulla rakenteisiin -hanke ikääntyneiden tukena Kuopiossa

Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään vuosina 2016–2017 taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin......
Lue lisää

Itä-Suomi

Itä-Suomen verkoston toiminta-alueena on pääpiirteissään Pohjois-Savon maakunta, jonka keskuskaupunkina on Kuopio (118 000 asukasta). Maakunnassa on asukkaita lähes 250 000.

Kuopion seudulla on voimakas tahtotila tehdä töitä taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien eteen. Sektorirajojen ylittäminen on jo onnistunut, minkä ovat mahdollistaneet Kuopion kaupungin organisaatiorakenne sekä kaupungin pitkät perinteet hyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin ja taiteen keinoin.

Alku rakenteille luotiin 2000-luvun alussa, jolloin käynnistyivät ensimmäiset Kuopion kaupungin taiteilija hoitotyössä -pilotit. Alueelle on syntynyt soveltavan taiteen, yhteisötaiteen ja kuntouttavan taidepedagogiikan osaamiskeskittymä sekä useita toimintamalleja hyvinvoinnin edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin.

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala koulutuksen ja työelämän uudistajana

Kuopion konservatoriossa alettiin kehittää 2000-luvun alussa yksilöllistä musiikkikasvatusta ja opetus-mahdollisuuksia erityisryhmille. Konservatoriossa alettiin pohtia, miten musiikki- ja tanssipedagogiikkaa voidaan viedä niiden ihmisten luo, jotka eivät pääse osallisiksi taiteen perusopetuksesta. Vuonna 2012 käynnistyi ensimmäinen Takuulla-hankkeista, joissa taidetta ja kulttuuria on tuotu suunnitelmallisesti osaksi mm. neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja sairaalan arkea.

Itä-Suomen Hyvinvointi-voimalan (VOIMALA) verkostoyhteistyön aiesopimus solmittiin vuonna 2015. VOIMALAssa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Innovation Oy, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö ja Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sekä kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilari.

Lue lisää Itä-Suomen Hyvinvointivoimalasta täältä.

Alueen vahvuudet

Kuopion seudulla nähdään vahvuutena useat toimivat verkostot sekä ylisukupolvinen taidetoiminta ja monitaiteinen lähestymistapa. Kuopio Tanssii ja Soi on vahva brändi, joka on helppo viedä läpi vauvasta vaariin. Alueella on monipuoliset taideoppilaitokset ja kaupungin kulttuuriaktivoinnin yksikön rooli on vahva.

Alueella on tarvetta uudenlaisiin koulutuksiin sekä hyvinvoinnin edistämisen taloudellisten resurssien lisäämiseen. Lisäksi tarvitaan alalla olevien taiteen ammattilaisten mentorointia ja työnohjausta. Haasteena ovat välimatkat ja toisaalta pirstaleinen työkenttä. Miten saada taiteen ammattilaisia asettumaan alueelle, etteivät he lähde pois tai vaihda alaa? Taiteilijoiden löytäminen on haastavaa erityisesti pieniin kuntiin ja syrjäseuduille, kuten myös järkevien työnkuvien muodostaminen. Lisäksi haasteena on löytää aikaa verkostoitumiselle. Uhkina koetaan kateus, kilpailu samoista resursseista sekä tekijöiden ja kehittäjien yksinäinen asema.

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkostotoiminnan tavoitteita ovat:

  • edistää taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien vahvistumista ja toimintaa Pohjois-Savossa
  • yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin ja VOIMALAN välillä
  • tuoda yhdessä esiin ja sanoittaa, miksi ja miten taide tuo hyvinvointia ja viedä tietoa kuntasektorille
  • alueen voimavarojen yhdistäminen
  • taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ajatuksen kirkastuminen alueella, koulutuksen kehittyminen, ajattelutavan vieminen kuntasektorille, keskiössä alueen asukkaiden palveluiden kehittäminen
  • maakuntarajojen välissä työn tekeminen
  • rahoituksen puolesta puhuminen

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkostossa ovat mukana:

  • Itä-Suomen Hyvinvointivoimala VOIMALAssa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö ja Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sekä kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilari.
Eeva Mäkinen
projektijohtaja
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
+358 45 1360 202