Yhteistyökumppanit

Taikusydämen yhteistyöverkosto toimii lähes koko Suomen alueella. Lisäksi teemme  pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Vuosina 2015-2020 Taikusydämen osatoteuttajina toimivat:

Taikusydämen yhteistyötahoja ovat muun muassa Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö ja Sote-akatemia, Taiteen edistämiskeskus, AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto, Kulttuuria kaikille -palvelu, Tampereen ja Turun kaupungit, Kulttuurihyvinvointipooli sekä Nordic Arts & Health Research Network. Lue lisää yhteistyökumppaneistamme alta!

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Turun yliopisto

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tehdään monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, jossa hyvinvointi, terveys ja sairaus nähdään kytköksissä kulttuurisiin, kielellisiin, historiallisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin ja käytäntöihin. Yksikkö on osa Turun yliopiston Humanistista tiedekuntaa, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta.

Yksikkö antaa alan opetusta, koordinoi jatko-opiskelijoille sekä tutkijoille tarkoitettua Kulttuuri ja terveys -seminaaria sekä toimii erilaisissa hankkeissa.

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus antaa tukea ja neuvontaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointitoiminnan käynnistämiseen osana Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelua, jota koordinoi erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

Lisätietoa: Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelu

 

AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto

Aili on kuntatoimijoiden muodostama kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto. Verkoston tehtävänä on vahvistaa kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa kulttuurista seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto. Lue lisää verkostosta täältä.

 


ArtsEqual (2015-2021)

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutki, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoitti Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Lue lisää hankkeesta täältä.

The ArtsEqual research initiative, coordinated by the University of the Arts Helsinki, examined the arts as public service, with equality as the starting point, and explored how the arts can meet the social challenges of the 2020s. The initiative was financed by the Academy of Finland’s Strategic Research Council. Find out more about ArtsEqual.

 

Kuva: Pixabay.
Päivitetty 4.3.2022.