AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto

AILI on kuntatoimijoiden muodostama kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto. Verkoston tehtävänä on vahvistaa kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa kulttuurista seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto. Kuntatoimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisella valmistaudutaan maakuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen sekä rakennetaan yhteiskehittämiselle pohja.

Verkostossa tehdään kehittämistyötä neljässä alatyöryhmässä, joiden teemat vuosille 2016–2018 ovat:

Verkoston kehittämistoimet edistävät taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten huomioimista kuntien ja maakuntien hyvinvointisuunnitelmissa sekä hyvinvoinnin indikaattoreissa.

Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan osallistuu edustaja sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuritoimen puolelta.

Verkoston toiminta on käynnistynyt yhtenä Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Löydät lisätietoa verkostosta myös Innokylästä.

Maria Mäkinen
Projektipäällikkö, AILI - Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön valtakunnallinen verkosto
Puhelin: +358 40 664 1758

Päivitetty 13.6.2019.