AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen verkosto

AILI on kuntatoimijoiden muodostama kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto. Verkoston tehtävänä on vahvistaa kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa kulttuurista seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto. Kuntatoimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisella valmistaudutaan maakuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen sekä rakennetaan yhteiskehittämiselle pohja.

Verkostossa tehdään kehittämistyötä neljässä alatyöryhmässä, joiden teemat vuosille 2016–2019 ovat:

Verkoston kehittämistoimet edistävät taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten huomioimista kuntien ja maakuntien hyvinvointisuunnitelmissa sekä hyvinvoinnin indikaattoreissa.

Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan osallistuu edustaja sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuritoimen puolelta.

Verkoston toiminta on käynnistynyt yhtenä Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. AILI-verkoston verkkosivuille pääset tästä: http://ailiverkosto.fi/index.html

 

Päivitetty 2.4.2020.