Itä-Suomen Hyvinvointivoimala

koonti-1024x225
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala / Takuulla-työpajat. Kuva: JiiPee Photography.

 

Takuulla iloa -tiedote

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on yhteistyöverkosto, joka kehittää kulttuurin mahdollisuuksia hyödyntäviä hyvinvointipalveluja, siihen liittyvää moniammatillista osaamista sekä uutta liiketoimintaa. VOIMALA vahvistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että verkostoyhteistyö laajenee ja vakiintuu Itä-Suomen alueella pysyväksi yhteistyömuodoksi vuoteen 2020 mennessä. VOIMALAA hallinnoi Kuopion Konservatorio.

Aiesopimus

VOIMALAn valmistelu alkoi vuonna 2009 Kuopion konservatorion, Kuopion kaupungin ja Kuopio Innovation Oy:n yhteistyönä. Tammikuussa 2015 aiesopimuksen allekirjoitti yhdeksän Pohjois-Savossa toimivaa organisaatiota:

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Kuopio Innovation Oy
  • Kuopion kaupunki
  • Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • Savon koulutuskuntayhtymä
  • Savonia-ammattikorkeakoulu oy
  • Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö
  • Tohtori Matthias Ingmanin säätiö, Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Vuonna 2016 mukaan liittyi myös kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio Tukipilari.

Takuulla-menetelmä

Kokemuksia ja osaamista on hankittu Kuopion konservatorion koordinoimissa TAKUULLA-hankkeissa, joissa musiikkia ja tanssia on viety mm. neuvolaan, päiväkoteihin, kouluihin, sairaalaan, psykiatrian keskukselle, ammatilliseen oppilaitokseen, yhdistyksiin sekä palvelukeskuksiin. Nykyisin palveluja tarjotaan lisäksi työikäisille, senioreille ja turvapaikan-hakijoille. Toiminta on laajenemassa myös muille taide- ja kulttuurialoille ja pilotointien yhteydessä kehitetään etäpalveluja saavutettavuuden parantamiseksi. Rinnalla osallistutaan aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja kehittämistyöhön.

TAKUULLA-pajat toteutetaan joustavasti huomioiden henkilöstön kulttuurinen osaaminen ja työyhteisön tarpeet. Henkilöstöstä valikoidaan taiteilijoiden työpareiksi taide- ja kulttuurimenetelmien oppimisesta kiinnostuneita eri alojen ammattilaisia. Onnistuminen edellyttää yhteistoiminnallisuutta, molempien halua kehittyä työssään, taiteilijoiden sosiaali- ja taidepedagogista orientoituneisuutta sekä asiakaslähtöisyyttä.Työpajat kestävät muutamasta kuukaudesta lukuvuoteen, jolloin syntyvä uusi osaaminen ehtii juurtua työpaikoille.

Kohonneen riskin väestöryhmien ja sairastuneiden parissa toimitaan pedagogiikan, yhteisötaiteen ja terapian rajamaastossa sekä luodaan maaperää tulevaisuuden hybridisille ammatinkuville. Kaiken lähtökohta on johdon ja esimiesten sitoutuminen uusien työskentelytapojen kehittämiseen.

 

takuulla-logo_netti-300x123

Moniammatillisuus ja uudet ammatit

VOIMALAn toiminnassa on kyse myös uudenlaisen moniammatillisen toimintakulttuurin luomisesta. Lähivuosikymmeninä työelämä on murroksessa, uusia ammatteja kehitetään ja arvioiden mukaan kolmasosa nykyisistä ammateista tulee katoamaan. Tulevaisuudessa meillä on uusia, ”ristiin pölyttäviä” koulutuksia ja ammatinkuvia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että olemassa oleviin ammatteihin ja työtehtäviin sisällytetään työmenetelmiä ja ammattiosaamista toisilta osaamisaloilta.

Tavoitteena on, että VOIMALA tulevaisuudessa generoi uusia innovaatioita, lisää monialaisen osaamisen hyödyntämistä eri ammateissa, edistää koulutusta sekä parantaa työntekijöiden valmiuksia sopeutua työelämän muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi se edistää työhyvinvointia, lisää sosiaali- ja terveysalojen vetovoimaisuutta, parantaa kulttuurialojen työllistymistä, pidentää työuria ja tuottaa tulevaisuudessa jopa uusia ammatteja.

Tutustu toimintaan VOIMALAN verkkosivuilla.

Eeva Mäkinen
FT, MuM, projektijohtaja
Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala
Puhelin: +358 45 136 0202

VOIMALA Facebookissa