Vad är Taikusydän?

Taikusydän är en riksomfattande kontaktpunkt och samarbetsnätverk för kulturens välfärdsinverkan i hela Finland.

Läs mer