Annika Tammela

Tohtorikoulutettava, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: annika.s.tammela@jyu.fi
Puhelin: 050 561 6987

 

Tutkinto / koulutus:

FM, Musiikkikasvatus
Muusikko (Jyväskylän ammattiopisto),
Opettajan pedagogiset opinnot (Jyväskylän yliopisto)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Musiikkikasvatuksen väitöskirjassani tutkin, millaisena Suomen jälleenrakennusajan (1945-1959) kansakoululaiset eli nyt ikäihmiset kokevat lapsuudestaan tutut laulut ja millaisia merkityksiä he antavat tälle musiikille vanhana. Omalla tutkimuksellani pyrin osoittamaan, miten ikäihmisen itse lapsuudessaan laulamat ja kuulemat kappaleet voivat auttaa pitämään yllä hänen toimijuuttaan, arvomaailmaansa ja kulttuurista identiteettiään. Tutkimukseni viitekehys on kokonaisvaltaisessa ihmiskäsityksessä (Lauri Rauhala 2006) ja aineiston analyysissä käytän muistitietotutkimuksen metodologiaa. Hyödynnän monipuolista musiikillista osaamistani ja laulatan aineistonkeruuni muisteluryhmätuokioissa yhteislauluja soveltuvista sävellajeista ikäihmisille, käyttäen eri akustisia säestyssoittimia, kuten piano, kitara ja viisikielinen kantele.

Toimin tutkimustyön ohella soiton- ja laulunopettajana (pop-jazz / kansanmusiikki: viulu, alttoviulu, piano, laulu) sekä teen yhteislaulu- ja esiintymiskeikkoja toiminimellä palvelutaloissa, ikäihmisten asumisyksiköissä, seurakunnissa ym. Vedän nyt kuudetta vuotta Jyväskylän NNKY:llä varttuneen väen naislauluryhmä LaKua. Inspiraation iskiessä kirjoitan itse suomenkielistä pop/folk -musiikkia.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

  • Seniorimusiikkitoiminta
  • Muisteluryhmätoiminta
  • Muisteluaineiston keruu
  • Muistitietotutkimus
  • Yhteislaulujen säestys
  • Kotimainen 1940- ja 1950-lukujen musiikki
  • Kansakoululaulut
  • Levytetty suomalainen lastenmusiikki 1929-1959

 

Julkaisut:

 

Aholainen, M., Jäntti, S., Tammela, A. & Tanskanen, J. (2021). Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen. Suomen Lääkärilehti, Vol. 76, No. 9. s. 564-568.

Tammela, Annika (2018). Ajankuva kansakoululauluissa 1940- ja 1950-luvuilla: ikäihmisten lapsuuden musiikkimuistoja. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58134

 

Muuta:

Lisää tietoa minusta ja toiminnastani kotisivullani: https://annikatammela.webnode.com/