Cecilia von Brandenburg

Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto
Helsinki

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: ceciliavonbrandenburg@yahoo.co.uk
Puhelin:       044 5567148

 

Tutkinto / koulutus:

  • Kuvataidekasvatuksen tohtoriopinto-opiskelija 1.1.2009 alkaen. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen laitos, Helsinki.
  • Taiteen maisteri (TaM), kuvataideopettajan tutkinto 2008. Kuvataideopetuksen koulutusohjelman muuntokoulutus, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 2006-2008.
  • Kuvataiteen Tila ja taide -erikoistumisopinnot 2005. Lahden Muotoiluinstituutti (Lahden Ammattikorkeakoulu), Lahti 2004 – 2005.
  • Taideterapeutti 1994. Arte-Mhisia/Snellman-korkeakoulu), Helsinki.
  • Kuvataiteilija 1986. (BA, ulkomaiset opinnot) Alanus University. http://www.alanus.edu/eng/alanus-university/profile.html
  • Steinerkoulun luokanopettajaopinnot 1982. Snellman-korkeakoulu, 1980 – 1982 Helsinki
  • Ylioppilastutkinto 1978. Hyvinkään Uusi Yhteiskoulu, Hyvinkää.

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen kouluttautunut nuorena kuvataiteilijaksi Englannissa ja Saksassa, toimin yli 20 vuoden ajan eri koulutusasteilla taideopettajana aikuisten, nuorten ja lasten parissa, sekä työskentelin seitsemän vuotta taideterapeuttina oppilashuoltotyössä koulussa. Valmistuin vuonna 2008 taiteen maisteriksi (kuvataidekasvatus, Taideteollinen korkeakoulu) ja toimin tällä hetkellä väitöstutkijana viimeistellen väitöskirjaa. Väitöstutkimuksessani tarkastelin ilmiöitä, jotka saavat syntynsä tapahtumissa, joissa taiteilijat vierailevat työpaikalla ja tuovat sinne taidettaan sekä rohkaisevat ihmisiä osallistumaan taiteelliseen toimintaan keskellä jokapäiväistä työtä. Tutkimuksessani keskiössä ovat taiteilijan toiminnan havainnoinnista nouseva kokemuksellinen tieto, etiikka ja ihmisen osa muuntuvassa työelämässä.

Olen työskennellyt taide-(työ)hyvinvoinnin edistämisessä ja taiteen yhteiskunnallinen merkitys-aiheiden luennoitsijana, tuntiopettajana sekä kurssien suunnittelijana eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla.

Vuosina 2010-2013 toimin projektitutkijana ESR-rahoitteisessa Novia ammattikorkeakoulun (Novia Yrkeshögskolan) ArtGoesWork-projektissa, jossa keräsin ja analysoin aineistoja taiteilijoiden toiminnasta työpaikoilla työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä interventioissa. Tätä ennen tutkin taiteilijahaastattelujen kautta taiteilijoiden vierailuja myös toisilla työpaikoilla Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Taiteen ja kulttuurin merkitys (työ)hyvinvoinnin edistämisessä, havainnoiva kenttätyö taideinterventioissa työpaikoilla, kulttuuri- ja terveyspoliittiset painotukset ministeriötyössä, (työ)hyvinvoinnin edistäminen taiteen keinoin, taiteilijoiden ja taidekasvattajien koulutus kulttuurisen hyvinvoinnin kontekstissa toimimiseen, taiteen yhteiskunnallinen merkitys, julkinen taide (hoitokontekstiin liitettynä), taiteen hyödyntämisen kritiikki.

 

Julkaisut:

von Brandenburg C. (2015a), Art as a continual arrival of life within oneself. In publication: Special Issue, Human-centeredness, 1/2015 Journal Origins, Finnish Studies in Art Education. Aalto University: Helsinki. 51-60. Available at: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=108252896

Muukka-Marjovuo A., von Brandenburg C., Heikkilä E., Mäkikoskela R., Snellman M., Tuovinen T. (2015b). Experience First! In publication: Göthlund A., Illeris H., Thrane K. (eds.) EDGE: 20 Essays on Contemporary Art Education. Multivers Academic, Denmark. A collaborative article with individually written chapters.

von Brandenburg C. (2013a). Method development in the ArtGoesWork project. In: Pettersson C.
(ed.) ArtGoesWork. Yrkeshögskolan Novia. Novia publication och production, serie R: rapporter 4/2013. Yrkeshögskolan Novia. Vasa, Finland. 89–121.
This article is written also in Finnish and Swedish in the same publication:
– von Brandenburg C. (2013b). Metodinkehittäminen projektissa ArtGoesWork. Julkaisussa: Pettersson C. (toim.) ArtGoesWork. Novia publication och production, serie R: rapporter 4/2013. Yrkeshögskolan Novia. Vaasa. 21-53.
– von Brandenburg C. (2013c). Metodutveckling i projektet ArtGoesWork. I publicationen: Pettersson C. (red.) ArtGoesWork. Novia publication och production, serie R: rapporter 4/2013. Yrkeshögskolan Novia. Vasa, Finland. 53-89.

von Brandenburg C. (2013d). Artikkelikirjoittamisen ohjauksesta (Teaching article writing). In: Journal Origins, Finnish Studies in Art Education 1/2013. Aalto University, Helsinki, Finland. 1-8. Available at: https://wiki.aalto.fi/display/Synnyt/1-2013

von Brandenburg C. (2012a). Taiteen hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämisessä (Use of art in enhancing well-being). Published in (a publication for university students): M.-L. Honkasalo & H. Salmi (toim.). Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. K&H, Kulttuurihistoria. Turun Yliopisto (Turku University), Turku, Finland. 243-266.

von Brandenburg C. (2012b). Health through capacity building – mediation of arts in working
communities. A paper published in proceedings of the InSea Conference “Arts Education at the Crossroad of Cultures” 25th of June – 27th of June 2012 Lemesos, Cyprus. Available at: http://insea.org/docs/2014.17/cyprusproceeedings.pdf

von Brandenburg C. (2011). Art and well-being at work. A paper published in the proceedings: Well-being 2011 – The First International Conference Exploring the Multi-dimensions of Well-being hosted by Birmingham City University and the Royal Institute of British Architects (RIBA), 18th – 19th July 2011. Birmingham, U.K.

von Brandenburg C. (2010a). Bridges between artists and regional development to promote welfare. In: ”Creative economy and culture in the core of innovation policy”. Ministry of Education, Helsinki, Finland. 2010:13. Available at: https://issuu.com/tillt/docs/creative_economy_and_culture_in_the_innovation_pol

von Brandenburg C. (2010b). Well-being at work and sense of coherence in art educational context. The poster presented in the international conference “Towards Better Work and Well-being” organised by the Finnish Institute of Occupational Health, 10–12 February 2010. Crowne Plaza Hotel, Helsinki, Finland.

von Brandenburg C. (2010c). Vierailla mailla -kirjoittamisen tärkeydestä taiteen kentässä (In foreign territories). In: Räsänen, K., (ed.) Joko tunnet tämän tutkijan? Esseitä akateemisesta työstä (Do you already know this researcher? Essays about academic work). Helsinki: Aalto University School of Economics, Series B:116. 62-73. Available at: http://epub.lib.aalto.fi/pdf/hseother/b116.pdf

von Brandenburg C. (2010d). Bridges between artists and regional development to promote welfare. In: Creative economy and culture in the core of innovation policy. Ministry of Education, Publications of the Ministry of Education 2010:13, Department for Cultural, Sport and Youth Policy of Government Finland. (This publication was published also in Finnish, please see publication 2009b).

von Brandenburg C. (2009a). Art, health promotion and well-being at work. In: Journal Origins – Finnish Studies in Art 1/2009. Helsinki University of Art and Design, Helsinki, Finland. 25-31. Available at: http://arted.uiah.fi/synnyt/1_2009/brandenburg.pdf

von Brandenburg C. (2009b). Siltoja taiteilijoiden ja alueellisen kehittämisen välillä hyvinvoinnin
edistämiseksi. Artikkeli OPM:n artikkelikokoelmajulkaisussa ”Luova talous ja kulttuuri
innovaatiopolitiikan ytimessä”. Opetusministeriön julkaisuja 2009:30, Helsinki. Available at: http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/opm30.pdf

von Brandenburg C. (2009c). Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä. In: Journal Origins – Finnish Studies in Art 2/2009. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki. 47-58. Available at: http://arted.uiah.fi/synnyt/2_2009/cecilia_von_brandenburg.pdf

von Brandenburg C. (2008a). Kuinka tavoittaa varjossa olevaa? (How to the reach the being in the
shadow?) Synnyt/Origins 2/2008. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki. University of Art
and Design, Helsinki. 96-105. Available at: http://arted.uiah.fi/synnyt/2_2008/brandenburg.pdf

von Brandenburg C. (2008b). Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Näköaloja taiteen
soveltavaan käyttöön. Opetusministeriön julkaisuja 2008:12, Helsinki. Available at: http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/488/Kulttuurin_ja_hyvinvoinnin_valisista_yhteyksista_2008.pdf

von Brandenburg C. (2007). Taide ja työhyvinvoinnin edistäminen – tehokkuusajattelua vai
elämänlaadun parantamista? In: Bardy M., et.al. (ed.), Taide keskellä elämää. Nykytaiteenmuseo Kiasman julkaisuja 106/2007. Like, Keuruu. 179-187.

von Brandenburg C. (2006a). Kuvataide hyvinvoinnin edistäjänä – voiko taiteellinen prosessi kehittää ongelman ratkaisukykyä? In: 53. Työterveyspäivät 24-25.10.2006. Työterveyslaitos, Helsinki. 164-167.

von Brandenburg C. (2006b). OPM:n Kulttuuri ja hyvinvointi-projektin satoa. In: Lehtonen M., Ahoranta P., Erämaa S., Kosonen E., Pitkänen J. (eds.), Hyvinvointia ja kuntoa kulttuurista – Hakku-projektin loppuraportti. A: Tutkimuksia ja raportteja 13. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkeli. 39-47.

von Brandenburg C. (2006c). Visual Arts as a Supportive Measure for Improving Well-Being at Work and Promoting Employee Work Ability – New Ideas and Practical Examples. In: Hietanen O. (ed.), Wellbeing in the information society. Proceedings of the WIS 2006 Conference on Well-being in the Information Society, 11-12 May 2006, Turku Finland. Series C-2:2006. Publications of the Turku School of Economics, Tampere. 139-152.

von Brandenburg C. (2003). Kuvataide työhyvinvoinnin ja tykytoiminnan tukena – Uusia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä (Visual Arts as a Supportive Measure for Improving Well-Being at Work and Promoting Employee Work Ability – New Ideas and Practical Examples). Raporttisarja 2003/1 Työturvallisuuskeskus (The Centre for Occupational Safety), Helsinki.

 

Muuta:

Aalto-yliopiston tutkijat: https://research.aalto.fi/portal/cecilia.vonbrandenburg.html