Karoliina Maanmieli

 

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: karoliina.kahmi@gmail.com
Puhelin: 050 345 4537

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian tohtori, kirjoittaminen 2015
Lähihoitaja, mielenterveys, kriisi ja päihdetyö 2004
Kirjallisuusterapiaohjaaja 2008

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen kirjoittamisen apurahatutkija ja kirjallisuusterapiakouluttaja. Marraskuun 2019 loppuun asti tutkin suomalaisten mielisairaalamuistoja Koneen säätiön rahoittamassa Muistoihin kaivertuneet tilat -hankkeessa. Vuosien 2020-2021 ajan toimin projektikoordinaattorina viiden maan yhteisessä Heroines – Eramus + -hankkeessa, jossa ohjataan omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ryhmiä mielenterveyspalveluita käyttäville haja-asutusalueilla asuville naisille. Toimin myös vastuukouluttajana Mikkelin, Jyväskylän ja Kymenlaakson kesäyliopistojen kirjallisuusterapiakoulutuksissa.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

  • Kirjallisuusterapia
  • Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
  • Terapeuttinen kirjoittaminen
  • Kokemusperustainen tutkimus
  • Luovien terapioiden integraatio

 

Julkaisut:

Karoliina Maanmieli: Häpeä ja stigma suomalaisten mielisairaaloiden potilaiden muistoissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2019, 56(3).https://journal.fi/sla/article/view/75490

Karoliina Maanmieli: Hulluuden ja luovuuden risteämiä suomalaisten mielisairaaloiden potilaiden muistoissa. Scriptum Creative Writing Research Journal 2019, 6 (2).

Karoliina Maanmieli: Suomalaiset käenpesät. Väkivallan metaforat ja traumakokemuksen kuvaus mielisairaalamuistoissa. Psykoterapia 2018, 37 (1).

Karoliina Maanmieli & Jose Maanmieli: Psykoosi – sosiaalinen destruktionismi. Psykoterapia 2017, 36 (1). http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/maanmieli117.pdf

Karoliina Kähmi: Advances in Poetry Therapy. Scriptum, Creative Writing Research Journal, 2015, 2(4). https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48135

Karoliina Maanmieli: Luovat terapiat ja empaattisen kohtaamisen kaipuu suomalaisten mielisairaalamuistoissa. Kirjallisuusterapia 2018 26 (1).

Karoliina Kähmi: ”Kirjoittaminen on tie minuun, minusta sinuun.” Ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia sairastavien kirjallisuusterapiassa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Arvosana kiitettävä. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/46592/978-951-39-6252-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y