Mari Pienimäki

Tutkija, Tampereen yliopisto
Tampere

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: mari.pienimaki@tuni.fi

Tutkinto / koulutus:

Filosofian tohtori, nykykulttuurin tutkimus, Jyväskylän yliopisto, 2013
Filosofian maisteri, taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto, 2000

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Tutkimustyössäni olen kiinnostunut kehittämään mediakasvatusta etenkin luovuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Kohderyhmänä olen kiinnostunut erityisesti nuorista.

Väitöskirjassani tutkin valokuvien kriittistä tulkintaa mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Minulla onkin vahva kuvallinen/visuaalinen taju, omaa valokuvatuotantoa (esim. näyttelyitä) ja parivuotinen valokuvaajan aikuiskoulutus.

Viime vuosina olen tutkinut lähinnä sitä, miten itseilmaisuun perustuvien mediateosten tekeminen ja julkaiseminen (esim. mediassa, näyttelyissä) voivat kasvattaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten valtaantumista, omaehtoista toimijuutta, medialukutaitoa, hyvinvointia ja inkluusioita eli yhteiskunnassa mukana oloa. Jatkossa haluaisin syventyä lisää syrjäytymisuhan alla olevien nuorten haasteisiin ja tukemisen keinoihin ja mm. mediankäytön tarkasteluun hyvinvoinnin näkökulmasta (ns. digihyvinvointiin).

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

  • Taidekasvatus
  • Kuvataide, erityisesti valokuva
  • Mediakasvatus, medialukutaito, mediaosallistuminen
  • Kuvanlukutaito, valokuvien tulkinta, kuvajournalismi
  • Pedagogiikka, monilukutaito
  • Haavoittuvaiset nuoret, syrjäytymiskysymykset, inkluusio
  • Toimintatutkimus
  • Nuoret

 

Julkaisut:

Viimeisimpiä tieteellisiä artikkeleita (ref.):

Pienimäki Mari. (2018). Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies : A Case Study with Vulnerable Young People. International journal of new media, technology and the arts 13 (3), 9-20. Saatavilla: https://cgscholar.com/bookstore/works/facilitating-creative-media-production-through-the-pedagogy-of-multiliteracies

Pienimäki Mari, Kotilainen Sirkku. (2018). Youth Participation in Research on Multiliteracies : Ethical Perspectives. Media Education Research Journal 8 (1), 115-132. Saatavilla rinnakkaistallenne: http://tampub.uta.fi/handle/10024/103073

Pienimäki, Mari (2019, tulossa) “Improving the Wellbeing of At-Risk Youth through Media Participation”. Media Practice and Education.

Koponen, Minna & Pienimäki, Mari (2019, tulossa) “Toward the Transcultural Media Competencies of Migrant Young People”. UNESCO, Milid Year Book 2017.

Kotilainen, Sirkku & Pienimäki, Mari (2019, tulossa) ”Participation through Public Media: Improving Media Literacy among Vulnerable Youth”. Teoksessa: Ranieri, M.; Thevenin, B. & Cappello, G. (toim.) The International Encyclopedia of Media Literacy. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2019, tulossa) “Media Education for the Inclusion of At-Risk Youth”. Teoksessa: Hoechsmann, M.; Carr, P. R. & Thésée, G. (toim.) Education for Democracy 2.0: Global Voices for Critical Media Literacy. Sense Publishers.

Viimeisin oppimateriaali:

Pienimäki, Mari; Tuominen Jaakko & Kuusisto, Anna-Kaisa (toim.) (2018) #TRUST Kulttuurisia kohtaamisia kasvotusten ja mediassa. TRUST-hanke ja Tampereen yliopisto. Saatavilla: http://www.transculturaltrust.net/wp-content/uploads/2018/08/opetusmateriaali.pdf

Blogitekstejä mm.

Pienimäki, Mari (2018) ”Mediaan osallistuminen nuorten hyvinvoinnin edistäjänä”. Mediakasvatusseuran blogi. Saatavilla: https://mediakasvatus.fi/

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2018) ”Inklusiivista mediakasvatusta nuorisotyön ja koulujen tueksi”. Tampereen yliopiston mediakasvatusblogi. Saatavilla: https://blogs.uta.fi/mediakasvatus/2018/01/30/inklusiivista-mediakasvatusta/

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2017) ”Transcultural perspectives needed in media education”. SchoolEducationGateway: Europe’s online platform for school education. European Commission. Saatavilla: https://www.schooleducationgateway.eu-/en/pub/viewpoints/experts/transcultural-perspectives-nee.htm

Päivitetyt julkaisutiedot: https://solecris.uta.fi