Päivimaria Seppänen

 

Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Tohtoriopiskelija, LUT School of Business and Management
Lappeenranta

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: paivimaria.seppanen@socom.fi
Puhelin: 044 748 5310

 

Tutkinto / koulutus: 

YTM, Sosiologia, kulttuuripolitiikka, sosiaalityö
Tohtoriopiskelija, LUT School of Business and Management
Perushoitaja

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Väitöskirjan teema: Taiteen integroituminen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteisiin.
Näkökulmana yksilön hiljainen tieto ja tiedonmuodostuminen (tacit knowing & knowledge creation) sekä yksilössä oleva moniammatillisuus. Menetelmällisenä painopisteenä savityöpajan käyttö työn kehittämisessä ja tutkimusmenetelmänä.

 • Yli 5v työkokemus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta
 • Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityössä, painopiste nuoret
 • Taidetyöpajakonseptin kehittäminen Eksotella, kohderyhmänä syrjäytyneet nuoret
 • Taiteen integroiminen ikäihmisten palveluihin, Socom yli 3v
 • Taidemenetelmien käyttö asiakastyössä, työparimallin -taiteilija-sosiaalialan työntekijä-rakentaminen ja soveltaminen
 • Taidemenetelmät työn kehittämisessä
 • Taidemenetelmät tutkimusvälineenä

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

 • Pitkä kokemus kulttuurihyvinvoinnin saralla tutkimuksen ja käytännön työmenetelmien kehittämisessä
 • Monipuolinen sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön tuntemus
 • Palvelujärjestelmäosaaminen
 • Sote-uudistuksen etulinjassa kehittämistyössä

 

Julkaisut:

Artikkelit:

Seppänen P., Kianto A., Pässilä A. 2018. Clay workshop as a method for recognizing and creating knowledge
In Handzic M, Carlucci D. eds Knowledge Management Meets Arts and Humanities: A Casebook. FORTCOMING

Seppänen P. 2018. Onko kokemuksella merkitystä? Taide sosiaalialan työssä. Artikkeli teoksessa Nummela T, Wright H. Toim. Muuttuva sosiaalialan työ Etelä-Karjalassa.

Nuoren osallisuuden tukeminen sosiaali- ja mielenterveystyön kommunikaatiokulttuurissa.
Teoksessa Väisänen Raija (toim.) Aikuissosiaalityön menetelmällinen kehittäminen ja työhyvinvointi Tekes-Tykes 2010

Katsaus:

Moniammatillinen työntekijä ja johtamisen moninaisuus
Sosiaalipedagogiikan aikakauskirja 2015. Vuosikirja 16. Suomen Sosiaalipedagoginen seura ry.

Muut julkaisut:

Paljonko sote-euroja säästyy, kun sijoitetaan kulttuuriseen hyvinvointiin? Esipuhe teoksessa Seppänen P.& Heikkilä M. toim. Palasista palettiin. Kulttuuri osaksi ikäihmisten palveluja. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A10:2017

Taiteen integroiminen ja muotoileminen osaksi vanhuspalveluprosessia – henkilökunnan näkökulma. Artikkeli teoksessa Seppänen P.& Heikkilä M. toim. teoksessa Seppänen P.& Heikkilä M. toim. Palasista palettiin. Kulttuuri osaksi ikäihmisten palveluja. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A10:2017

Taide- ja kulttuuripalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi. Artikkeli teoksessa Seppänen P.& Heikkilä M. toim. teoksessa Seppänen P.& Heikkilä M. toim. Palasista palettiin. Kulttuuri osaksi ikäihmisten palveluja. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A10:2017