Pia Hovi-Assad

Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
Vuorovaikutussuunnittelija, Turun museokeskus
Turku

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: pmhoas@utu.fi
Puhelin: 040 3686624

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen väitöskirjatutkija Turun yliopistossa, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen alaisuudessa toimivassa Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa (Porin yliopistokeskus). Tutkin miten osallistavien tiedonkeruumenetelmien avulla voidaan toteuttaa kulttuuripohjaista yhteissuunnittelua ja kehittämistä. Työskentelen Turun museopalveluiden vuorovaikutussuunnittelijana.

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen osallisuuden edistämistä yhteiskehittämisen ja osallistavan tiedonkeruun avulla, tutkimusmetodeina toimivat kulttuurisuunnittelu ja yhteisötaide.
Artikkeliväitöskirjani tutkimuksen kohteena on Sampolan lähiö (Pori), seniori-ikäiset ja museotoiminta (Satakunnan museo ja Porin taidemuseo), taiteilijoiden ja kaupunkisuunnittelijoiden välinen yhteistyö (Porin Karjarannan asunmessualueen taidekilpailu). Näitä kaikkia yhdistää asukkaiden, virkamiesten ja taiteilijoiden välinen yhteistyö eli suunnittelu- ja moniammatillinen yhteistyö.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Museotoiminta, museot ja ikäihmiset (vapaaehtoistoiminta), museologia, kulttuuriperintö, kulttuuri, kulttuurihyvinvointi, saavutettavuus, osallisuus, yhteiskehittäminen, osallistava tiedonkeruu ja -suunnittelu, kulttuuripalveluiden jalkautuminen, kuvataide/yhteisötaide

 

Julkaisut:

“Porin Karjarannan asuntomessualueen taidesuunnittelukilpailu. Kuvataiteilijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyöllä ja julkisella taiteella parempi elinympäristö”
Vertaisarvioitu, odottaa julkaisemista.

“Kulttuurisuunnittelumenetelmän ja yhteisötaiteen avulla tapahtuva yhteiskehittäminen”
Julkaisu: Suomen Kirjallisuuden Seuran artikkelikokoelma Kulttuurisuunnittelu ja kulttuurikartoitus Suomessa. Toim. Maunu Häyrynen ja Antti Wallin.

“The Role of the Museum in an Aging Society”, Julkaisu: Museum International, Vol. 68, No. 269-270.

”Santtu ja Tyltty Seniori-ikäisten arvokasta kulttuuriperintötyötä Porissa”, Julkaisu: Suomen Kotiseutuliiton vuosikirja 2016.