Sari Kuuva

Tutkija, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: sarkuuva@gmail.com

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian tohtori

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen taidehistorioitsija ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Tutkimusteemojani ovat olleet taiteen kokeminen (kognitiotieteen väitöskirja 2007), visuaaliset symbolit (taidehistorian väitöskirja 2010) sekä tunneilmaisun ja tunnekokemuksen suhde. Tällä hetkellä työskentelen tutkimushankkeessa Muistoihin kaivertuneet tilat: Valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta (Koneen säätiö 2017-2020, vastuullinen johtaja FT Saara Jäntti). Tutkin hankkeessa eri muistelijaryhmien (potilaat, omaiset, henkilökunta ja heidän lapsensa) aistipohjaisia ja emotionaalisia kokemuksia mielisairaalatiloista.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Symbolin käsite, Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, Kulttuurinen mielenterveys/-sairaus, Edvard Munchin taide

 

Julkaisut:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/henkilokunta/tutka/julkaisuluettelo-tutka-tietokannasta-sari-kuuva

 

Muuta:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/henkilokunta/laitoksen-henkilokunta/kuuva-sari
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/mielisairaala
https://muistoihinkaivertuneet.wordpress.com/