Sari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Espoon sairaala
Helsinki

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: sari.laitinen@espoo.fi
Puhelin:       050 337 7465

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian lisensiaatti, musiikkiterapia

 

Ammatti / asema:

Musiikkiterapeutti / tutkimushanketyö

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen tehnyt työurani aikuisneurologisten kuntoutujien terapeuttina, alkuun fysio- ja sittemmin musiikkiterapeuttina. Teen musiikkiterapeutin työtä Espoon sairaalan neurologisella osastolla. Tutkimushanketyöstä on kokemusta Miina Sillanpään Muistaakseni laulan ja Yhteinen sävel -hankkeiden koordinaattorina ja toteuttajana.

Tutkimus mielimusiikin käytöstä aivoinfarktin saaneen henkilön varhaiskuntoutuksen osana on laajalti levinnyt. Samoin Muistaakseni laulan-tutkimustuloksia ja materiaalia hyödynnetään musiikkituokioiden järjestämiseksi muistisairaiden henkilöiden kuntoutuksessa.

Olen aktiivisesti Helsingin yliopiston Aivot ja musiikki -tutkimushankkeissa dosentti Teppo Särkämön tiimissä. Ryhmän vaikuttavuustutkimuksia on julkaistu kansainvälisesti.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Neurologisen musiikkiterapian vaikuttavuuden osoittaminen kiinnostaa ja innostaa minua.

 

Julkaisut:

Laitinen, S. 2008. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien tukena. osallistava toimintatutkimus. Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos. Lisensiaatintutkimus.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18783/URN_NBN_fi_jyu-200807155604.pdf?sequence=1

Särkämö, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen M., Autti T., Silvennoinen, H., Erkkilä, J & Laine, M. 2008. Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke. https://doi.org/10.10937brain/awn013
https://academic.oup.com/brain/article/131/3/866/318687

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M. Kurki, M. & Rantanen, P. 2011.
Muistaakseni laulan: musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisuja A:10.
http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/01/Muistaakseni_laulan-tutkimusraportti.pdf

Laitinen, S., Lillandt, J., Numminen, A. & Kurki, M. 2011. Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen. Ohjaajan opas. Miina Sillanpään Säätiön julkaisuja B:35.
http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/01/Muistaakseni_laulan_-musiikkituokioiden_jarjestaminen_ohjaajan_opas.pdf