Tarja Rautiainen-Keskustalo

Professori, Tampereen yliopisto
Tampere

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: tarja.rautiainen@uta.fi
Puhelin:       040 190 9809

 

Tutkinto / koulutus:

FT (musiikintutkimus, sosiologia, sosiaaliantropologia)


Kuvaus omasta tutkimuksesta: 

Tarkastelen ihmisen toimintaa kokonaisvaltaisesti, antropologin silmin. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten aistimellisuus ja kehollisuus ovat osa arjen kokemusta. Kokemukset voivat tulla taiteesta ja taide-esityksestä, mutta ne voivat liittyä arjen pieniin yksityiskohtiin, kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Hyvinvoinnin sijaan puhun mieluummin mielekkään elämän edellytyksistä kulloisessakin elämäntilanteessa.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

  • Kokemuksellisuus, aistimellisuus (moniaistisuus) ja arkielämä
  • Tarpeiden kuuleminen ja kuunteleminen hoivatyössä
  • Moniammatillisuus hoivatyössä
  • Vallan rakenteet ja hyvinvointi

 

Julkaisut:

http://www.uta.fi/cmt/yhteystiedot/henkilokunta/tarjarautiainen.html