Taru Koivisto

Tohtorikoulutettava, Taideyliopisto
Espoo

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: taru.koivisto@uniarts.fi
Puhelin: +358405634566

Tutkinto / koulutus:

Hyvinvointialan yrittäjän ammattitutkinto, Valmennuskeskus Public / Omnia 2018
Laaja-alainen musiikkiterapeutti, Eino Roiha Instituutti 2008
Musiikin maisteri, musiikkikasvatus, Sibelius-Akatemia 2004

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Toimin tällä hetkellä tohtorikoulutettavana CERADA -tutkimuskeskuksessa, jossa tutkin sairaalamuusikoiden työnkuvaa ja ammattia suomalaisessa terveydenhuollossa, erityisesti sairaaloiden erikoissairaanhoidon palveluissa. Teen yhteistyötä ArtsEqual: Taide julkisena palveluna -hankkeen Arts in health, welfare and care -tutkimusryhmän kanssa.

Tutkimustyön lisäksi olen toiminut 10 vuotta musiikkiterapeuttina tuottaen musiikkiterapiapalveluja mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille ja Kelalle. Lisäksi olen tehnyt lähes 20 vuotta osa-aikaista järjestötyötä Suomen Valkonauhaliitossa, joka on ottanut musiikin ja hyvinvoinnin alueen osaksi toimintaansa.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

  • Musiikki, terveys ja hyvinvointi tutkimuksessa ja käytännössä
  • Sairaalamusiikkityö
  • Musiikkiterapia yhteisöissä ja psykiatrian osa-alueen
  • Musiikin terapeuttisen käytön kulttuurisensitiiviset ja sosiaaliset näkökulmat
  • Luovat taidepainotteiset menetelmät ja osallistava musiikkitoiminta

 

Julkaisut:

Koivisto, Taru-Anneli & Lilja-Viherlampi, Liisa-Maria. Tulossa 2019. Sairaala- ja hoivamusiikkityön käsitteistöä ja tietoperustaa jäsentämässä. Teoksessa Musiikkihyvinvointia! Turun ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Koivisto, Taru-Anneli. 2018. Sairaalamuusikot institutionaalisia siiloja purkamassa. Musiikki 2018(2), 63-65. Helsinki.

Koivisto, Taru-Anneli. 2018. The Emerging Space of Music Education in Healthcare: Towards a Holistic Conceptualisation of Purpose and Professionalism. Finnish Journal of Music Education, 21(1), 68-74. Helsinki.

Koivisto, Taru-Anneli. 2016. Walking on the High Heels of the Finnish Education System – Possibilities and Challenges for Music Intervention Programmes Implemented by a Christian Values-Based Third Sector Organisation. Finnish Journal of Music Education, 19(2), 57-63. Helsinki.

 

Musiikki ja hyvinvointi – materiaalit:

Koivisto, Taru. 2016. Laulukontti. Ohjaajan kortit. Suomen Valkonauhaliitto ry. Eräsalon kirjapaino: Helsinki.

Koivisto, Taru. 2016. Musiikkia lasten ryhmiin. Ohjaajan kortit. Suomen Valkonauhaliitto ry. Eräsalon kirjapaino: Helsinki.

Koivisto, Taru & Tamper, Heidi. 2013. Ystävyyden käpy. CD ja lauluvihko. Suomen Valkonauhaliitto ry. T.A. Sahalan kirjapaino Oy: Helsinki.

 

Muuta: 

http://taru12koivisto.wixsite.com/researcher