Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry

Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla. Yhdistys on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n jäsenjärjestö, jonka jäsenistö muodostuu kulttuurin ja taiteen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisista.

Yhdistyksen tavoitteena on kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien saaminen osaksi kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista sekä turvaamista. Vaikutamme uuden toimintakulttuurin syntymiseen ja leviämiseen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Toimintamuotoihimme kuuluvat muun muassa hallituksen ja jäsenistön yhteiset vuosikokoukset, erilaisiin kulttuurihyvinvoinnin tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen sekä monipuolinen vaikuttaminen kulttuurihyvinvoinnin kentällä tiedottamisen, aloitteiden ja lausuntojen kautta. Yhdistyksemme puheenjohtaja Eveliina Lafghani on ollut myös mukana perustamassa valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuvaa Kulttuurihyvinvointipoolia.

Hallituksen jäsenet osallistuvat säännöllisesti ympäri Suomea järjestettäviin tapaamisiin, seminaareihin ja koulutuksiin. Syksyllä 2020 yhdistys muun muassa järjesti oman seminaarinsa Terveyttä kulttuurista – tukena arviointi ja seuranta, joka toteutettiin onnistuneesti sekä livenä että etänä. Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2020 kuuluu Eveliina Lafghani (puheenjohtaja), Marja Jähi-Salo, Nina Kellokoski, Piia Kleimola sekä Tiina Butter.

Yhdistys hallinnoi kahdesti vuodessa ilmestyvää Taidetutka -verkkolehteä, joka nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esittelee kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä ja syventää keskustelua taiteen merkityksistä.

Terveyttä kulttuurista ry edistää myös kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien tutkimusta sekä kehittämiseen liittyvää hanketoimintaa. Tällä saralla yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani on taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste Taikusydän.

Kulttuurihyvinvointialalla toimivien yhteydenpitoa, tiedonjakoa ja verkostoitumista edistääkseen yhdistys ylläpitää myös omaa Facebook-sivuaan.

Lisätietoa:

Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n verkkosivut 

Yhteydenotot pyydetään osoittamaan allaolevaan sähköpostiin: teku.sihteeri@gmail.com.

Yhdistyksen puheenjohtaja:
Eveliina Lafghani,
eveliina.lafghani@taiteensulattamo.fi

Päivitetty 28.1.2021