Terveyttä kulttuurista ry:stä Suomen Mielenterveysseuran paikallisyhdistys

Terveyttä kulttuurista ry:n yhdistyskokous hyväksyi vuoden 2016 joulukuussa sääntömuutoksen, joka mahdollistaa yhdistyksen muuttumisen Suomen Mielenterveysseuran paikallisyhdistykseksi. Tästä......
Lue lisää

Terveyttä kulttuurista!

Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien saaminen osaksi kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista ja turvaamista. Periaatteena on, että taide kuuluu kaikille. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan myös edistämällä kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien tutkimusta ja kehittämiseen liittyvää hanketoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja neuvontatoimintaa ja tekee yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Yhdistys tekee myös aloitteita ja antaa lausuntoja sekä kerää tietoa ja tukee alan tutkimusta. Tällä hetkellä yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Taikusydän-yhteyspisteen kanssa.

Yhdistyksen jäsenille tiedotetaan ajankohtaisista asioista sähköisellä jäsenkirjeellä, mutta myös Terveyttä kulttuurista -facebook-ryhmässä ja osana Taikusydän-uutiskirjettä. Joten varmistat tiedonvirran liittymällä ryhmään ja tilaamalla uutiskirjeen.

Yhdistyksen jäsenet pääsevät osaksi laajaa tiedotusverkostoa sekä saavat tietoa ja tukea hankevalmisteluun. Jäsenet pääsevät mukaan valtakunnalliseen osaaja- ja toimijarekisteriin, saavat työkaluja ja yhteistyökumppaneita työhönsä sekä oman alueensa kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

Toiminta

Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n keskeisiä tehtäviä ovat:

 • taide kuuluu kaikille -periaatteen toteutumisen tukeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti
 • alan tiedon kerääminen, toimittaminen ja jakaminen
 • päätöksentekijöihin vaikuttaminen taide- ja kulttuuriperustaisten menetelmien saamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita
 • toimijoiden yhteen saattaminen ja yhteistyön edistäminen tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämällä yhdessä eri tahojen kanssa sekä näistä tiedottaminen
 • kolmen avoimen verkostotilaisuuden järjestäminen vuosittain
 •  jäsenpalveluiden kehittäminen

Taikusydämen osatoteuttajana Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n tehtävät ovat:

 • valtakunnallisen osaajarekisterin luominen, ylläpitäminen ja jakaminen
 • Terveyttä kulttuurista -verkoston arkiston ja pienen kirjaston järjestäminen, luettelointi ja suunnitelman laatiminen niiden saamiseksi tutkijoiden ja yleisön käyttöön
 • osallistuminen yhteyspisteen viestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen
 • alueverkostotyön kehittäminen ja tilaisuuksien järjestäminen
 • asiantuntijana ja projektiryhmässä toimiminen
 • kulttuurihyvinvoinnin verkkolehden hallinnointi ja toteuttaminen yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa

Jäsenyys

Yhdistykseen voi kuulua sekä henkilö- että yhteisöjäseniä, kuten järjestöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, oppilaitoksia, kuntia ja kuntayhtymiä, seurakuntia ja muita organisaatioita. Yhdistyksen jäsenet pääsevät osaksi laajaa tiedotusverkostoa sekä saavat tietoa ja tukea hankevalmisteluun. Jäsenet pääsevät mukaan valtakunnalliseen osaaja- ja toimijarekisteriin, ovat mukana sidosryhmäyhteistyössä, saavat työkaluja ja yhteistyökumppaneita työhönsä sekä oman alueensa kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

Henkilöjäsenmaksu on 25 euroa/vuosi. Opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten jäsenmaksu on 15 euroa. Yhteisöjäsenet voivat maksaa 200–500 euron vuosijäsenmaksun oman valintansa mukaan.

Lähetä yhteystietosi sähköpostitse yhdistyksen puheejohtaja Mervi Leivolle, mervimarja@gmail.com. Saat paluupostissa liittymisohjeet ja jäsenmaksutiedot. Yhdistyksen tilinumero on  FI2112373000138641.

Johtokunta 2017

Mervi Leivo, puheenjohtaja
Ulla-Maija Alanen, jäsen
Tiina Butter, jäsen
Marja Jähi-Salo, jäsen
Eeva Mäkinen, jäsen
Anna-Mari Rosenlöf, jäsen
Tytti Tuulos, jäsen
Sihteeri: Harri Tuulos
Viestintäsihteeri: Emilia Kaukiainen

 

Yhdistyksen historiaa

Yhdistyksen taustalla vaikuttava Terveyttä kulttuurista -verkosto sai alkunsa vuonna 1992 YK:n kulttuurivuosikymmenen osana käynnistetystä Arts in Hospital -toiminnasta. Lue lisää…

 

Ota yhteyttä:

Mervi Leivo
Puheenjohtaja
Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry
Puhelin: +358 45 3579354