Eri kohderyhmät yhdessä

Creative & Credible – Työkaluja projektien arvioinnin tueksi

Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin.

Pohjois-Savo

Kulttuuri kylässä (2015-2018)
Sisä-Savon Sävelet ry, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi

Sisä-Savon Sävelet ry toteuttaa Kulttuuri kylässä -hankkeen Sisä-Savon ja Konneveden alueella. Kyseessä on monitaiteellinen kulttuurihanke, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuuria jokaisen ihmisen saataville ja antaa jokaiselle mahdollisuus nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä omalla paikkakunnalla. Lue lisää…

 

***

 

Kulttuuri kulkee mukana! (2016-2017)
Kuopion kaupunki

Kulttuuri kulkee mukana! –yhteisöhanke vie kulttuuria lähelle asukasta edistäen kulttuurista osallisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. Hanke tarjoaa keinoja kehittää asukkaiden välistä vuorovaikutusta sekä sitä kautta yhteisön koheesiota. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kuopion kaupunki, Itäinen tanssin aluekeskus (ITAK), Lastenkulttuurikeskus Lastu sekä kaupungin kulttuuritoimijat ja -yhdistykset ja paikalliset järjestötoimijat asuinalueilla. Lue lisää…

Etelä-Savo

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli (1.11.2016–31.5.2017)
Mikkelin valokuvakeskus/Mikkelin valokuvataide ry.

Luovan hyvinvoinnin Mikkeli -hankkeessa järjestetään kaikille avointa, taiteen ammattilaisten ohjaamaa taideryhmä- ja työpajatoimintaa sekä jalkautetaan taiteellista toimintaa Mikkelin kantakaupungin alueelle yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Hankkeen kantavana teemana on oma lähiympäristö: ’Koti Mikkelissä’. Hankkeen tarpeena on kehittää laadukasta taide- ja hyvinvointitoimintaa, joka lisää kaupunkilaisten osallisuutta sekä luo uudenlaista tapaa ymmärtää oman asuinympäristön ja elämän merkitys. Hankkeen kehittämistyön taustana on kansainvälinen tutkimustieto. Positiiviseen psykologiaan liittyvissä tutkimuksissa on osoitettu, että persoonallista kasvua ja merkityksellisiä kokemuksia tukeva toiminta voi edistää hyvinvointia.

Hankkeessa luodaan innovatiivisia toimintamalleja ja kehitetään kokeilukulttuurin kautta taide- ja hyvinvointipalveluita. Tavoitteena on saada kaikenikäiset asukkaat aktivoitumaan taide- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön osana arkea ja vapaa-aikaa. Hanke kuuluu laajempaan päähankkeeseen Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä.  Hanke on ESR-osarahoitteinen ja sitä tukevat Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja: www.luovahyvinvointi.fi & https://www.mikkelinvalokuvakeskus.fi/luovan-hyvinvoinnin-mikkeli

Keski-Suomi

Kulttuurikolmio (2015-2016)
Jyväskylän kaupunki

Kulttuurikolmio-hankkeessa vahvistetaan kulttuurin avulla osallisuutta asuinalueilla ja toteutetaan paikallisia asukaslähtöisiä kulttuurityön malleja. Mukana on toimijoita kolmelta erityyppiseltä asuinalueelta Jyväskylästä: ydinkeskustasta, kaupungiosista ja maaseudulta. Mukana olevat yhdistykset kehittävät ja luovat asukkaiden omista tarpeista lähteviä toimimisen malleja, ja toiminnan keskiössä on osallistaminen ja joukkoistaminen. Lue lisää…

 

***

 

Kulttuuri kylässä (2015-2018)
Sisä-Savon Sävelet ry , Pohjois-Savo ja Keski-Suomi

Sisä-Savon Sävelet ry toteuttaa Kulttuuri kylässä -hankkeen Sisä-Savon ja Konneveden alueella. Kyseessä on monitaiteellinen kulttuurihanke, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuuria jokaisen ihmisen saataville ja antaa jokaiselle mahdollisuus nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä omalla paikkakunnalla. Lue lisää…

Varsinais-Suomi

Art Notes -yhteisötaideprojekti (2016-2017)
Taidekeskus Into ry, Turku

Taidekeskus Into ry on työskennellyt vuosien ajan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tekemän taiteen arvostuksen nostamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi Varsinais-Suomen alueella. Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidekeskuksen perustaminen Varsinais-Suomeen. Syksyllä 2016 alkaneessa Art Notes -projektissa tehdään tilaustyönä julkista taidetta Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän tiloihin.  Lue lisää…