Palvelujärjestelmät ja rakenteet

Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen – hallituksen kärkihanke (2016-2018)

Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen oli osa hallitusohjelman Osaaminen- ja koulutus -painopistealueen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Hankkeen taustalla olivat Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelma 2010-2014 sekä prosenttiperiaatteen toimintamalli, jota OKM ja Taiteen edistämiskeskus ovat edistäneet vuodesta 2011 lähtien. Hankkeen rahoitus oli 2 miljoonaa euroa kolmivuotiskaudelle 2016–2018. Hankkeessa oli kaksi linjaa: kehittämishankkeet ja ohjatut kokeilut.

Tutustu hankkeisiin tarkemmin: Kehityshankkeet ja Ohjatut kokeilut. Osa hankkeista on myös esitelty erikseen tällä sivulla.

Katso kärkihankkeen toiminnasta kertova video tästä.
Tutustu kärkihankkeen loppuraporttiin täällä
Tutustu kärkihankkeen arviointiin täällä.
Tutustu kärkihankkeen suosituksiin täällä

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja / Välfärd för kommuner över gränser (2015-2017)
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki

Hankkeessa luodaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taideja kulttuuripalveluja. Samalla pyritään luomaan alueen kuntiin kulttuuri-, sosiaali-ja terveyssektorin välistä yhteistyötä sekä uusien palvelujen kehittämistä tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on yhteistyön kautta juurruttaa syntyneet palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen kunnissa asuvat ikäihmiset, sekä muut vaikeammin saavutettavat ryhmät kuten kehitysvammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Lue lisää…

Tutustu myös Kulttuurisote- ja Kulttuurisote II -hankkeisiin kohdassa Valtakunnallinen.

Etelä-Savo

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon (2017-2018)
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli

Etelä-Savossa käynnistyi vuoden 2017 alussa Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon. Hankkeen tavoitteena on edistää ja juurruttaa kulttuurista hyvinvointityötä osaksi Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lue lisää…

Lue myös Etelä-Savon kulttuurimakasiini 1/2018. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen toimittaman Kulttuurimakasiini-uutiskirjeen vuoden 2018 ensimmäinen numero on omistettu kokonaan kulttuurihyvinvoinnille. Kulttuurimakasiinin ovat koonneet yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus Etelä-Savo.

Tutustu myös: Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä Etelä-Savoon.

Tutustu myös: Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019-2021.

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Kulttuuripolku senioreille
Kaakkois-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Socom oy kehittää yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa koululaisille tuttua Kulttuuripolkumallia senioreille.

”Kulttuuripolku senioreille” on kulttuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhdessä organisoima ikäihmisten päivätoiminnan muoto. Kulttuuripolun ohjaajina toimivat sosiaali- tai terveysalan sekä taiteen tai kulttuurin ammattilaiset työparina. Kulttuuripolku senioreille -malli toimii kokeilualustana, jossa selvitetään monialaisena toteutettavan palvelun asiakasmaksun rakentumista ja rahoitusmallia. Kokeilualustaa hyödynnetään tarkasteltaessa taiteilijan ansaintalogiikkaa, arvonlisäverokäytänteitä ja palveluiden hankinnan kilpailutusta.

Tutustu myös Kulttuurisote-hankkeeseen kohdassa Valtakunnallinen.

Kainuu

KUJELMA – sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke (2016-2018)
Suomussalmen kunta, Kainuu

KUJELMA tarjoaa työikäisille, tällä hetkellä työelämän ulkopuolella oleville henkilöille maksutonta toimintaa, jossa hyödynnetään taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä. Toiminnan lähtökohtana on työllistymisen esteiden ja syrjäytymisen poistaminen. Lue lisää…

Keski-Suomi

KultaSote – Kulttuuriset hyvinvointipalvelut osaksi sotea (1.2.-31.12.2018)
Keski-Suomen liitto, Jyväskylä

KultaSote-hankkeen tavoitteena on varmistaa, että uuden Keski-Suomen maakunnan suunnittelussa ja erityisesti toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa mahdollistetaan kulttuuristen hyvinvointitoimenpiteiden toteuttaminen. Hanke on suunnattu Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuville.

Toteuttajana hankkeessa toimii Keski-Suomen liitto yhteistyössä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutiimin, Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Pauliina Lapion sekä maakunnallisen kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelmatyön työryhmän kanssa. Keski-Suomen alueella toimivan hankkeen rahoittajana toimii Taiteen edistämiskeskus. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lappi

Taide tavoittaa -hanke, Lapin sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Taide tavoittaa -hankkeen lähtökohtana on taiteen saavutettavuuden parantaminen ja taidetoiminnan juurruttaminen osaksi Lapin sairaanhoitopiirin yksiköitä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä, luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämiselle sekä arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja. Hankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja järjestää taidetoimintaa hoitolaitoksissa sekä ostaa pienimuotoisia teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä hoitolaitoksiin ja esimerkiksi päivystykseen, jossa asiakkaat joutuvat odottamaan vuoroaan. Lue lisää…

Pohjois-Pohjanmaa

Elävä kuolema -hankkeessa tehdään taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla Oulussa, Kulttuuriosuuskunta Ilme (2019-)

Elävä kuolema -hankkeessa tehdään taidetta palliatiivisen ja saattohoidon osastolla Oulussa
Kulttuuriosuuskunta Ilmeen Elävä Kuolema -hankkeessa ammattitaiteilijat työskentelevät Oulun kaupunginsairaalan palliatiivisen ja saattohoidon osasto A2:lla yhdessä henkilökunnan, asiakkaiden ja omaisten kanssa. Osallistavalla taidetoiminnalla rakennetaan potilaan ja läheisten muistosuhdetta taiteilijan tukemana. Henkilökohtaisissa tapaamisissa käsitellään muistoja ja tulevaisuutta taiteen keinoin. Hankkeessa luodaan pysyvä taidekirjasto osaston huoneissa käytettäväksi. Lue lisää…

Pohjois-Savo

Takuulla rakenteisiin! (2016-2017)
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio
Takuulla rakenteisiin! -hankkeessa kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä moniammatillisia palveluja koti- ja laitoshoidossa olevien vanhusten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi. Erityisen tärkeää on etsiä ratkaisuja kotihoidossa olevien usein yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien vanhusten arjen iloksi ja kuntoutuksen tueksi. Lue lisää…

Tutustu myös Kulttuurisote- ja Kulttuurisote II -hankkeisiin kohdassa Valtakunnallinen.

Pirkanmaa

%Taidetta Pirkanmaalla -hanke
Hankkeen pääkumppaneina ovat viisi kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan Pirkanmaalla toimivaa yleishyödyllistä järjestöä tai kuntatoimijaa. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi sote- ja kulttuurisektorien yhteistyönä näiden toimijoiden muodostamassa kumppanuusverkostossa. Rahoituksella etsitään ratkaisuja mm. siihen, millä rahoituksella kulttuuria nykyisin tuotetaan ja millä olisi jatkossa kannattavaa toimia ja mihin asiakirjoihin kulttuuri kirjataan. Lue lisää…

Tutustu myös: Prosenttiperiaatteen laajentaminen kiinnostaa kansanedustajia Pirkanmaalla

***

Vahvuutta yhteisössä (2016)
Tampereen tarinateatteri ja Pirkanmaan Sininauha ry, Pirkanmaa

Soveltavan teatterin ja tarinateatterin keinoin vahvistetaan Pirkanmaan Sininauhan asiakkaiden itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä lisätään arjen hallinnan taitoja ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan Pirkanmaan Sininauhan henkilöstön asiakastyötä ja vahvistetaan yksiköiden yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät 18-60 -vuotiaat kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaat, asumispalveluyksikön asunnottomat asiakkaat, 15-17 -vuotiaat vastaanottokeskusten asukkaat sekä Pirkanmaan Sininauhan henkilöstö. Lue lisää…

Tutustu myös Kulttuurisote-hankkeeseen kohdassa Valtakunnallinen.

Päijät-Häme

Lahden kaupungin Vuoksi-hanke
Hankkeessa pyritään vakinaistamaan taide- ja kulttuuripalvelut Lahden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Hankkeeseen palkattavat taiteilijat sijoittuvat hallintoon (organisaatiotaiteilija) ja ruohonjuuritasolle (yhteisötaiteilijat). Hankkeella juurrutetaan aikaisemman Tukeva porras -hankkeen toimintamallit sosiaali- ja terveysalan hallinnoimiin palveluihin. Lisäksi taiteen avulla kehitetään hallintopalveluita ja työyhteisöjä. Hankkeen perusteella voidaan laatia arvioita sen taloudellisista välillisistä vaikutuksista ja hahmottaa tapoja prosenttiperiaatteen laajentamisen soveltamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lisätiedot: organisaatiotaiteilija Eili Ikonen, p. 044 4164729, eili.ikonen@phhyky.fi
Vuoksi-toiminnan Facebook-sivut.

Tutustu myös artikkeleihin Työtovereina sotessa organisaatiotaiteilija ja yhteisöntaiteilijat – minkä Vuoksi? & Organisaatiotaiteilija Ikonen, puhelimessa.

Uusimaa

Taide toipumisen tukena Espoon sairaalassa

Taide toipumisen tukena -hankkeessa on tuotu Espoon sairaalaan sekä visuaalista että esittävää taidetta potilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Sairaalassa on mm. perustettu henkilöstökuoro, ohjattu kuntouttavaa tanssia osastoilla, aloitettu laulupiirtämisen projekti sekä otettu musiikkiterapia osaksi saattohoitoa. Lisäksi sairaalassa on vieraillut sairaalamuusikkoja. Viimeisimpänä avattiin sairaalan eri tiloihin levittyvä Taidepolku, joka on toteutettu yhteistyössä Espoon modernin taiteen museo EMMAn kanssa. Lue lisää…

Taidepolkuun voit tutustua tästä linkistä.

***

”Miten tällä eläis”- Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä (2014-2015)
Myrskyryhmä

Miten tällä eläis”- Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä – hanke sai alkunsa Helsingin Seniorisäätiön ja Myrskyryhmän pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Hankkeessa tutkittiin, testattiin ja mallinnettiin Myrskynsilmä ry:n (Myrskyryhmä) ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyönä kulttuurisen vanhustyön ansaintalogiikkaa. Hankkeessa luotiin mallia säätiömuotoisen vanhustyön yksikön ja taiteilijoiden pitkäkestoisesta yhteistyöstä, yhteistyön taloudellisista reunaehdoista ja edellytyksistä, sekä asiakasosallisuuden toteutumisesta hankintaprosessissa. Lue lisää…

Valtakunnallinen

Kulttuuria yhteistuumin (2020-)
Espoon kaupunki

Kulttuuria yhteistuumin on valtakunnallinen kehittämistehtävä, joka tuo yhteen Suomen kuntien kulttuuripalveluiden osaamista. Kehittämistehtävää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä koordinoi Espoon kaupunki. Hankkeen kumppaneina ovat Rovaniemen ja Turun kaupungit. Valtakunnallisen kehittämistehtävän tavoitteena on kuntien kulttuuripalveluista vastaavan henkilöstön ymmärryksen lisääminen taiteen ja kulttuurin merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnin, kaupunkikehityksen ja alueen vetovoimaisuuden kannalta Lue lisää…

***

Kulttuurisote II (2019)
Pohjanmaan liitto (koordin.), Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Savon liitto & Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

Kulttuurisote II -hankkeen tavoitteena oli nivoa kulttuuri osaksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluja että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen jälkeisessä tilanteessa. Hanke oli jatkoa vuonna 2018 sote-uudistuksen tukena toimineelle kuuden maakunnan Kulttuurisote-hankkeelle. Jatkohanketta vietiin eteenpäin neljän maakunnan voimin Taiteen edistämiskeskuksen 100 000 euron rahoituksella. Lue lisää…

***

Kulttuurisote (2018)
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (koordin.), Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala (Varsinais-Suomi) & Pirkanmaan liitto

Kulttuurisote oli kuuden maakunnan kumppanuushanke, jossa mallinnettiin miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Hanke toimi osallistuvissa maakunnissa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön muutostukena varmistaen kulttuurihyvinvoinnin ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sote-palveluja ja niihin liittyvillä yhdyspinnoilla. Hankkeen tulokset ovat kansallisesti hyödynnettävissä.

Lue lisää:

http://www.hyvinvointivoimala.fi/kulttuurisote/
http://www.hyvinvointivoimala.fi/kulttuurisote-−-yhteinen-loppuraportti-on-julkaistu/

***

AILI – Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallinen verkosto (2016->
Helsingin kaupungin hallinnoima verkostohanke luo kuntaverkoston 13 kunnan kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimien kesken. Kuntaverkoston tehtävänä on toimia foorumina hallinnollisten tukirakenteiden kehitystyölle, uudenlaisten toimintamallien luomiselle ja juurruttamiselle sekä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvälitykselle kulttuurisen vanhustyön kentällä.

Hankkeen painopisteet ovat kulttuurisen vanhustyön hallintomallien kehitystyö, kulttuuriin liittyvä kirjaaminen ja kulttuuritoiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten aseman selkiyttäminen ja vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuuritoimintaan liittyvän vapaaehtoistoiminnan kehitys. Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää verkostolle pysyvä rahoitus ja mahdollistaa verkoston laajeneminen myös muihin kaupunkeihin ja kuntiin. Helsingin lisäksi hankkeessa ovat mukana Vantaa, Espoo, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Lue lisää AILI-verkostosta tästä linkistä. 

***

Hyvinvoinnin välitystoimisto (2015-2017)
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turku, Lappeenranta/Imatra, Jyväskylä

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on kehittää alaa tuottajan taitojen avulla ‐ kehittämällä ja tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita. Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit. Lue lisää…

***

Läsnäoloklovneria
Sairaalaklovnit ry (2017-2018)

Hankkeen tavoitteena on  Läsnäoloklovneria-työmuodon kehittäminen ja juurruttaminen osaksi lasten leikkaustoimintaa yliopistollisissa sairaaloissa (HYKS, TAYS, TYKS). Toiminta vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä. Hanke on yksi prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihankkeista.

Päivitetty 31.7.2020