Julkaisut

Julkaisutietopankkimme päivittyy, rakentuu ja järjestyy jatkuvasti. Ilmoita julkaisusi mukaan tietopankkiimme oheisen kyselyn kautta tästä.

Tutustu kattavaan tutkimuskatsaukseemme:

Laitinen, Liisa (2017) VAIKUTTAVAA? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46..