Koulutus ja opetusJulkaisu esittelee kattauksen taiteen tekijöiden ja kouluttajien artikkeleita liittyen kulttuurihyvinvointiin, pedagogiikkaan sekä taiteilijoiden koulutukseen. Mukana on myös kulttuurihyvinvointialaa luotaava artikkeli Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi, jonka ovat yhteiskirjoittaneet kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi sekä Taikusydämen projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf. Artikkeli käsittelee kulttuurihyvinvoinnin laaja ilmöitä ulottuen käsitteen ymmärtämisestä politiikkatason toimiin.

  • Videokoulutus taideavustajana toimimisesta (2019), SATA2, Saavutettava taideharrastus -hanke (videokoulutuksen kesto 1 h 40 min, tekstitys: suomi)
    Asiasanat: koulutus, taideavustaja, taideharrastus, taidekasvatus, ohjaaja, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, lapset, nuoret, lastenkulttuuri, saavutettavuus
SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tuottama taideavustajakoulutus on julkaistu Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden YouTube-kanavalla (kanavan nimi: Kulttuuri Tampere). Videomuotoisessa koulutuksessa selviää mm. mitä tarkoitetaan inkluusiolla ja osallisuudella. Millainen on hyvä ohjaaja tai taideavustaja? Mitä erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempi toivoo avustajalta? Miten taide on muuttanut erityistä tukea tarvitsevien nuorten elämää?  Huom! Videota katsottaessa kannattaa kuvanlaatu vaihtaa YouTubessa HD-asetukselle. Katso koulutus tästä: https://youtu.be/rZtyGjaze0M.

Opinnäytetyöt

Sanna Kattelus-Mäkitalo selvitti opinnäytetyössään Stadin ammattiopiston kuraattoreille ohjatun luovan prosessin avulla heidän käytössä olevia luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä tutki näiden menetelmien soveltuvuutta ryhmien kanssa tehtävässä yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Opinnäytetyön perusteella luovien ja taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan saavuttaa yhteisöllisen, ryhmien kanssa tehtävän opiskeluhuoltotyön tavoitteita. Tämä edellyttää kykyä tunnistaa oppilaitoksen erityispiirteet ja opiskelijoiden tarpeet.


Päivitetty 30.7.2019