Monikulttuurisuus, vähemmistöt ja vammaisuus

Vammaisuus ja toimintarajoitteisuus


Erityistaidetoiminnan eettiset kysymykset on aihe, josta on puhuttu paljon, mutta kirjoitettu vähän. Kettuki ry:n julkaisemaan Hyviä kysymyksiä -oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 


 

Erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö Kettukin julkaisema ”Taidestudiotoiminta – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli” jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Julkaisun on kirjoittanut taideohjaaja ja muotoilija Synnöve Jokelainen. Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa.

 • Kallio, Petra (2016): Näkyviin piirretyt : SuMu-taiteilijakirjat taidelähtöisenä kohtaamisen metodina. Kulttuurialan opinnäytetyö. Soveltava taide (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu.
  Asiasanat: vammaisuus, yhteisötaide, taidegrafiikka, kuvataide
Kuvataiteilija, taidekasvattaja Petra Kallio tutkii opinnäytetyössään ”Näkyviin piirretyt: SuMu-taiteilijakirjat taidelähtöisenä kohtaamisen metodina” taiteilijakirjakonseptia, joka toteutettiin yhdessä Turun Kaupungin Pompon päiväkeskuksen vaikeavammaisten asiakkaiden ja Trager-terapeutti Virpi Riihiluoman kanssa. Työskentelyn kautta syntyi sarja SuMu-kirjoja, ”sun ja mun” kuvia, jotka toimivat asiakkaan ja taiteilijan yhteisinä taiteilijakirjoina ja uniikkiteoksina.

Taiteilijaresidenssitoiminta sosiaali- ja terveysalalla on hyvä esimerkki sektorirajat ylittävästä yhteistyömallista. Residenssijakson aikana taiteilija työskentelee sote-alan yhteisössä hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Residenssitoimintaa erilaisissa hoivaympäristöissä on ollut Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Osallistujat ovat olleet muistisairaita, vuodepotilaita, mielenterveyskuntoutujia, omaisia, päiväkotilapsia, sairaalahenkilökuntaa, maahanmuuttajia, omaishoitajia jne. Tämä opas esittelee taiteilijaresidenssin eri vaiheita. Mukana on taiteilijoiden raporteista kerättyä kokemustietoa sekä pro gradu -tutkielmasta saatua tutkimustietoa residensseistä. Opas on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

 • Mäkipää, Petri; Puranen, Tuula & Vehmanen, Mari: Teatterista voimaa
  vuorovaikutukseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
  Asiasanat: kehitysvammaiset, teatteri

Selvityksessä luodaan katsaus kaksivuotisen hankkeen toimintaan – sekä tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan näkökulmasta. Teijossa tuotettiin toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan ammattialaisen voimin.

Monikulttuurisuus

PALOMA-käsikirja sisältää kattavan määrän ohjeistusta ja suuntaviivoja siihen, miten pakolaisten mielenterveyttä voidaan tukea ja parantaa. Oppaassa on oma osionsa myös kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluille. Käsikirja on syntynyt moniammatillisessa yhteistyössä PALOMA-hankkeessa (Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke), jota toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen mielenterveysseura, HYKS Psykiatria ja Hämeenlinnan kaupunki.

 • Kepeli – Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä
  Asiasanat: harjoitteet, oppaat, materiaalipankki, julkaisut, kotoutuminen, pelit, pelillisyys, ohjaaja, monikulttuurisuus, nuoret, aikuset, maahanmuuttajat
Työskenteletkö kotoutuvien maahanmuuttajien kanssa? Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Kepeli – Menetelmiä kotoutumiseen -hankkeessa (2016-2018) on luotu huikea materiaalipankki erilaisista julkaisuista ja harjoitteista, joista saat käytännön työkaluja kotoutumisen tueksi. Kepelin tärkeimmät oivallukset on koottu Onnistu ohjaajana -oppaaseen. Hankkeessa on tuotettu myös muita oppaita ja harjoitusvideoita.


 

Päivitetty 2.8.2019