Taiteilijalle ja tilaajalle

Tälle sivulle on koottu yhteen ohjeistuksia ja materiaaleja liittyen taidetoiminnan toteuttamiseen ja taidepalveluiden tilaamiseen. Sivu täydentyy hankkeen kuluessa.

Eettisiä näkökulmia taiteilijan työhön uusissa toimintaympäristöissä

Millaisia eettisiä näkökulmia taiteen ammattilaisen tulisi pohtia, kun hän työskentelee erilaisten kohderyhmien kanssa? Missä menevät oman vastuun ja ammatillisuuden rajat? Kokosimme yhteen lyhyen ohjeistuksen eettisistä suuntaviivoista.

Lue lisää…

Kulttuurihyvinvointipalveluiden ja -toiminnan arviointi

Miten kulttuurihyvinvointitoimintaa ja -palveluita arvioidaan? Millaisia arviointimalleja toiminnalle on olemassa? Miten kehittää arviointia? Erityisesti pohjoismaiseen kontekstiin soveltuvassa kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointioppaassa käydään käytännönläheisesti läpi arviointiprosessin toteuttamista vaihe vaiheelta, arvioinnin suunnittelusta tulosten raportoimiseen ja hyödyntämiseen tulevan toiminnan suunnittelussa.

Lue lisää…

Käytännön ohjeita taiteen ammattilaiselle

Mitä käytännön asioita taiteen ammattilaisen on hyvä huomioida työskennellessä taiteen keinoin erilaisten ihmisen ja ryhmien kanssa esimerkiksi hoiva- ja hoitoympäristöissä, kouluissa tai muissa yhteisöissä? Kokosimme yhteen käytännön muistilistan asioista, jotka on hyvä käydä läpi työskentelyn eri vaiheissa.

Lue lisää…

Käytännön ohjeita taidepalveluiden tilaajalle

Mitä käytännön asioita taidepalveluiden tilaajan on hyvä huomioida, kun esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön, kouluun tai muuhun yhteisöön on tulossa työskentelemään taiteen ammattilainen? Kokosimme yhteen käytännön muistilistan asioista, jotka on hyvä käydä läpi tilaus- ja työskentelyprosessin eri vaiheissa. 

Lue lisää…

Päivitetty 22.3.2021.