Toimintamallit

Taikusydän kartoittaa kulttuurihyvinvointiin liittyviä vakiintuneita toimintamalleja. Toimintamallilla tarkoitetaan yleistä mallia esimerkiksi hankkeissa kehitetyistä ratkaisuista, joita myös muut kuin mallin kehittäjät voivat hyödyntää.

Toimintamalli voi olla esimerkiksi:

  • kulttuurisuunnitelma osana hoitosuunnitelmaa tehostetun palveluasumisen piirissä oleville ikääntyneille
  • yhteistyömalli, esim. poikkisektorinen yhteistyöryhmä, joka edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta jollekin tietylle kohderyhmälle tai laajemmin kunnan/kaupungin asukkaille
  • taidetarjotin, taideapteekki tai taidepankki, josta taidepalveluita voi tilata
  • työparimalli, jossa taiteen ammattilainen ja sosiaali-/terveysalan ammattilainen työskentelevät yhteistyössä
  • residenssitaiteilijamalli, jossa taiteilija asuu tai työskentelee pitkäkestoisesti esimerkiksi palvelutalossa
  • koulutaiteilija-, kuntataiteilija- tai lähiötaiteilijamalli
  • kulttuurihyvinvointiin liittyvä vapaaehtois- tai vertaistoimintamalli

Erilaisia toimintamalleja löydät tämän sivun listauksesta. Uusia toimintamalleja päivitetään sivuille muutaman kerran vuodessa. Toimintamalleista kannattaa hakea tietoa myös INNOKYLÄstä.