Tutkintoon johtavia koulutuksia kulttuurihyvinvointiin liittyen

Voit etsiä kulttuurihyvinvointiin liittyviä avoimen AMK:n tai avoimen yliopiston koulutuksia Opintopolusta sekä tutkintoon johtavia koulutuksia Uudesta Opintopolusta.

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyy keväällä 2023 neljättä kertaa Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, terveys- tai/ja kulttuuri- ja taidealalta. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala. Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 31.8.-14.9.2022.

Lue lisää: Kulttuuriala: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/kulttuurialan-ylempi-amk-tutkinto-kulttuurihyvinvo/

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysala: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amk-tutkinto-kulttu/

Katso video: https://youtu.be/0UkncuKDgs4

***

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

XAMK:ssa käynnistyy keväällä 2023 kolmatta kertaa Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus. Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta liiketoimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan osaaminen yhdistyy palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen. Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala. Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 31.8.-14.9.2022. Koulutus toteutetaan Kouvolassa.

Lue lisää: https://www.xamk.fi/koulutukset/kulttuurihyvinvointi/

***

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjinä, YAMK-koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulussa

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijaosaamista hyvinvointiin liittyvillä toimialoilla ja sektoreilla. Tavoitteena on myös tieto- ja taitointensiivisen osaamisen syventäminen ja laajentaminen sekä toimintojen ja palvelujärjestelmien systeeminen kehittäminen. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet vastata kulttuuri – ja taidetoimintaan liittyvien palvelujen ja ekosysteemin kehittämisestä hyvinvointialalla sekä toimia kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijana. Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala. Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran kevään 2024 yhteishaussa.

Lue lisää: https://www.hamk.fi/yamk-tutkinto/kulttuuri-ja-taidetoiminta-hyvinvoinnin-edistajana-ylempi-amk/

***

Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla – Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH), YAMK, Metropolia ammattikorkeakoulussa

Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) on moniammatillinen tutkinto-ohjelma, joka on suunnattu kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille. CRASH-ylemmän AMK-tutkinnon opetuskieli on englanti.  Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala. Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran 4.-18.1.2023.

Lue lisää: Kulttuuriala: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/luovuus-ja-taide-sosiaali-ja-terveysaloilla-kulttuurialalle

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysala: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/luovuus-ja-taide-sosiaali-ja-terveysaloilla-sote-alalle

 

Päivitetty 12.8.2022.