Tutkintoon johtavia koulutuksia kulttuurihyvinvointiin liittyen

Voit etsiä kulttuurihyvinvointiin liittyviä tutkintoon johtavia koulutuksia myös Opintopolusta: https://opintopolku.fi/wp/fi/.

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyy keväällä 2021 toista kertaa Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, terveys- tai/ja kulttuuri- ja taidealalta. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 2.-16.9.2020.

Lue lisää: Kulttuuriala: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/kulttuurialan-ylempi-amk-tutkinto-kulttuurihyvinvo/

Lue lisää: Sosiaali- ja terveysala: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amk-tutkinto-kulttu/

Katso video: https://youtu.be/0UkncuKDgs4

***

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

XAMK:ssa käynnistyy keväällä 2021 ensimmäistä kertaa Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus. Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta liiketoimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan osaaminen yhdistyy palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen. Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 2.-16.9.2020. Koulutus toteutetaan Kouvolassa.

Lue lisää: https://www.xamk.fi/koulutukset/kulttuurihyvinvointi/

***

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjinä, YAMK, Hämeen AMK

Kevään yhteishaussa 18.3.-1.4.2020 haussa olevan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijaosaamista hyvinvointiin liittyvillä toimialoilla ja sektoreilla. Tavoitteena on myös tieto- ja taitointensiivisen osaamisen syventäminen ja laajentaminen sekä toimintojen ja palvelujärjestelmien systeeminen kehittäminen. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet vastata kulttuuri – ja taidetoimintaan liittyvien palvelujen ja ekosysteemin kehittämisestä hyvinvointialalla sekä toimia kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijana. Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala.

Lue lisää: https://www.hamk.fi/yamk-tutkinto/kulttuuri-ja-taidetoiminta-hyvinvoinnin-edistajana-ylempi-amk/

Päivitetty 28.7.2020.