Yhdistyksen historiaa: Perustana Terveyttä kulttuurista –verkosto

Terveyttä kulttuurista -verkosto sai alkunsa vuonna 1992 YK:n kulttuurivuosikymmenen osana käynnistetystä Arts in Hospital -toiminnasta. Verkosto syntyi eri alojen ammattilaisten henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, mikä on ollut koko yli kaksikymmenvuotisen taipaleen kantava voima. Toiminnan tukena vuosien varrella ovat olleet varsinkin Suomen kansallinen Unesco-toimikunta, taiteen keskustoimikunta ja Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Mielenterveysseura, joka on pisimpään toiminut verkoston kotipesänä.

Terveyttä kulttuurista -verkoston tehtävänä on ollut kerätä ja jakaa tietoa kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Käytännössä se on merkinnyt verkoston kokouksissa kuultuja esittelyjä, yhteisiä hankkeita, vertaistukea ja kokemusten vaihtoa sekä seminaareja ja KOE! -lehtien julkaisua silloin, kun rahoitus on ne mahdollistanut.
Terveyttä kulttuurista -verkoston toiminta on ollut vapaaehtoisuuden ja kotipesien lisäksi pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä taiteen keskustoimikunnan avustusten varassa. Raha-automaattiyhdistys rahoitti verkoston laajempia hankkeita 2000-luvun alkupuolella.

Seminaareja ja muita tilaisuuksia on järjestetty monien tahojen kanssa yhteistyössä. Verkosto on ollut aktiivisesti mukana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa järjestetyissä pohjoismaisissa seminaareissa jo 1990-luvulta alkaen. Yhteistyötä tehtiin 2000-luvun jälkipuoliskolla Kiasman johtaman Taide hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa -työryhmän kanssa. Seminaarien lisäksi tuloksena syntyi Kiasman julkaisusarjaan Liken kustantama Taide keskellä elämää -kirja vuonna 2007. Seminaareja järjestettiin myös yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa.
Verkosto oli aktiivisesti mukana Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (Taiku 2010–2014) valmistelussa, josta vastasi verkoston pitkäaikainen jäsen ja vetäjä VTT Hanna-Liisa Liikanen. Useat verkoston jäsenet toimivat valmistelun asiantuntijaryhmissä ja myös ohjelman koordinaatio- ja seurantaryhmässä sekä sen työrukkasessa.

Terveyttä kulttuurista -verkostossa on tällä hetkellä noin 300 jäsentä, jotka edustavat hyvin laajasti sekä kulttuurin ja taiteen että sosiaali- ja terveydenhuollon aloja. Mukana on taiteilijoita ja taidelähtöisten menetelmien ammattilaisia, taideterapeutteja, sosiaali- ja terveydenhuollon hoitolaitosten ja organisaatioiden ammattilaisia, kouluttajia, yrittäjiä, hankkeitten vetäjiä, järjestöjen ja hallinnon edustajia sekä tutkijoita.

Tammikuussa 2013 perustettiin Voimaa taiteesta -hankkeen tuella oma suljettu Terveyttä kulttuurista – Facebook-ryhmä. Ryhmään voivat liittyä kaikki terveyttä kulttuurista -toiminnasta kiinnostuneet.
Toiminnan tueksi ja toteuttajaksi perustettiin vuonna 2013 Terveyttä kulttuurista ry, jonka virallinen toiminta alkoi sääntöjen hyväksymisen jälkeen vuoden 2015 alusta. Yhdistys on ollut alusta lähtien aktiivisesti mukana Taikusydän-yhteyspistehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.