Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon

18.09.2017
Aurinkolintu, taiteilijat Kirsimaria E. Törönen-Ripatti ja Pirita Lautala, Essote, kuva: Ilpo Aalto

Etelä-Savossa starttasi vuoden 2017 alussa Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon. Hankkeen tavoitteena on edistää ja juurruttaa kulttuurista hyvinvointityötä osaksi Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Hankkeen koordinoimana luodaan Etelä-Savoon kulttuurihyvinvointisuunnitelma, mahdollistetaan konkreettiset kokeilut ja rakennetaan verkostoista pysyvä tapa toimia. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Etelä-Savon ELY-keskus. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, Itä-Suomen aluehallintoviraston sekä alueella toimivien hyvinvointiverkostojen kanssa. Taiteen ammattilaisia palkataan maakunnan alueella tehtäviin kokeiluihin, ja he ovat myös mukana kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekemisessä.

Tule mukaan ja jätä hyvä jälki!

Etelä-Savon alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman luomisprosessi kytkeytyy kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomukseen sekä maakuntaohjelmatyöhön. Yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa tehdään suunnitelma siitä, kuinka kulttuurihyvinvointipalvelut voidaan tulevaisuuden maakunnassa organisoida ja toteuttaa entistä paremmin. Hankkeen aikana maakunnan kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoita kutsutaan osallistumaan keskusteluun erilaisissa tapahtumissa ja työryhmissä sekä sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma julkaistaan asiakirjana ja YouTube-videona.

Piloteilla mahdollistetaan uusien toimintatapojen kokeilu

Hankkeeseen on valittu kuusi pilottia, joiden tarkoituksena on lisätä ja juurruttaa taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alueen hyvinvointipalveluita. Piloteissa testataan ja arvioidaan uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kulttuurin tuottajien, taiteilijoiden sekä kunta- ja sote-sektorin yhteistyössä. Valinnassa painotettiin toiminnan juurruttamisen näkökulmaa, yhteistyöverkostoa sekä omaa rahoituspohjaa.  Pilotit käynnistyvät syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana.

Hankkeeseen valitut pilotit ovat:

  • Essote: ArtEssote – taidetoiminnan juurruttaminen Mikkelin keskussairaalaan
  • Essote: Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä – Kulttuurikummitoiminnan käynnistäminen ja kulttuurin vieminen osaksi arkea vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä
  • Pieksämäen kaupunki: Yhtä rataa – Kulttuuritoiminnan juurruttaminen Hiekanpään kampukselle
  • Lastenkulttuurikeskus Verso: Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikkikasvatuksen keinoin – Vauvamuskaritoiminnan aloittaminen neuvoloissa kolmen kunnan alueella
  • Savonlinnan kaupunki: Kaikukortti – Kaikukortin pilotointi pienituloisten lapsiperheiden tueksi
  • Linnalan opisto: Kulttuuria hoivakoteihin – Vapaaehtoisten yhteislauluohjaajien kouluttaminen

Etelä-Savon kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijat yhteisiin pöytiin

Hankkeen aikana saatetaan Etelä-Savon alueen kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijat yhteisten pöytien ääreen, toimimaan yhdessä sote- ja maakuntauudistuksen murrosvaiheessa. Yhteen kootaan monialaisia ja -ammatillisia verkostoja, jotka koostuvat mm. sote-palveluiden tuottajista, julkisorganisaatioiden, kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten edustajista sekä taide- ja kulttuuritoimijoista. Lisäksi kuntien hyvinvointikoordinaattorien toimintaa tuetaan kokoamalla maakunnallinen hyvinvointikoordinaattorien yhteistyöverkosto.

Yhteystiedot:
Taru Tähti, FM, koordinaattori
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon
Facebook: Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
Puhelin 040 704 3861
taru.tahti@esavo.fi

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *