Taikusydän kokoaa, kytkee ja koordinoi!

Taikusydän esite

Mitä Taikusydän tekee?

Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Kehitämme ja levitämme verkostomme kanssa ratkaisuja, joilla taide- ja kulttuurialan, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

 • Kokoamme yhteen tietopankkiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja.
 • Viestimme ja välitämme tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista sekä toimijoista. Tilaa uutiskirjeemme! Tutustu myös Taidetutka-verkkolehteen.
 • Koordinoimme valtakunnallista tutkijaverkostoa ja teemme alan tutkimusta tunnetummaksi.
 • Edistämme alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Toimimme valtakunnallisesti neljäntoista alueverkoston kautta Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa, Uudellamaalla, Lapissa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
 • Kytkemme yhteen alan toimijoita ja rakennamme yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi.
 • Toimimme kehittämiskumppanina erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä, järjestämme tapahtumia sekä kehitämme kouluttajaverkoston toimintaa.
 • Vaikutamme päätöksentekoon ja asenteisiin. Asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme ovat mukana useissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikallisissa ja alueellisissa työryhmissä.
 • Olemme perustajajäsenenä valtakunnallisessa Kulttuurihyvinvointipoolissa, joka on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin. Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää.

Toteuttajat

Taikusydäntä hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Toimimme lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintaamme rahoittavat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Turun yliopisto, sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Myös sinä voit olla osa Taikusydäntä jakamalla tietoa toiminnastamme sekä välittämällä meille tietoa hyvistä hankkeista, yhteistyö- ja kehittämistarpeista, kiinnostavista julkaisuista, toimintamalleista sekä käytännöistä.

Taikusydämen arvot:

 • Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää.
 • Tehdään yhdessä jakaen ja kokien.
 • Taide mahdollistaa inhimillisen kohtaamisen.
 • Taide on osa ihmisyyttä, arkea ja juhlaa.
 • Taide kuuluu kaikille.


Taikusydämen toiminnan taustaa:

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joista on saatu hyviä kokemuksia. Useissa tutkimuksessa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen.

Tästä huolimatta toiminta on pistemäistä ja tapahtuu pitkälti hankkeiden varassa. Hankkeiden tulokset ja uudet toimintatavat eivät juurru osaksi perustoimintaa eivätkä hyvä käytännöt leviä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Hankkeissa tehdään päällekkäistä työtä ja resursseja kuluu toimintojen käynnistämiseen ja lopettamiseen. Alueelliset erot toiminnassa ja rakenteissa ovat huomattavia. Tarvitaan yhteistä koordinaatiota ja valtakunnallista yhteistyötä, jotta toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

Taiteen edistämiskeskus myönsi Turun ammattikorkeakoululle valtionavustuksen Taiteen hyvinvointivaikutuksien yhteyspisteenä toimimiseen marraskuussa 2015. Näin syntyi Taikusydän, joka sykkii Turussa yhdistäen taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -kentän toimijat toisiinsa.

Hakuilmoituksen mukaisesti yhteyspisteen tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Yhteyspiste tukee osaltaan Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa mainittujen toimenpiteiden toteutumista.

Sivun kuva: Pisamaart / Mari Villanen.
Päivitetty 9.8.2021.