Idea ja tavoitteet

Kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen Taikusydän-tutkijaverkosto kokoaa yhteen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoista kiinnostuneita tutkijoita ja tutkimusta sekä toimii foorumina yhteistyölle.

Tutkijaverkoston tavoitteena on mm. kartoittaa ja seurata alan tutkimusta, tunnistaa tutkimustarpeita, edistää tutkimuksen näkyväksi tekemistä, tukea monitieteistä tutkijakeskustelua ja tutkimusyhteistyötä sekä tutkimuksen ja käytännön välistä vuorovaikutusta.

Miten mukaan?

Liity mukaan tutkijaverkostoon lähettämällä lyhyt kuvaus itsestäsi ja tutkimusprojektistasi / tutkimusintresseistäsi kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija Liisa Laitiselle. Tutkijaverkoston sähköpostilistalle liittymällä saat tiedon tutkijaverkoston tapaamisista sekä ajankohtaisista tapahtumista, kuten seminaareista, konferensseista ja uusista julkaisuista. Sähköpostilista toimii verkoston yhteisenä viestintäfoorumina, joten voit myös itse viestiä listalla alaan liittyvistä asioista.

Liity tutkijaverkoston sähköpostilistalle.

Tutkijaverkoston Facebook-ryhmä on tarkoitettu verkoston sisäiseen viestintään.

Tutkijaverkoston tapahtumista ja toiminnasta löydät tietoa täältä. Kannattaa kurkata myös Tapahtumakalenteriimme.

 

Liisa Laitinen

Liisa Laitinen
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
tutkimus ja tutkijaverkosto

Sähköposti: liisa.laitinen@turkuamk.fi
Puhelin: +358 50 468 7263

Yhteyshenkilöt

Tutkijaverkostolla on tutkimusorganisaatioissa yhteyshenkilöitä, jotka välittävät verkostolle tietoa organisaatioissaan tapahtuvasta alaan liittyvästä tutkimustoiminnasta, tulossa olevista hankkeista, aiheeseen liittyvistä tapahtumista sekä alan tutkimustarpeista. Yhteyshenkilöt viestivät tutkijaverkoston toiminnasta omassa organisaatiossaan ja verkostoissaan. Mukaan toivotaan myös uusia tutkimusorganisaatioita!

Tutkijaverkoston yhteyshenkilöt:

Jyväskylän yliopisto: Annika Tammela
Tampereen yliopisto: Marjukka Colliander & Pilvi Kuitu
Taideyliopisto: Kai Lehikoinen & Taru Koivisto
Lapin yliopisto: Maria Huhmarniemi
Itä-Suomen yliopisto: Anna Logrén & Tarja Välimäki
Turun yliopisto: Carita Roivas
Cupore: Sari Karttunen
Työterveyslaitos: Heli Ansio
Tilastokeskus: Riitta Hanifi
Metropolia Ammattikorkeakoulu: Laura Huhtinen-Hildén
Åbo Akademi: Juha Hartvik