Idea ja tavoitteet

Taikusydän-tutkijaverkosto kokoaa yhteen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoista kiinnostuneita tutkijoita ja tutkimusta sekä toimii foorumina yhteistyölle.

Valtakunnallisen Taikusydän-tutkijaverkoston tavoitteena on mm. kartoittaa ja seurata alan tutkimusta, tunnistaa tutkimustarpeita, edistää tutkimuksen näkyväksi tekemistä, tukea monitieteistä tutkijakeskustelua ja tutkimusyhteistyötä sekä tutkimuksen ja käytännön välistä vuorovaikutusta.

 

Miten mukaan?

Liity mukaan tutkijaverkostoon lähettämällä lyhyt kuvaus itsestäsi ja tutkimusprojektistasi / tutkimusintresseistäsi projektisuunnittelija Liisa Laitiselle. Tutkijaverkoston sähköpostilistalle liittymällä saat tiedon tutkijaverkoston tapaamisista sekä ajankohtaisista tapahtumista, kuten seminaareista, konferensseista ja uusista julkaisuista. Sähköpostilista toimii verkoston yhteisenä viestintäfoorumina, joten voit myös itse viestiä listalla alaan liittyvistä asioista.

Liity listalle: https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/taikusydan-tutkijat

Tutkijaverkoston Facebook-ryhmä on tarkoitettu verkoston sisäiseen viestintään.

Tutkijaverkoston tapahtumista ja toiminnasta löydät tietoa täältä. Kannattaa kurkata myös Tapahtumakalenteriimme.

Liisa Laitinen
Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
Puhelin: +358 50 468 7263

Yhteyshenkilöt

Tutkijaverkostolla on tutkimusorganisaatioissa yhteyshenkilöitä, jotka välittävät verkostolle tietoa organisaatioissaan tapahtuvasta alaan liittyvästä tutkimustoiminnasta, tulossa olevista hankkeista, aiheeseen liittyvistä tapahtumista sekä alan tutkimustarpeista. Yhteyshenkilöt viestivät tutkijaverkoston toiminnasta omassa organisaatiossaan ja verkostoissaan. Mukaan toivotaan myös uusia tutkimusorganisaatioita!

Tutkijaverkoston yhteyshenkilöt:

Jyväskylän yliopisto: Tarja Pääjoki
Tampereen yliopisto: Marjukka Colliander
Taideyliopisto: Kai Lehikoinen & Taru Koivisto
Lapin yliopisto: Maria Huhmarniemi
Itä-Suomen yliopisto: Anna Logrén & Tarja Välimäki
Turun yliopisto: Kirsi Tuohela
Cupore: Sari Karttunen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Päivi Känkänen
Työterveyslaitos: Heli Ansio
Tilastokeskus: Riitta Hanifi
Aalto yliopisto: Cecilia von Brandenburg
Åbo Akademi: Salla Tuori
Metropolia Ammattikorkeakoulu: Laura Huhtinen-Hildén
Helsingin yliopisto: Klisala Harrison