Tekijälle ja tilaajalle

Tälle sivulle on koottu yhteen ohjeistuksia ja materiaaleja liittyen kulttuurihyvinvointitoiminnan toteuttamiseen ja kulttuurihyvinvointipalveluiden ostamiseen ja tilaamiseen.

Kulttuurihyvinvoinnin alalla työskentelevät taiteilijat ja taidetoimintaa suunnittelevat toimijat voivat saada tietoa ja tukea myös Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluista. Lue aiheesta lisää Taiken sivuilta.

Eettisiä näkökulmia taiteilijan työhön uusissa toimintaympäristöissä

Millaisia eettisiä näkökulmia taiteen ammattilaisen tulisi pohtia, kun hän työskentelee erilaisten kohderyhmien kanssa? Missä menevät oman vastuun ja ammatillisuuden rajat? Kokosimme yhteen lyhyen ohjeistuksen eettisistä suuntaviivoista.

Lue lisää…

Kulttuurihyvinvointipalveluiden ja -toiminnan arviointi

Miten kulttuurihyvinvointitoimintaa ja -palveluita arvioidaan? Millaisia arviointimalleja toiminnalle on olemassa? Miten kehittää arviointia? Erityisesti pohjoismaiseen kontekstiin soveltuvassa kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointioppaassa käydään käytännönläheisesti läpi arviointiprosessin toteuttamista vaihe vaiheelta, arvioinnin suunnittelusta tulosten raportoimiseen ja hyödyntämiseen tulevan toiminnan suunnittelussa.

Lue lisää…

Käytännön ohjeita kulttuurihyvinvoinnin ammattilaiselle

Mitä käytännön asioita kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisen on hyvä huomioida työskennellessä taiteen keinoin erilaisten ihmisen ja ryhmien kanssa esimerkiksi hoiva- ja hoitoympäristöissä, kouluissa tai muissa yhteisöissä? Kokosimme yhteen käytännön muistilistan asioista, jotka on hyvä käydä läpi työskentelyn eri vaiheissa.

Lue lisää…

Käytännön ohjeita kulttuurihyvinvointipalveluiden tilaajalle ja ostajalle

Mitä käytännön asioita kulttuurihyvinvointipalveluiden tilaajan on hyvä huomioida, kun esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköön, kouluun tai muuhun yhteisöön on tulossa työskentelemään kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen? Kokosimme yhteen käytännön muistilistan asioista, jotka on hyvä käydä läpi tilaus- ja työskentelyprosessin eri vaiheissa. 

Lue lisää…

Päivitetty 13.3.2023.