Koulutus

Taikusydän kokoaa tietoa eri koulutusta järjestävien tahojen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvästä koulutustarjonnasta. Tavoitteenamme on kartoittaa, millaista koulutusta järjestetään niin taiteen ammattilaisille kuin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille eri koulutusasteilla. Kartoitamme myös alaan liittyviä täydennyskoulutuksia ja hankkeita tälle sivulle.

HUOM! Sivu täydentyy 2021-2022 ja on osin keskeneräinen!

Liity mukaan Taikusydän-kouluttajaverkostoon!

Luova ja osallistava Suomi-hanke sekä Taikusydän järjestivät 15.9.2017 Metropolian tiloissa Helsingissä koulutustapaamisen taiteen ja kulttuurin käytöstä uusissa toimintaympäristöissä.

Päivän keskustelun pohjalta perustettiin Facebook-ryhmä “Taikusydän-kouluttajaverkosto”, johon voi liittyä jatkamaan keskustelua, kokemusten jakamista ja tiedottamista koulutukseen liittyvistä tapahtumista. Pääset mukaan keskusteluihin liittymällä kouluttajaverkoston Facebook-ryhmään. Lue lisää koulutustapaamisesta täältä.

Toinen kouluttajaverkoston tapaaminen järjestettiin Turussa 15.5.2018 osana MOMU-hankkeen päätösseminaaria. Lue lisää koulustapaamisesta täältä.

Kolmas kouluttajaverkoston tapaaminen järjestettiin Helsingissä Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa perjantaina 29.11.2019. Lue lisää tapahtumasta täältä. 

Katsaus kulttuurihyvinvointialan koulutukseen

Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (Turun AMK) taustoittaa artikkelissa kulttuurihyvinvointialan koulutuksen lähtökohtia elämänikäisen koulutusjatkumon ja......
Lue lisää

Päivitetty 3.5.2021.