Koulutus

Taikusydän kokoaa tietoa eri koulutusta järjestävien tahojen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvästä koulutustarjonnasta. Tavoitteenamme on kartoittaa, millaista koulutusta järjestetään niin taiteen ammattilaisille kuin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille eri koulutusasteilla. Kartoitamme myös alaan liittyviä täydennyskoulutuksia ja hankkeita.

Ilmoita mukaan tiedossasi oleva tai oppilaitoksesi järjestämä koulutus:
https://www.webropolsurveys.com/S/1B7827C31D7B2E85.par 

 

Taikusydän-kouluttajaverkosto

Luova ja osallistava Suomi ja Taikusydän-hankkeet järjestivät 15.9.2017 Metropolian tiloissa Helsingissä koulutustapaamisen taiteen ja kulttuurin käytöstä uusissa toimintaympäristöissä.

Päivän keskustelun pohjalta perustettiin Facebook-ryhmä ”Taikusydän-kouluttajaverkosto”, johon voi liittyä jatkamaan keskustelua, kokemusten jakamista ja tiedottamista koulutukseen liittyvistä tapahtumista. Pääset mukaan keskusteluihin liittymällä kouluttajaverkoston Facebook-ryhmään.

Lue lisää koulutustapaamisesta täältä.

 

Anna-Mari Rosenlöf
projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
050 5985257

Poimintoja kulttuurihyvinvointialaan liittyvistä koulutuksista

Kulttuurialan ylempi AMK, soveltava taide ja luova tuottaja, Turun ammattikorkeakoulu

Taideakatemian Soveltavan taiteen YAMK-koulutuksessa soveltava taide määritellään taiteen sisältöjen, merkitysten, menetelmien, prosessien ja lähestymistapojen toteutukseksi ja käytöksi erilaisissa yhteyksissä, erilaisille yleisöille tai näiden kanssa, erilaisissa yhteisöissä.
Oma taiteen tekeminen ja/tai taidekasvatus- tai ohjaustyöskentely nähdään osana yhteiskunnan tämänhetkisiä ja tulevia virtauksia. Soveltavan taiteen ammattilainen ymmärtää näitä prosesseja, havaitsee näitä signaaleja ja kytkee oman osaamisensa niihin. Taidealan osaamista viedään erilaisille kohderyhmille ja/tai käytetään näitten kanssa.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on jokin seuraavista tutkinnoista: Kuvataitelija (AMK), Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), Tanssinopettaja (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Medianomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ja/tai taiteellisesta ja/tai taidepedagogisesta tai ohjauksellisesta työskentelystä.

Lisätietoa

Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä (YAMK) -koulutusohjelma, Hämeen ammattikorkeakoulu

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisille, jotka työskentelevät tai ovat suuntautumassa hyvinvointisektorilla toimintojen ja palveluiden kehittämisosaamista edellyttäviin tehtäviin.
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijaosaamista hyvinvointiin liittyvillä toimialoilla ja sektoreilla. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet vastata kulttuuri- ja taidetoimintaan liittyvien palvelujen ja ekosysteemin kehittämisestä hyvinvointialalla sekä toimia kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijana. Opinnot syventävät opiskelijan ammatillista osaamista ja antavat edellytyksiä kehittää menestyksellisesti työelämää.

Lisätietoa