Koulutus

Taikusydän kokoaa tietoa eri koulutusta järjestävien tahojen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvästä koulutustarjonnasta. Tavoitteenamme on kartoittaa, millaista koulutusta järjestetään niin taiteen ammattilaisille kuin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille eri koulutusasteilla. Kartoitamme myös alaan liittyviä täydennyskoulutuksia ja hankkeita.

Ilmoita mukaan tiedossasi oleva tai oppilaitoksesi järjestämä koulutus:
https://www.webropolsurveys.com/S/1B7827C31D7B2E85.par 

 

Taikusydän-kouluttajaverkosto

Luova ja osallistava Suomi ja Taikusydän-hankkeet järjestivät 15.9.2017 Metropolian tiloissa Helsingissä koulutustapaamisen taiteen ja kulttuurin käytöstä uusissa toimintaympäristöissä.

Päivän keskustelun pohjalta perustettiin Facebook-ryhmä “Taikusydän-kouluttajaverkosto”, johon voi liittyä jatkamaan keskustelua, kokemusten jakamista ja tiedottamista koulutukseen liittyvistä tapahtumista. Pääset mukaan keskusteluihin liittymällä kouluttajaverkoston Facebook-ryhmään. Lue lisää koulutustapaamisesta täältä.

Toinen kouluttajaverkoston tapaaminen järjestettiin Turussa 15.5.2018 osana MOMU-hankkeen päätösseminaaria. Lue lisää koulustapaamisesta täältä.

Kolmas kouluttajaverkoston tapaaminen järjestetään Helsingissä Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa perjantaina 29.11.2019. Lue lisää tapahtumasta täältä. 

 

Metropoliassa tulevat geronomit ja musiikkipedagogit kehittävät yhdessä luovaa toimintaa

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi- ja geronomiopiskelijat kehittävät opinnoissaan taidetoimintaa, jolla tuetaan muistikuntoutujan hyvinvointia. Yhteinen, työelämän kanssa......
Lue lisää

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus alkaa Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa keväällä 2020 uusi Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, terveys- tai/ja kulttuuri- ja......
Lue lisää

Katsaus kulttuurihyvinvointialan koulutukseen

Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (Turun AMK) taustoittaa artikkelissa kulttuurihyvinvointialan koulutuksen lähtökohtia elämänikäisen koulutusjatkumon ja......
Lue lisää

Seminaari taiteen ja sosiaalialan yhteistyöstä kiinnosti Turussa

Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman MOMU – Moving towards Multiprofessional Work -hankkeen (EU Erasmus+) loppuseminaari kokosi joukon innostuneita taiteen, kulttuurin, nuorisotyön, koulutuksen......
Lue lisää

Päivitetty 3.11.2019.