Taikusydämen alueverkostotoiminta

Taikusydämen alueverkostot kartalla

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille neljäntoista alueverkoston avulla, jotka toimivat kuudentoista maakunnan alueella.

Alueverkostotyö käynnistyi vuoden 2016 aikana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan tuli Etelä-Pohjanmaan/Pohjanmaan alueverkosto, joka laajentui nopeasti Länsi-Suomen alueverkostoksi käsittäen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakunnat.

Uusina alueverkostoina aloittivat keväällä 2017 Kymenlaakson alueverkosto sekä Pohjois-Karjalan alueverkosto. Syksyllä 2017 mukaan liittyi Etelä-Savo. Keväällä 2018 mukaan tuli Satakunnan alueverkosto ja 14.6.2018 järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toiminnan käynnistävä kohtaamisfoorumi Oulussa. Vuonna 2019 mukaan ovat liittyneet Lapin, Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueverkostot.

Taikusydämen alueverkostot kartalla elokuussa 2020.

Erilaiset alueet – erilaiset verkostot

Taikusydämen alueverkostot ovat pääasiassa organisaatioiden välisiä verkostoja. Joissakin verkostoissa on jäseninä myös yksittäisiä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia. Alueverkosto kokoaa yhteen kunkin alueen kulttuurihyvinvoinnista innostuneet toimijat. Toiminnassa on usein vahvasti mukana alueen keskuskaupunki ja toimintaan on sitouduttu organisaatiotasolla.

Alueiden voimavarat, erityisosaaminen, omaleimaisuus ja kehittämistyön erityispiirteet sekä alueilta nousevat tarpeet tulevat alueverkostojen kautta näkyviksi valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toiminnassa.

Alueverkostojen toiminta pohjautuu sitoutumiseen, luottamukseen ja toimijoiden tuntemiseen.  Verkostot ovat keskenään hyvin erilaisia ja rakentuvat useilla paikkakunnilla jo olemassa olleen yhteistyön tai verkostotoiminnan ympärille.

Taikusydämen aloittaessa toimintaansa vuoden 2015 lopulla tavoitteena oli, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimisi vähintään viisi taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoa, jotka kehittävät ratkaisuja taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen.

Jokaisella verkostolla on yhteyshenkilö, alueverkostokoordinaattori tai koordinaattorityöpari, joka koordinoi verkoston toimintaa ja auttaa tiedottamisessa. Osa verkostoista toimii pääasiassa maakuntansa keskuskaupungissa, toiset kattavat laajemmin useita paikkakuntia.


Alueverkostojen tehtäviä:

  • ylläpitää keskustelua kulttuurihyvinvoinnista ja kehittää yhteistyötä alueellaan
  • edistää alueellaan pitkäjänteistä taiteen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä
  • tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • sitouttaa mukaan alueen avaintoimijat
  • saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä tarpeita ja toteuttajia
  • jakaa kokemuksia ja osaamista alueen toimijoiden ja muiden alueverkostojen kanssa

Kukin alueverkosto rakentaa yhdessä verkostotoimintansa muodon ja toimintatavan alueen tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena verkostotyössä on kaikkien osapuolten tasa-arvoinen toimijuus sekä toimivien yhteistyömuotojen löytäminen. Alueverkostoille järjestetään verkostojen yhteistapaaminen kaksi kertaa vuodessa.

Jos olet kiinnostunut oman alueesi verkostotoiminnasta, ota yhteyttä alueverkostokoordinaattoreihin. Osalla verkostoista on myös oma pieni verkkosivu osana Taikusydämen sivustoa.

Alueverkostokoordinaattorit:

Etelä-Karjalan alueverkosto
Milja Littow
taikusydan.ek(at)gmail.com
Kulttuurityöryhmä Tomera, Lappeenranta

___________________________________________

Etelä-Savon alueverkosto Taikuhyve

Heli Gynther, kehittämispäällikkö &
Eveliina Pekkanen, kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli
heli.gynther(at)esavo.fi, eveliina.pekkanen(at)esavo.fi
+ 358 40 773 7285 / Gynther, +358 44 770 0591 / Pekkanen

___________________________________________

Kanta-Hämeen alueverkosto

Sirpa Ylikerälä, strategiapäällikkö, hyvinvointi ja osallisuus
Hämeenlinnan kaupunki
sirpa.ylikerala(at)hameenlinna.fi
+ 358 36212 321 ja + 358 50 505 3746

Anna Vesen, vastaava kulttuurituottaja
Riihimäen kaupunki
anna.vesen(at)riihimaki.fi
+358 40 330 4701

______________________________________

Kymenlaakson alueverkosto

Piia Kleimola
Voimateatteri/Toimintavoima Oy, Kuusankoski
piia.kleimola(at)toimintavoima.fi
+ 358 40 5488 016

___________________________________________

Lapin alueverkosto

Sinikka Kähkönen, suunnittelija (hyvinvointitoiminta)
MIELI Suomen Mielenterveys ry, Pohjoinen Suomi
sinikka.kahkonen(at)mielenterveysseura.fi
+358 40 77 03 009

___________________________________________

Länsi-Suomen alueverkosto (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi
+358 40 751 5610

Tarja Hautamäki, kulturchef/kulttuuripäällikkö
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto
tarja.hautamaki(at)obotnia.fi
+358 44 723 5007

___________________________________________

Pirkanmaan alueverkosto

Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja
Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu(at)kulttuuripiipoo.fi
+358 400 433 722

Jaana Ylänen, suunnittelija
Tampereen kaupunki
jaana.ylanen(at)tampere.fi
+358 40 800 7874

___________________________________________

Pohjois-Karjalan alueverkosto

Maria Korkatti, toimitusjohtaja
OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri, Joensuu
maria@osuuskuntapokka.fi

___________________________________________

Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto

Auli Suorsa, erityisasiantuntija/kulttuuri
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu
auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi
+358 50 386 8443

___________________________________________

Pohjois-Savon alueverkosto

Eeva Mäkinen, kehitysjohtaja
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio
eeva.makinen(at)hyvinvointivoimala.fi
+358 45 1360 20

___________________________________________

Satakunnan alueverkosto

Annukka Ketola, toimitusjohtaja, yhteisötaiteen agentti
Kallo Works osk
taikusydan.satakunta(at)gmail.com
+ 358 40 735 3972

___________________________________________

Uudenmaan alueverkosto

Tarja Haili, erityisasiantuntija (kulttuuri ja kulttuurimatkailu)
Uudenmaan liitto
tarja.haili(at)uudenmaanliitto.fi
+358 40 774 1718

Aliisa Lehtonen
Taiteen Sulattamo
aliisa.lehtonen(at)taiteensulattamo.fi
+358 40 180 6689

___________________________________________

Varsinais-Suomen alueverkosto Varavoimaa

Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
anna-mari.rosenlof(at)turkuamk.fi
+358 50 5985 257

Sanna Meska, toiminnanjohtaja
Läntinen tanssin aluekeskus
sanna.meska(at)l-tanssi.fi
+358 400 546 016

Päivitetty 28.8.2020.