Taikusydämen alueverkostotoiminta

Alueverkostot toimivat Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Länsi-Suomessa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa. Kuvasta puuttuu uusin, Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto.

 

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille yhdeksän alueverkoston avulla, jotka toimivat yhdentoista maakunnan alueella. Taikusydämen aloittaessa toimintaansa tavoitteena oli, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimii vähintään viisi taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoa tai -keskusta, jotka kehittävät ratkaisuja taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen. Alueiden voimavarat, erityisosaaminen, omaleimaisuus ja kehittämistyön erityispiirteet tulevat alueverkostojen kautta näkyviksi valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toiminnassa.

Alueverkostotyö käynnistyi vuoden 2016 aikana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan tuli Etelä-Pohjanmaan/Pohjanmaan alueverkosto, joka laajentui nopeasti Länsi-Suomen alueverkostoksi käsittäen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakunnat.

Uusina alueverkostoina aloittivat keväällä 2017 Kymenlaakson alueverkosto sekä Pohjois-Karjalan alueverkosto. Syksyllä 2017 mukaan liittyi Etelä-Savo. Keväällä 2018 mukaan tuli Satakunnan alueverkosto ja 14.6.2018 järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toiminnan käynnistävä kohtaamisfoorumi Oulussa. Alueverkostotyötä kehitetään yhdessä Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n kanssa.

Erilaiset alueet – erilaiset verkostot

Taikusydämen alueverkostot ovat organisaatioiden välisiä verkostoja ja osaamistiivistymiä. Joissakin verkostoissa on jäseninä myös yksittäisiä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia. Olennaista on, että alueverkosto tai -keskus muodostuu jo olemassa olevista innostuneista tahoista ja toiminnassa on mukana alueen keskuskaupunki ja toimintaan on sitouduttu myös organisaatiotasolla. Alueverkostotoimijat jakavat samanlaiset arvot. Toiminta pohjautuu sitoutumiseen, luottamukseen ja toimijoiden tuntemiseen.  Verkostot ovat keskenään hyvin erilaisia ja rakentuvat useilla paikkakunnilla jo olemassa olleen yhteistyön tai verkostotoiminnan ympärille.

Jokaisella verkostolla on yhteyshenkilö, ns. alueverkostoveturi, joka koordinoi verkoston toimintaa ja auttaa tiedottamisessa. Osa verkostoista toimii pääasiassa maakunnan keskuskaupungissa, toiset kattavat laajemmin useita paikkakuntia.


Alueverkostojen tehtäviä:

  • ylläpitää keskustelua kulttuurihyvinvoinnista ja kehittää yhteistyötä alueellaan
  • edistää alueellaan pitkäjänteistä taiteen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä
  • tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • sitouttaa mukaan alueen avaintoimijat
  • saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä tarpeita ja toteuttajia
  • jakaa kokemuksia ja osaamista alueen toimijoiden ja muiden alueverkostojen kanssa

Kukin alueverkosto rakentaa yhdessä verkostotoimintansa muodon ja kirkastaa toimintatapansa alueen tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena verkostotyössä on kaikkien osapuolten tasa-arvoinen toimijuus sekä toimivien yhteistyömuotojen löytäminen. Alueverkostoille järjestetään verkostojen yhteistapaaminen kaksi kertaa vuodessa.

Jos olet kiinnostunut alueverkostotoiminnasta, ota yhteyttä alueverkostovetureihin:

Alueverkostoveturit:

Mikäli olet kiinnostunut alueverkostotoiminnasta, ota yhteyttä:

Anna-Mari Rosenlöf
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
+358 50 5985 257
Marja Susi
Lehtori, psykologi
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
+358 40 3550294

Ylin kuva: Pisamaart / Mari Villanen, alin kuva: Pixabay (muokattu).
Päivitetty 28.3.2019.