Taikusydämen alueverkostotoiminta

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille neljäntoista alueverkoston avulla, jotka toimivat kuudentoista maakunnan alueella. Alueverkostot kokoavat yhteen toimijoita, joiden tehtävä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostojen tavoitteena on kehittää poikkialaisia, moniammatillisia yhteistyömuotoja, jossa kulttuurihyvinvointi on osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Jokaisella alueverkostolla on nimetty koordinaattori tai koordinaattorit, jotka koordinoivat alueverkostonsa toimintaa ja toimivat verkoston yhteyshenkilöinä. Alueverkostoja koordinoidaan oman työn ohella, ja verkostojen toiminta vaihtelee suuresti alueittain.

Verkostotoiminta on tuonut uusia hankkeita ja hankerahaa alueille, ymmärrys kulttuurihyvinvoinnista lisääntynyt, on luotu yhteyksiä hyvinvointialuevalmisteluun ja kulttuurihyvinvointinäkökulmaa on saatu mukaan erilaisiin alueellisiin ja kunnallisiin suunnitelmiin kuten hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin tai maakuntaohjelmaan, kunnan kulttuuristrategiaan ja ikäryhmäkohtaisiin hyvinvointisuunnitelmiin.  Useilla alueilla on myös koottu kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimia joko osana verkostotyötä tai erillistä hanketta.

Verkostokoordinaattoreihin voi olla yhteydessä kulttuurihyvinvoinnin alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön liittyen matalalla kynnyksellä.

Alueverkostokoordinaattorit:

Etelä-Karjalan alueverkosto
Milja Littow
taikusydan.ek(at)gmail.com
Kulttuurityöryhmä Tomera, Lappeenranta


Etelä-Savon alueverkosto Taikuhyve

Eveliina Pekkanen
kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli
eveliina.pekkanen(at)esavo.fi
p. 044 770 0591


Kanta-Hämeen alueverkosto

Koordinaattori vaihtumassa.


Keski-Suomen alueverkosto

Laura-Kristiina Moilanen
koordinaattori, Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
Jyväskylän kaupunki
laura-kristiina.moilanen(at)jyvaskyla.fi
p. 050 599 6017


Kymenlaakson alueverkosto

Piia Kleimola
Voimateatteri/Toimintavoima Oy, Kuusankoski
piia.kleimola(at)toimintavoima.fi
p. 040 5488 016


Lapin alueverkosto

Niina Oinas
suunnittelija
Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta
Niina.oinas@ulapland.fi
p. 040 1580 366


Länsi-Suomen alueverkosto (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Hanna Hangasluoma
kulttuuripäällikkö
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi
p. 040 751 5610

Tarja Hautamäki,
kulturchef/kulttuuripäällikkö
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto
tarja.hautamaki(at)obotnia.fi
p. 044 723 5007


Pirkanmaan alueverkosto

Pilvi Kuitu
toiminnanjohtaja
Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu(at)kulttuuripiipoo.fi
p. 0400 433 722

Pilvi Nissilä
suunnittelija
Tampereen kaupunki
pilvi.nissila(at)tampere.fi
p. 040 728 7282


Pohjois-Karjalan alueverkosto

Mari Nupponen
hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuu
mari.nupponen(at)pohjois-karjala.fi
p. 050 512 3432

Kristiina Isaksson
kulttuurituottaja
Kontiolahden kunta
kristiina.isaksson(at)kontiolahti.fi
0. 0500 763 946


Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto

Auli Suorsa
erityisasiantuntija/kulttuuri
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu
auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi
p. 050 386 8443


Pohjois-Savon alueverkosto

Kirsi Rönkkö
kulttuurisuunnittelija, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
Kuopion kaupunki / Kulttuuripalvelut
kirsi.ronkko (at) kuopio.fi
p. 044 718 2469


Satakunnan alueverkosto

Tommi Ojala
taideterapeutti, työnohjaaja
Satakunnan Syöpäyhdistys
tommi.ojala@satakunnansyopayhdistys.fi
p. 044 7347 500


Jyri Träskelin
kulttuuriyksikön päällikkö
Porin kaupunki
jyri.traskelin@pori.fi
p. 044 701 1251


Uudenmaan alueverkosto

Koordinaattori vaihtumassa.


Varsinais-Suomen alueverkosto

Riina Kotilainen
erikoissuunnittelija, kulttuuri (maakunnan kulttuuriasiat)
Varsinais-Suomen liitto
riina.kotilainen(at)varsinais-suomi.fi
p. 040 158 9242


Sanna Meska
toiminnanjohtaja
Läntinen tanssin aluekeskus
sanna.meska(at)l-tanssi.fi
0. 0400 546 016


Alueverkostojen taustaa

Alueverkostotyö käynnistyi vuoden 2016 aikana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan tuli Etelä-Pohjanmaan/Pohjanmaan alueverkosto, joka laajentui nopeasti Länsi-Suomen alueverkostoksi käsittäen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakunnat.

Uusina alueverkostoina aloittivat keväällä 2017 Kymenlaakson alueverkosto sekä Pohjois-Karjalan alueverkosto. Syksyllä 2017 mukaan liittyi Etelä-Savo. Keväällä 2018 mukaan tuli Satakunnan alueverkosto ja 14.6.2018 järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toiminnan käynnistävä kohtaamisfoorumi Oulussa. Vuonna 2019 mukaan ovat liittyneet Lapin, Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueverkostot.

Erilaiset alueet – erilaiset verkostot

Taikusydämen alueverkostot ovat pääasiassa organisaatioiden välisiä verkostoja. Joissakin verkostoissa on jäseninä myös yksittäisiä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia. Alueverkosto kokoaa yhteen kunkin alueen kulttuurihyvinvoinnista innostuneet toimijat. Toiminnassa ovat usein vahvasti mukana alueen kuntia, oppilaitoksia, maakuntaliitto, sairaanhoitopiiri sekä järjestöjä. Toimintaan on sitouduttu organisaatiotasolla.

Alueiden voimavarat, erityisosaaminen, omaleimaisuus ja kehittämistyön erityispiirteet sekä alueiden erilaiset kehittämistarpeet tulevat alueverkostojen kautta näkyviksi valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toiminnassa.

Alueverkostojen toiminta pohjautuu sitoutumiseen, luottamukseen ja toimijoiden tuntemiseen.  Verkostot ovat keskenään hyvin erilaisia ja rakentuvat useilla paikkakunnilla jo olemassa olleen yhteistyön tai verkostotoiminnan ympärille. Jokaisella verkostolla on yhteyshenkilö, alueverkostokoordinaattori tai koordinaattorityöpari, joka koordinoi verkoston toimintaa ja auttaa tiedottamisessa. Korona-aika on lisännyt verkostojen etätapaamisia, ja verkostojen maantieteellinen kattavuus on kasvanut.

Alueverkostojen tehtäviä:

  • ylläpitää keskustelua kulttuurihyvinvoinnista ja kehittää yhteistyötä alueellaan
  • edistää alueellaan pitkäjänteistä taiteen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä
  • tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • sitouttaa mukaan alueen avaintoimijat
  • saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä tarpeita ja toteuttajia
  • jakaa kokemuksia ja osaamista alueen toimijoiden ja muiden alueverkostojen kanssa

Kukin alueverkosto rakentaa yhdessä verkostotoimintansa muodon ja toimintatavan alueen tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena verkostotyössä on kaikkien osapuolten tasa-arvoinen toimijuus sekä toimivien yhteistyömuotojen löytäminen. Alueverkostoille järjestetään verkostojen yhteistapaaminen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Alueverkostoilla on yhteinen toimintatapoja määrittävä työkirja ja strategia, joka valmistui 2021.

Jos olet kiinnostunut oman alueesi verkostotoiminnasta, ota yhteyttä alueverkostokoordinaattoreihin. Osalla verkostoista on myös oma pieni verkkosivu osana Taikusydämen sivustoa.

Päivitetty 20.1.2023.