Taikusydämen alueverkostotoiminta

Taikusydämen toiminta jalkautuu eri alueille neljäntoista alueverkoston kautta, jotka toimivat kuudentoista maakunnan alueella.

Alueverkostot kokoavat yhteen toimijoita, joiden tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostojen tavoitteena on kehittää poikkialaisia, moniammatillisia yhteistyömuotoja, jossa kulttuurihyvinvointi on osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Jokaisella alueverkostolla on nimetty koordinaattori tai koordinaattorit, jotka koordinoivat alueverkostonsa toimintaa ja toimivat verkoston yhteyshenkilöinä. Alueverkostotyötä tehdään yhteyshenkilöiden oman työn ohella ja verkostojen toiminta vaihtelee suuresti alueittain.

Jos olet kiinnostunut oman alueesi verkostotoiminnasta, ota yhteyttä alueverkostokoordinaattoreihin. Osalla verkostoista on myös oma pieni verkkosivu osana Taikusydämen sivustoa.

 

Alueverkostotoiminnan vaikutuksia

Verkostotoiminta on tuonut uusia hankkeita ja hankerahaa alueille. Ymmärrys kulttuurihyvinvoinnista on lisääntynyt ja on luotu yhteyksiä hyvinvointialuevalmisteluun. Kulttuurihyvinvointinäkökulmaa on saatu mukaan erilaisiin alueellisiin ja kunnallisiin asiakirjoihin kuten hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin tai maakuntaohjelmaan, kunnan kulttuuristrategiaan ja ikäryhmäkohtaisiin hyvinvointisuunnitelmiin. Useilla alueilla on myös koottu kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimia joko osana verkostotyötä tai erillistä hanketta.

Alueverkostokoordinaattoreihin voi olla yhteydessä kulttuurihyvinvoinnin alueelliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön liittyen matalalla kynnyksellä.

 

Alueverkostojen tehtäviä

Alueverkostojen tehtäviä on:

  • ylläpitää keskustelua kulttuurihyvinvoinnista ja kehittää yhteistyötä alueellaan
  • edistää alueellaan pitkäjänteistä taiteen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä
  • tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • sitouttaa mukaan alueen avaintoimijat
  • saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä tarpeita ja toteuttajia
  • jakaa kokemuksia ja osaamista alueen toimijoiden ja muiden alueverkostojen kanssa

Kukin alueverkosto rakentaa yhdessä verkostotoimintansa muodon ja toimintatavan alueen tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena verkostotyössä on kaikkien osapuolten tasa-arvoinen toimijuus sekä toimivien yhteistyömuotojen löytäminen. Alueverkostoille järjestetään verkostojen yhteistapaaminen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Alueverkostoilla on yhteinen toimintatapoja määrittävä työkirja ja strategia, joka valmistui 2021.

 

Erilaiset alueet – erilaiset verkostot

Taikusydämen alueverkostot ovat pääasiassa organisaatioiden välisiä verkostoja. Joissakin verkostoissa on jäseninä myös yksittäisiä eri alojen ammattilaisia. Alueverkosto kokoaa yhteen kunkin alueen kulttuurihyvinvoinnista innostuneet toimijat. Toiminnassa on usein vahvasti mukana alueen kuntia, oppilaitoksia, maakuntaliitto, hyvinvointialue sekä järjestöjä. Toimintaan on sitouduttu organisaatiotasolla.

Alueiden voimavarat, erityisosaaminen, omaleimaisuus ja kehittämistyön erityispiirteet sekä alueiden erilaiset kehittämistarpeet tulevat alueverkostojen kautta näkyviksi valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toiminnassa.

Alueverkostojen toiminta pohjautuu sitoutumiseen, luottamukseen ja toimijoiden tuntemiseen. Verkostot ovat keskenään hyvin erilaisia ja rakentuvat useilla paikkakunnilla jo olemassa olleen yhteistyön tai verkostotoiminnan ympärille. Korona-aikana verkostojen etätapaamiset lisääntyivät, ja verkostojen maantieteellinen kattavuus on kasvanut.

 

Alueverkostojen taustaa

Alueverkostotyö käynnistyi vuoden 2016 aikana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan tuli Etelä-Pohjanmaan & Pohjanmaan alueverkosto, joka laajentui nopeasti Länsi-Suomen alueverkostoksi käsittäen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakunnat.

Uusina alueverkostoina aloittivat keväällä 2017 Kymenlaakson alueverkosto sekä Pohjois-Karjalan alueverkosto. Syksyllä 2017 mukaan liittyi Etelä-Savo. Keväällä 2018 mukaan tuli Satakunnan alueverkosto ja 14.6.2018 järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toiminnan käynnistävä kohtaamisfoorumi Oulussa. Vuonna 2019 mukaan ovat liittyneet Lapin, Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueverkostot.

Päivitetty 27.10.2023.