Taikusydämen alueverkostotoiminta

Taikusydämen alueverkostot kartalla

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille neljäntoista alueverkoston avulla, jotka toimivat kuudentoista maakunnan alueella.

Alueverkostotyö käynnistyi vuoden 2016 aikana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan tuli Etelä-Pohjanmaan/Pohjanmaan alueverkosto, joka laajentui nopeasti Länsi-Suomen alueverkostoksi käsittäen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakunnat.

Uusina alueverkostoina aloittivat keväällä 2017 Kymenlaakson alueverkosto sekä Pohjois-Karjalan alueverkosto. Syksyllä 2017 mukaan liittyi Etelä-Savo. Keväällä 2018 mukaan tuli Satakunnan alueverkosto ja 14.6.2018 järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan alueverkoston toiminnan käynnistävä kohtaamisfoorumi Oulussa. Vuonna 2019 mukaan ovat liittyneet Lapin, Uudenmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueverkostot.

Infografiikkakuva, jossa Taikusydämen alueverkostot on sijoitettu Suomen kartalle. Lisäksi kuvassa on tekstinä luettelo alueverkostoista ja niiden koordinaattoreista: 1.¬1. Uudenmaan alueverkosto, Uudenmaan liitto ja Taiteen Sulattamo 2. Varsinais-Suomen alueverkosto Varavoimaa ,Läntinen tanssin aluekeskus ja Varsinais-Suomen liitto 3. Satakunnan alueverkosto, Satakunnan sairaanhoitopiiri 4. Kanta-Hämeen alueverkosto, Hämeenlinnan kaupunki 5. Pirkanmaan alueverkosto, Kulttuurikeskus PiiPoo ja Tampereen kaupunki 6. Kymenlaakson alueverkosto, Toimintavoima Oy 7. Etelä-Savon alueverkosto, Etelä-Savon maakuntaliitto 8. Pohjois-Savon alueverkosto, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala 9. Pohjois-Karjalan alueverkosto ,OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri (Pokka) 10. Keski-Suomen alueverkosto, Keski-Suomen liitto 11. Länsi-Suomen alueverkosto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto 12. Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto, Pohjois-Pohjanmaan liitto 13. Lapin alueverkosto, Lapin yliopisto 14. Etelä-Karjalan alueverkosto, Kulttuurityöryhmä Tomera.
Taikusydämen alueverkostot kartalla huhtikuussa 2021.

Alueverkostokoordinaattorit:

Etelä-Karjalan alueverkosto
Milja Littow
taikusydan.ek(at)gmail.com
Kulttuurityöryhmä Tomera, Lappeenranta

___________________________________________

Etelä-Savon alueverkosto Taikuhyve

Heli Gynther, kehittämispäällikkö &
Eveliina Pekkanen, kehittämispäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli
heli.gynther(at)esavo.fi, eveliina.pekkanen(at)esavo.fi
+ 358 40 773 7285 / Gynther, +358 44 770 0591 / Pekkanen

___________________________________________

Kanta-Hämeen alueverkosto

Heli Pirkkalainen
suunnittelija
Hämeenlinnan kaupunki
heli.pirkkalainen@hameenlinna.fi
p. 03 621 2023

______________________________________

Kymenlaakson alueverkosto

Piia Kleimola
Voimateatteri/Toimintavoima Oy, Kuusankoski
piia.kleimola(at)toimintavoima.fi
+ 358 40 5488 016

___________________________________________

Lapin alueverkosto

Niina Oinas, suunnittelija (Työtaide-hanke)
Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta
Niina.oinas@ulapland.fi
+358 401580366

___________________________________________

Länsi-Suomen alueverkosto (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi
+358 40 751 5610

Tarja Hautamäki, kulturchef/kulttuuripäällikkö
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto
tarja.hautamaki(at)obotnia.fi
+358 44 723 5007

___________________________________________

Pirkanmaan alueverkosto

Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja
Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu(at)kulttuuripiipoo.fi
+358 400 433 722

Pilvi Nissilä, suunnittelija
Tampereen kaupunki
pilvi.nissila(at)tampere.fi
+358 40 728 7282

___________________________________________

Pohjois-Karjalan alueverkosto

Maria Korkatti, toimitusjohtaja
OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri, Joensuu
maria@osuuskuntapokka.fi

___________________________________________

Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto

Auli Suorsa, erityisasiantuntija/kulttuuri
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu
auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi
+358 50 386 8443

___________________________________________

Pohjois-Savon alueverkosto

Eeva Mäkinen, kehitysjohtaja
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio
eeva.makinen(at)hyvinvointivoimala.fi
+358 45 1360 20

___________________________________________

Satakunnan alueverkosto

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija, Satakulttuuria-hanke
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
outi.lahteenlahti(at)satasairaala.fi
taikusydan.satakunta(at)gmail.com
+358 50 473 5264

___________________________________________

Uudenmaan alueverkosto

Tarja Haili, erityisasiantuntija (kulttuuri ja kulttuurimatkailu)
Uudenmaan liitto
tarja.haili(at)uudenmaanliitto.fi
+358 40 774 1718

___________________________________________

Varsinais-Suomen alueverkosto Varavoimaa

Kati Koivisto, erikoissuunnittelija, kulttuuriasiat
Varsinais-Suomen liitto
katri.koivisto(at)varsinais-suomi.fi
+ 358 400 251 771

Sanna Meska, toiminnanjohtaja
Läntinen tanssin aluekeskus
sanna.meska(at)l-tanssi.fi
+358 400 546 016


Erilaiset alueet – erilaiset verkostot

Taikusydämen alueverkostot ovat pääasiassa organisaatioiden välisiä verkostoja. Joissakin verkostoissa on jäseninä myös yksittäisiä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia. Alueverkosto kokoaa yhteen kunkin alueen kulttuurihyvinvoinnista innostuneet toimijat. Toiminnassa on usein vahvasti mukana alueen keskuskaupunki ja toimintaan on sitouduttu organisaatiotasolla.

Alueiden voimavarat, erityisosaaminen, omaleimaisuus ja kehittämistyön erityispiirteet sekä alueilta nousevat tarpeet tulevat alueverkostojen kautta näkyviksi valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toiminnassa.

Alueverkostojen toiminta pohjautuu sitoutumiseen, luottamukseen ja toimijoiden tuntemiseen.  Verkostot ovat keskenään hyvin erilaisia ja rakentuvat useilla paikkakunnilla jo olemassa olleen yhteistyön tai verkostotoiminnan ympärille.

Taikusydämen aloittaessa toimintaansa vuoden 2015 lopulla tavoitteena oli, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimisi vähintään viisi taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoa, jotka kehittävät ratkaisuja taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen.

Jokaisella verkostolla on yhteyshenkilö, alueverkostokoordinaattori tai koordinaattorityöpari, joka koordinoi verkoston toimintaa ja auttaa tiedottamisessa. Osa verkostoista toimii pääasiassa maakuntansa keskuskaupungissa, toiset kattavat laajemmin useita paikkakuntia.


Alueverkostojen tehtäviä:

  • ylläpitää keskustelua kulttuurihyvinvoinnista ja kehittää yhteistyötä alueellaan
  • edistää alueellaan pitkäjänteistä taiteen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä
  • tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • sitouttaa mukaan alueen avaintoimijat
  • saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä tarpeita ja toteuttajia
  • jakaa kokemuksia ja osaamista alueen toimijoiden ja muiden alueverkostojen kanssa

Kukin alueverkosto rakentaa yhdessä verkostotoimintansa muodon ja toimintatavan alueen tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena verkostotyössä on kaikkien osapuolten tasa-arvoinen toimijuus sekä toimivien yhteistyömuotojen löytäminen. Alueverkostoille järjestetään verkostojen yhteistapaaminen kaksi kertaa vuodessa.

Jos olet kiinnostunut oman alueesi verkostotoiminnasta, ota yhteyttä alueverkostokoordinaattoreihin. Osalla verkostoista on myös oma pieni verkkosivu osana Taikusydämen sivustoa.

Päivitetty 30.9.2021.