Idea

Kuva: Takuulla / Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, JiiPee Photography.

 

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille alueverkostojen avulla. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimii taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoja tai -keskuksia, jotka kehittävät ratkaisuja taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen. Alueiden voimavarat, erityisosaaminen, omaleimaisuus ja kehittämistyön erityispiirteet voidaan näin ottaa huomioon valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen toiminnassa.

Alueverkostotyö käynnistyi vuoden 2016 aikana Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan tuli Etelä-Pohjanmaan / Pohjanmaan alueverkosto, joka laajentui nopeasti Länsi-Suomen alueverkostoksi käsittäen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan maakunnat. Uusina alueverkostoina aloittivat keväällä 2017 Kymenlaakson alueverkosto sekä Pohjois-Karjalan alueverkosto. Syksyllä 2017 mukaan liittyi Etelä-Savo. Keväällä 2018 mukaan on tullut Satakunnan alueverkosto. Alueverkostotyötä kehitetään yhdessä Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry:n kanssa.

Taikusydämen alueverkostot ovat organisaatioiden välisiä verkostoja ja osaamistiivistymiä.

Alueverkoston tehtäviä:

  • ylläpitää keskustelua kulttuurihyvinvoinnista ja kehittää yhteistyötä alueellaan
  • edistää alueellaan pitkäjänteistä taiteen, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä
  • tunnistaa alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet
  • sitouttaa mukaan alueen avainhenkilöt
  • saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä tarpeita ja toteuttajia
  • jakaa kokemuksia ja osaamista alueen toimijoiden ja muiden alueverkostojen kanssa

Kukin alueverkosto rakentaa yhdessä verkostotoimintansa muodon ja kirkastaa toimintatapansa alueen tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena verkostotyössä on kaikkien osapuolten tasa-arvoinen toimijuus sekä toimivien yhteistyömuotojen löytäminen. Alueverkostoille järjestetään verkostojen yhteistapaaminen kaksi kertaa vuodessa.

Alueverkostoveturit:

 

Alueverkostot voivat olla rakenteeltaan erilaisia kunkin alueen osaamisen ja organisaatiomallien mukaan. Alueverkostot toimivat samalla myös erilaisten organisaatio- ja toimintamallien laboratorioina. Olennaista on, että alueverkosto tai -keskus muodostuu jo olemassa olevista innostuneista tahoista ja toiminnassa on mukana alueen keskuskaupunki ja toimintaan on sitouduttu myös organisaatiotasolla. Alueverkostotoimijat jakavat samanlaiset arvot. Toiminta pohjautuu pitkäjänteiseen sitoutumiseen, luottamukseen ja toimijoiden tuntemiseen.

Mikäli olet kiinnostunut alueverkostotoiminnasta, ota yhteyttä:

Anna-Mari Rosenlöf
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
+358 50 5985257
Marja Susi
Lehtori, psykologi
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
+358 40 3550294