Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankki

Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankin tarkoituksena on tehdä näkyväksi Taikusydän-tutkijaverkostossa mukana olevia tutkijoita sekä heidän tutkimusaiheitaan ja asiantuntemustaan. Asiantuntijapankki helpottaa taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijoiden löytämistä erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin ja seminaareihin. Asiantuntijapankki auttaa myös löytämään oikeat ihmiset mukaan hankkeisiin.

Asiantuntijapankkia päivitetään Taikusydän-hankkeen ajan.

 

Lisää tietosi asiantuntijapankkiin täyttämällä lomake: https://www.webropolsurveys.com/S/E78326E981FF1627.par

Päivitä asiantuntijapankissa näkyvillä olevia tietojasi: https://www.webropolsurveys.com/S/10CEF00FCEFA663D.par

 

 

 

Marjukka Colliander

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Etnografia, Hoiva, Hoitolaitos, Kulttuuri, Kulttuurihyvinvointi, Osallisuus, Neksusanalyysi, Saavutettavuus, Taide

Sari Kuuva

Tutkija, Jyväskylän yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Symbolin käsite, Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, Kulttuurinen mielenterveys/-sairaus

Hilja Roivainen

Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Nykytaide, Maisemateoria, Kuvataiteen menetelmien opettaminen, Erityispedagogiikka

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Asiantuntijuusalueet: Kulttuurihyvinvointi, Musiikkiterapia, Kehittäjäosaaminen, Koulutussuunnittelu

Taru Tähti

Tohtoriopiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Asiantuntijuusalueet: Taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen taiteella ja kulttuurilla, Kulttuurinen vanhustyö, Taidelähtöinen työn kehittäminen

Pia Hovi-Assad

Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Museotoiminta, Museot ja ikäihmiset, Yhteiskehittäminen, Osallistava tiedonkeruu ja -suunnittelu, Kulttuuripalveluiden jalkautuminen

Katja Juhola

Tohtorikoulutettava, Lapin yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Yhteisötaide, Kansainvälinen yhteisötaiteellinen toiminta, Taidesymposiumit

Outi Hakola

Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Kulttuurintutkimus, Kuoleman tutkimus, Elokuvatutkimus, MediatutkimusSari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Espoon sairaala


Asiantuntijuusalueet: Musiikkiterapia, Neurologisen musiikkiterapian vaikuttavuus

Jari Eerola

Tutkija, Tampereen yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Musiikki, Musiikkiteknologia, Itämerensuomalainen kulttuuri, Verkko-opetus, Verkko-opetusmateriaalin valmistus

Anu Laukkanen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto
Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimus kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, Tasa-arvokysymykset, Feministinen pedagogiikka, Affektien ja ruumiillisuuden tutkimus, Tanssintutkimus


Tarja Rautiainen-Keskustalo

Professori, Tampereen yliopisto
Asiantuntijuusalueet: Kokemuksellisuus, aistimellisuus (moniaistisuus) ja arkielämä, Moniammatillisuus hoivatyössä, Vallan rakenteet ja hyvinvointi

Päivi Kosonen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto
Asiantuntijuusalueet: Omaelämäkerrat, elämäntarinat, autofiktio, narratiivinen työskentely, kirjallisuusterapia, hoitava lukeminen, luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, reflektiivinen kirjoittaminen, päiväkirjamenetelmät

Taru Koivisto

Tohtorikoulutettava, Taideyliopisto
Asiantuntijuusalueet: Musiikki, terveys ja hyvinvointi tutkimuksessa ja käytännössä, Sairaalamusiikkityö, Musiikkiterapia yhteisöissä ja psykiatrian osa-alueena, Musiikin terapeuttisen käytön kulttuurisensitiiviset ja sosiaaliset näkökulmat, Luovat taidepainotteiset menetelmät ja osallistava musiikkitoiminta

Cecilia von Brandenburg

Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja kulttuurin merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä, Taiteilijoiden ja taidekasvattajien koulutus kulttuurisen hyvinvoinnin kontekstissa toimimiseen

Johanna Wahlbeck

Tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto


Asiantuntijuusalueet: Kuvataidemenetelmät, Taidelähtöiset menetelmät asiakastyössä, Jungilainen ja postjungilainen teoria, Nykytaide, Moderni taide

Laura Huhtinen-Hildén

Musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen vanhustyö, Luova ryhmätoiminta osallisuuden tukena, Taiteen soveltava käyttö sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa

Päivimaria Seppänen

Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Asiantuntijuusalueet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön tuntemus, Palvelujärjestelmäosaaminen, Taidemenetelmien käyttö asiakastyössä, Taidemenetelmät työn kehittämisessä

Tiina Syrjä

Näyttelijäntaiteen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Asiantuntijuusalueet: Tarinateatteri, Äänentutkimus

Saara Jäntti

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen mielenterveystutkimus, kirjallisuudentutkimus, etnografia ja soveltava teatteri, diskurssintutkimus, sukupuolentutkimus

Mari Pienimäki

Tutkija, Tampereen yliopisto
Asiantuntijuusalueet: Taidekasvatus, Mediakasvatus, Medialukutaito, Mediaosallistuminen, Toimintatutkimus, Nuoret, Syrjäytymiskysymykset, Inkluusio