Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankki

Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankin tarkoituksena on tehdä näkyväksi Taikusydän-tutkijaverkostossa mukana olevia tutkijoita sekä heidän tutkimusaiheitaan ja asiantuntemustaan. Asiantuntijapankki helpottaa taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijoiden löytämistä erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin ja seminaareihin. Asiantuntijapankki auttaa myös löytämään oikeat ihmiset mukaan hankkeisiin.

 

Lisää tietosi asiantuntijapankkiin täyttämällä lomake: https://www.webropolsurveys.com/S/E78326E981FF1627.par

Päivitä asiantuntijapankissa näkyvillä olevia tietojasi: https://www.webropolsurveys.com/S/10CEF00FCEFA663D.par

 

 

 

Marjukka Colliander Kuva

Marjukka Colliander

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Etnografia, Hoiva, Hoitolaitos, Kulttuuri, Kulttuurihyvinvointi, Osallisuus, Neksusanalyysi, Saavutettavuus, Taide


Sari Kuuva

Tutkija, tutkimuskoordinaattori, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Hyvinvointi, Kulttuurinen mielenterveystutkimus, Mielisairaalataide, Symbolin käsite, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon

Hilja Roivainen

Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Nykytaide, Maisemateoria, Kuvataiteen menetelmien opettaminen, Erityispedagogiikka

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurihyvinvointi, Musiikkiterapia, Kehittäjäosaaminen, Koulutussuunnittelu
Taru Tähti

Tohtoriopiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Asiantuntijuusalueet: Taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen taiteella ja kulttuurilla, Kulttuurinen vanhustyö, Taidelähtöinen työn kehittäminen

Pia Hovi-Assad

Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Museotoiminta, Museot ja ikäihmiset, Yhteiskehittäminen, Osallistava tiedonkeruu ja -suunnittelu, Kulttuuripalveluiden jalkautuminen


Katja Juhola

Tohtorikoulutettava, Lapin yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Yhteisötaide, Kansainvälinen yhteisötaiteellinen toiminta, Taidesymposiumit

Annika Tammela

Tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Seniorimusiikkitoiminta, Muisteluryhmätoiminta, Muisteluaineiston keruu, Muistitietotutkimus

Anne Tarvainen

Tutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Lauluntutkimus, Ihmisääni, Kehotietoisuus, Soomaestetiikka, Voicefulness

Outi Hakola

Outi Hakola

Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurintutkimus, Kuoleman tutkimus, Elokuvatutkimus, MediatutkimusSari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Espoon sairaala

Asiantuntijuusalueet: Musiikkiterapia, Neurologisen musiikkiterapian vaikuttavuus
Jari Eerola

Tutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Musiikki, Musiikkiteknologia, Itämerensuomalainen kulttuuri, Verkko-opetus, Verkko-opetusmateriaalin valmistus
Anu Laukkanen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimus kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, Tasa-arvokysymykset, Feministinen pedagogiikka, Affektien ja ruumiillisuuden tutkimus, Tanssintutkimus


Tarja Rautiainen-Keskustalo

Professori, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kokemuksellisuus, aistimellisuus (moniaistisuus) ja arkielämä, Moniammatillisuus hoivatyössä, Vallan rakenteet ja hyvinvointi

Päivi Kosonen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Omaelämäkerrat, elämäntarinat, autofiktio, narratiivinen työskentely, kirjallisuusterapia, hoitava lukeminen, luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, reflektiivinen kirjoittaminen, päiväkirjamenetelmät

Taru Koivisto

Tohtorikoulutettava, Taideyliopisto

Asiantuntijuusalueet: Musiikki, terveys ja hyvinvointi tutkimuksessa ja käytännössä, Sairaalamusiikkityö, Musiikkiterapia yhteisöissä ja psykiatrian osa-alueena, Musiikin terapeuttisen käytön kulttuurisensitiiviset ja sosiaaliset näkökulmat, Luovat taidepainotteiset menetelmät ja osallistava musiikkitoiminta

Kirsi Tuohela

Yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Melankolian ja psykiatrian kulttuurihistoria, Kirjoittamisen historia, Oma/elämäkertatutkimus, Perheen ja lapsuuden historia

Cecilia von Brandenburg

Cecilia von Brandenburg

Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja kulttuurin merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä, Taiteilijoiden ja taidekasvattajien koulutus kulttuurisen hyvinvoinnin kontekstissa toimimiseen

Johanna Wahlbeck

Tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kuvataidemenetelmät, Taidelähtöiset menetelmät asiakastyössä, Jungilainen ja postjungilainen teoria, Nykytaide, Moderni taide


Laura Huhtinen-Hildén

Musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen vanhustyö, Luova ryhmätoiminta osallisuuden tukena, Taiteen soveltava käyttö sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa

Päivimaria Seppänen

Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Asiantuntijuusalueet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön tuntemus, Palvelujärjestelmäosaaminen, Taidemenetelmien käyttö asiakastyössä, Taidemenetelmät työn kehittämisessä

Tiina Syrjä

Näyttelijäntaiteen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Tarinateatteri, Äänentutkimus

Saara Jäntti

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen mielenterveystutkimus, kirjallisuudentutkimus, etnografia ja soveltava teatteri, diskurssintutkimus, sukupuolentutkimusMari Pienimäki

Tutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Taidekasvatus, Mediakasvatus, Medialukutaito, Mediaosallistuminen, Toimintatutkimus, Nuoret, Syrjäytymiskysymykset, Inkluusio
Karoliina Maanmieli

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kirjallisuusterapia, Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, Terapeuttinen kirjoittaminen, Kokemusperustainen tutkimus, Luovien terapioiden integraatio