Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankki

Taikusydän kokoaa nettisivuilleen Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankkia. Asiantuntijapankin tarkoitus on tehdä näkyväksi tutkijaverkostossa mukana olevia tutkijoita ja heidän asiantuntemustaan.

Asiantuntijapankkia päivitetään Taikusydän-hankkeen ajan.

 

Lisää tietosi asiantuntijapankkiin täyttämällä lomake: https://www.webropolsurveys.com/S/E78326E981FF1627.par

Päivitä asiantuntijapankissa näkyvillä olevia tietojasi: https://www.webropolsurveys.com/S/10CEF00FCEFA663D.par

 

 

 

Marjukka Colliander

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto Asiantuntijuusalueet: Etnografia, Hoiva, Hoitolaitos, Kulttuuri, Kulttuurihyvinvointi, Osallisuus, Neksusanalyysi, Saavutettavuus, Taide

Sari Kuuva

Tutkija, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijuusalueet: Symbolin käsite, Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, Kulttuurinen mielenterveys/-sairaus

Hilja Roivainen

Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto Asiantuntijuusalueet: Nykytaide, Maisemateoria, Kuvataiteen menetelmien opettaminen, Erityispedagogiikka

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu Asiantuntijuusalueet: Kulttuurihyvinvointi, Musiikkiterapia, Kehittäjäosaaminen, Koulutussuunnittelu

Taru Tähti

Tohtoriopiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Asiantuntijuusalueet: Taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen taiteella ja kulttuurilla, Kulttuurinen vanhustyö, Taidelähtöinen työn kehittäminen

Pia Hovi-Assad

Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto Asiantuntijuusalueet: Museotoiminta, Museot ja ikäihmiset, Yhteiskehittäminen, Osallistava tiedonkeruu ja -suunnittelu, Kulttuuripalveluiden jalkautuminen

Outi Hakola

Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Asiantuntijuusalueet: Kulttuurintutkimus, Kuoleman tutkimus, Elokuvatutkimus, Mediatutkimus

Sari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Espoon sairaala Asiantuntijuusalueet: Musiikkiterapia, Neurologisen musiikkiterapian vaikuttavuus

Jari Eerola

Tutkija, Tampereen yliopisto Asiantuntijuusalueet: Musiikki, Musiikkiteknologia, Itämerensuomalainen kulttuuri, Verkko-opetus, Verkko-opetusmateriaalin valmistus

Anu Laukkanen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimus kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, Tasa-arvokysymykset, Feministinen pedagogiikka, Affektien ja ruumiillisuuden tutkimus, Tanssintutkimus

Tarja Rautiainen-Keskustalo

Professori, Tampereen yliopisto Asiantuntijuusalueet: Kokemuksellisuus, aistimellisuus (moniaistisuus) ja arkielämä, Moniammatillisuus hoivatyössä, Vallan rakenteet ja hyvinvointi

Päivi Kosonen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto Asiantuntijuusalueet: Omaelämäkerrat, elämäntarinat, autofiktio, narratiivinen työskentely, kirjallisuusterapia, hoitava lukeminen, luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, reflektiivinen kirjoittaminen, päiväkirjamenetelmät

Cecilia von Brandenburg

Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja kulttuurin merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä, Taiteilijoiden ja taidekasvattajien koulutus kulttuurisen hyvinvoinnin kontekstissa toimimiseen

Johanna Wahlbeck

Tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijuusalueet: Kuvataidemenetelmät, Taidelähtöiset menetelmät asiakastyössä, Jungilainen ja postjungilainen teoria, Nykytaide, Moderni taide

Laura Huhtinen-Hildén

Musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija, Metropolia Ammattikorkeakoulu Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen vanhustyö, Luova ryhmätoiminta osallisuuden tukena, Taiteen soveltava käyttö sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa

Päivimaria Seppänen

Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Asiantuntijuusalueet: Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytännön tuntemus, Palvelujärjestelmäosaaminen, Taidemenetelmien käyttö asiakastyössä, Taidemenetelmät työn kehittämisessä

Tiina Syrjä

Näyttelijäntaiteen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto Asiantuntijuusalueet: Tarinateatteri, Äänentutkimus