Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankki

Taikusydän kokoaa nettisivuilleen Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankkia. Asiantuntijapankin tarkoitus on tehdä näkyväksi tutkijaverkostossa mukana olevia tutkijoita ja heidän asiantuntemustaan.

Asiantuntijapankkia rakennetaan helmikuun 2018 aikana.

 

Lisää tietosi asiantuntijapankkiin täyttämällä lomake: https://www.webropolsurveys.com/S/E78326E981FF1627.par

Päivitä asiantuntijapankissa näkyvillä olevia tietojasi: https://www.webropolsurveys.com/S/10CEF00FCEFA663D.par

 

 

 

Marjukka Colliander

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto Asiantuntijuusalueet: Etnografia, Hoiva, Hoitolaitos, Kulttuuri, Kulttuurihyvinvointi, Osallisuus, Neksusanalyysi, Saavutettavuus, Taide

Sari Kuuva

Tutkija, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijuusalueet: Symbolin käsite, Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, Kulttuurinen mielenterveys/-sairaus

Hilja Roivainen

Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto Asiantuntijuusalueet: Nykytaide, Maisemateoria, Kuvataiteen menetelmien opettaminen, Erityispedagogiikka

Outi Hakola

Akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Asiantuntijuusalueet: Kulttuurintutkimus, Kuoleman tutkimus, Elokuvatutkimus, Mediatutkimus

Sari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Espoon sairaala Asiantuntijuusalueet: Musiikkiterapia, Neurologisen musiikkiterapian vaikuttavuus

Jari Eerola

Tutkija, Tampereen yliopisto Asiantuntijuusalueet: Musiikki, Musiikkiteknologia, Itämerensuomalainen kulttuuri, Verkko-opetus, Verkko-opetusmateriaalin valmistus

Cecilia von Brandenburg

Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja kulttuurin merkitys työhyvinvoinnin edistämisessä, Taiteilijoiden ja taidekasvattajien koulutus kulttuurisen hyvinvoinnin kontekstissa toimimiseen

Johanna Wahlbeck

Tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijuusalueet: Kuvataidemenetelmät, Taidelähtöiset menetelmät asiakastyössä, Jungilainen ja postjungilainen teoria, Nykytaide, Moderni taide

Laura Huhtinen-Hildén

Musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija, Metropolia Ammattikorkeakoulu Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen vanhustyö, Luova ryhmätoiminta osallisuuden tukena, Taiteen soveltava käyttö sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa