Kulttuurihyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankki

Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijapankin tarkoituksena on tehdä näkyväksi Taikusydän-tutkijaverkostossa mukana olevia tutkijoita sekä heidän tutkimusaiheitaan ja asiantuntemustaan. Asiantuntijapankki helpottaa taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksen asiantuntijoiden löytämistä erilaisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin ja seminaareihin. Asiantuntijapankki auttaa myös löytämään oikeat ihmiset mukaan hankkeisiin.

 

Lisää tietosi asiantuntijapankkiin täyttämällä lomake: https://link.webropolsurveys.com/S/ADB3BBE7814844E2

Voit päivittää asiantuntijapankissa näkyvillä olevia tietojasi samalla lomakkeella.

 

 

Colliander Marjukka Kuva

Marjukka Colliander

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Etnografia, Hoiva, Hoitolaitos, Kulttuuri, Kulttuurihyvinvointi, Osallisuus, Neksusanalyysi, Saavutettavuus, Taide.

Huhtinen-Hilden Laura Kuva

Laura Huhtinen-Hildén

Musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen vanhustyö, Luova ryhmätoiminta osallisuuden tukena, Taiteen soveltava käyttö sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa.

Koivisto Taru Kuva

Taru Koivisto

Musiikin tohtori, Taideyliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurihyvinvointi, Musiikkiterapia, Tutkimusmenetelmät, Eettisyyden ja vastuullisuuden näkökulmat, Kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus

Laitinen Sari kuva

Sari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Espoon sairaala

Asiantuntijuusalueet: Neurologinen musiikkiterapia,
Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sote-alalla,
Hankesuunnittelu, koordinointi ja toteutusMaanmieli Karoliina Kuva

Karoliina Maanmieli

Kirjoittamisen ja kirjallisuuden tuntiopettaja, kirjallisuusterapiakouluttaja, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kirjallisuusterapia, Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, Terapeuttinen kirjoittaminen, Kokemusperustainen tutkimus, Luovien terapioiden integraatio.

Syrjä Tiina Kuva

Tiina Syrjä

Näyttelijäntaiteen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Tarinateatteri, Äänentutkimus.Tuohela Kirsi Kuva

Kirsi Tuohela

Yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Melankolian ja psykiatrian kulttuurihistoria, Kirjoittamisen historia, Oma/elämäkertatutkimus, Perheen ja lapsuuden historia.


Pilvi Kuitu

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurihyvinvointipalvelut, osallisuus ja kulttuurinen toimijuus, lastenkulttuuri, luova ikääntyminen

Lehto Kerttu kuva

Kerttu Lehto

Asiantuntijuusalueet: Roolipelit ja hyvinvointi, Nordic larp, Eu-rahoitusosaaminen, fasilitointi, osallistavat ja luovat menetelmät, menetelmäkehittäminen

Eerola Jari Kuva

Jari Eerola

Tutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Musiikki, Musiikkiteknologia, Itämerensuomalainen kulttuuri, Verkko-opetus, Verkko-opetusmateriaalin valmistus.

Juhola Katja Kuva

Katja Juhola

Tohtorikoulutettava, Lapin yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Yhteisötaide, Kansainvälinen yhteisötaiteellinen toiminta, Taidesymposiumit.


Kosonen Päivi Kuva

Päivi Kosonen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Omaelämäkerrat, elämäntarinat, autofiktio, narratiivinen työskentely, kirjallisuusterapia, hoitava lukeminen, luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, reflektiivinen kirjoittaminen, päiväkirjamenetelmät.


Laukkanen Anu Kuva

Anu Laukkanen

Tutkijatohtori, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja hyvinvoinnin tutkimus kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, Tasa-arvokysymykset, Feministinen pedagogiikka, Affektien ja ruumiillisuuden tutkimus, Tanssintutkimus.

Pienimäki Mari Kuva

Mari Pienimäki

Tutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Inklusiivinen mediakasvatus, Medialukutaito/monilukutaito, Kuvanlukutaito/valokuvien tulkinta, Kuvajournalismi, Taide- ja seikkailukasvatus.Tammela Annika Kuva

Annika Tammela

FT yliopistonopettaja, musiikin tutkija, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Seniorimusiikkitoiminta, Kulttuurinen vanhustyö, Ryhmämuotoinen laulutoiminta, yhteislaulujen säestys, Kansakoululaulut ja vanha iskelmämusiikki, Kulttuurihyvinvointi, Musiikkitahto.

Tähti Taru Kuva

Taru Tähti

Tohtoriopiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Asiantuntijuusalueet: Taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen taiteella ja kulttuurilla, Kulttuurinen vanhustyö, Taidelähtöinen työn kehittäminen.

Anna Pakarinen kuva

Anna Pakarinen

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: rap, runous, poetiikka, resilienssi, populaarikulttuuri, kulttuurihyvinvointi, mielenterveyden kulttuuriset diskurssit

Hakola Outi Kuva

Outi Hakola

Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: elokuvatutkimus, televisiotutkimus, mediatutkimus, kulttuurintutkimus, kuolemantutkimus, ikääntyminen, komedia.

Jäntti Saara Kuva

Saara Jäntti

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurinen mielenterveystutkimus, kirjallisuudentutkimus, etnografia ja soveltava teatteri, diskurssintutkimus, sukupuolentutkimus.

Kuuva Sari Kuva

Sari Kuuva

Tutkija, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Hyvinvointi, Kulttuurinen mielenterveystutkimus, Mielisairaalataide, Symbolin käsite, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, Edvard Munchin taide.

Lilja-Viherlampi Liisa-Maria Kuva

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu

Asiantuntijuusalueet: Kulttuurihyvinvointi, Musiikkiterapia, Kehittäjäosaaminen, Koulutussuunnittelu.


Roivainen Hilja Kuva

Hilja Roivainen

Väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Nykytaide, Maisemateoria, Kuvataiteen menetelmien opettaminen, Erityispedagogiikka.
Anne Tarvainen

Tutkija, Tampereen yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Lauluntutkimus, Ihmisääni, Kehotietoisuus, Soomaestetiikka, Voicefulness.Wahlbeck Johanna Kuva

Johanna Wahlbeck

Tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto

Asiantuntijuusalueet: Kuvataidemenetelmät, Taidelähtöiset menetelmät asiakastyössä, Jungilainen ja postjungilainen teoria, Nykytaide, Moderni taide.


Petra Partanen kuva

Petra Partanen

Kirjailija, Kirjallisuusterapiaohjaaja, Kirjallisuuden ja kirjoittamisen väitöskirjatutkija (Jyväskylän yliopisto)

Asiantuntijuusalueet: Kirjallisuus, kirjallisuusterapia, terapeuttinen kirjoittaminen, luova kirjoittaminen