Rahoitus

Taikusydän nostaa esiin esimerkkejä sekä eri tahoilta haettavissa olevasta rahoituksesta että vakiintuneista rahoitusmalleista taiteen ja kulttuurin tuomisessa osaksi sosiaali- ja terveyssektoria. Lisäksi kehitämme ja keräämme ideoita siitä, miten ja millaisia uusia rahoitusmalleja voidaan testata ja vakiinnuttaa.

Karkeasti ottaen kulttuurihyvinvointitoiminnan ja -palveluiden rahoitus voidaan jakaa neljään erilliseen kokonaisuuteen:

  • hanke-, projekti- ja kehittämisrahoitus sisältäen apurahat ja avustukset
  • toimintaa toteuttavien, järjestävien tai ostavien tahojen budjettirahoitus eli perusrahoitus
  • lahjoitukset ja joukkorahoitus
  • osallistuja-, käyttö- ja käyttäjämaksut.

Rahoituslähteitä

Avustukset ja apurahat kootusti Tiede ja tutkimus-sivustolla sekä Fyrk.fi -sivustolla

Muista myös TINFOn erinomainen apurahavahti.

 

Julkaisuja taiteen ja kulttuurin rahoituksesta:

Päivitetty 1.2.2023