Taikusydän vuosikello syksy 2017

Mitä Taikusydämessä tapahtuu? Tutustu vuosikelloomme. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti.ELOKUU9.8. Uutiskirje 5/201729.-30.8. Taikusydän tutkijaverkoston tapaaminen, Seilin......
Lue lisää

Kokoaa, kytkee ja koordinoi!

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Kehitämme ja levitämme verkostomme kanssa ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Taikusydän kokoaa yhteen hyvät toimintamallit, tutkimus- ja hanketiedon, kytkee alan ammattilaiset toisiinsa ja koordinoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten laajaa kenttää.

Taikusydän sykkii Turun ammattikorkeakoulussa. Pääyhteistyökumppanit ovat Taiteen edistämiskeskus, Kuopion, Tampereen ja Turun kaupungit, Turun yliopisto, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kulttuurikeskus PiiPoo ja Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry. Taikusydämen toiminta-aika on vuoden 2018 loppuun.

Taustaa

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joista on saatu hyviä kokemuksia. Useissa tutkimuksessa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Tästä huolimatta toiminta on pistemäistä ja tapahtuu pitkälti hankkeiden varassa. Hankkeiden tulokset ja uudet toimintatavat eivät juurru osaksi perustoimintaa eivätkä hyvä käytännöt leviä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Hankkeissa tehdään päällekkäistä työtä ja resursseja kuluu toimintojen käynnistämiseen ja lopettamiseen. Alueelliset erot toiminnassa ja rakenteissa ovat huomattavia. Tarvitaan yhteistä koordinaatiota ja valtakunnallista yhteistyötä, jotta toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

Taiteen edistämiskeskus myönsi Turun ammattikorkeakoululle valtionavustuksen Taiteen hyvinvointivaikutuksien yhteyspisteenä toimimiseen marraskuussa 2015. Näin syntyi Taikusydän, joka sykkii Turussa yhdistäen taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -kentän toimijat toisiinsa. Hakuilmoituksen mukaisesti yhteyspisteen tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille. Yhteyspiste tukee osaltaan Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa mainittujen toimenpiteiden toteutumista.

Taikusydän:

 • vakiinnuttaa taidetta ja hyvinvointia yhdistäviä toimintamalleja osaksi hyvinvointipalveluita
 • kehittää rakenteita ja rahoitusmalleja sektorirajat ylittävänä yhteistyönä
 • kokoaa, levittää ja hyödyntää tutkimus- ja hanketietoa
 • koordinoi valtakunnallisen tutkijaverkoston toimintaa
 • tehostaa alan viestintää ja keskustelee käsitteistä
 • edistää alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille alueverkostojen avulla. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimii taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoja tai -keskuksia.  Keskukset kehittävät ratkaisuja taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen. Alueverkostojen toimintamallin kehittäminen aloitettiin vuonna Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa. Vuonna 2017 mukaan on tullut Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alue.

Arvot

 • Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää.
 • Tehdään yhdessä jakaen ja kokien.
 • Taide mahdollistaa inhimillisen kohtaamisen.
 • Taide on osa ihmisyyttä, arkea ja juhlaa.
 • Taide kuuluu kaikille.

Ohjausryhmä

 • Pia Hietanen, suunnittelija, lasten ja nuorten terveyspalvelut, Tampereen kaupunki
 • Sari Koskinen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen Ismo Suksi, neuvotteleva virkamies, työsuojeluosasto, STM
 • Päivi Känkänen, Erityisasiantuntija, Hyvinvointiosasto / Lapset, nuoret ja perheet-yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, varajäsen Tapani Kauppinen, kehittämispäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, THL
 • Kirsi Lajunen, valtakunnallinen läänintaiteilija, taide ja hyvinvointi, Taiteen edistämiskeskus
 • Päivi Lappalainen, FT professori, kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto, varajäsen Kirsi Tuohela, FT, dosentti, humanistisen tiedekunnan jatkokoulutuskoordinaattori, TY
 • Riitta Liuksa, Hyvinvointitoimialan johtaja, Turun kaupunki, varajäsen Karoliina Luukkainen, erityisasiantuntija, Turun kaupunki
 • Minna Sartes, vapaa-aikatoimialan johtaja, Turun kaupunki, varapuheenjohtaja, varajäsen Maarit Luukkaa, kehittämispäällikkö, konsernihallinto, Turun kaupunki
 • Timo Tanskanen, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, puheenjohtaja, varajäsen Marjut Putkinen, koulutusjohtaja, Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi
 • Mervi Tiensuu-Nylund, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö