Taikusydän kokoaa, yhdistää ja koordinoi!

Taikusydän infografiikka.
Kuva: Pisamaart / Mari Villanen.

Mitä Taikusydän tekee?

Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Kehitämme ja levitämme verkostomme kanssa ratkaisuja, joilla taide- ja kulttuurialan, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Taikusydämen toiminta käynnistyi vuoden 2015 lopulla.

 

 • Kokoamme tietopankkiimme kulttuurihyvinvointiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja.
 • Viestimme ja välitämme tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista sekä toimijoista. Tilaa uutiskirjeemme! Tutustu myös Taidetutka-verkkolehteen.
 • Koordinoimme valtakunnallista tutkijaverkostoa ja teemme alan tutkimusta tunnetummaksi.
 • Edistämme alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Toimimme valtakunnallisesti neljäntoista alueverkoston kautta Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa, Uudellamaalla, Lapissa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
 • Yhdistämme alan toimijoita ja rakennamme yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi.
 • Toimimme kehittämiskumppanina erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä sekä järjestämme tapahtumia.
 • Vaikutamme päätöksentekoon ja asenteisiin. Asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme ovat mukana useissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikallisissa ja alueellisissa työryhmissä.
 • Olemme perustajajäsenenä valtakunnallisessa Kulttuurihyvinvointipoolissa, joka on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin. Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää.

Toteuttajat

Taikusydäntä hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Toimimme lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintaamme rahoittavat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Myös sinä voit olla osa Taikusydäntä jakamalla tietoa toiminnastamme sekä välittämällä meille tietoa hyvistä hankkeista, yhteistyö- ja kehittämistarpeista, kiinnostavista julkaisuista, toimintamalleista sekä käytännöistä.

 

Taikusydämen arvot

 • Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää.
 • Tehdään yhdessä jakaen ja kokien.
 • Taide mahdollistaa inhimillisen kohtaamisen.
 • Taide on osa ihmisyyttä, arkea ja juhlaa.
 • Taide kuuluu kaikille.

 

Vuonna 2021 Taikusydän vastaanotti Sydänliiton vuoden sydänterveyden edistäjä -palkinnon.

Palkinnon perusteluissa todettiin, että Taikusydän tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää verkostomaisesti eri toimijoiden yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Yhdessä 14 alueverkoston kanssa Taikusydän toiminta kattaa lähes koko Suomen. Palkinnon luovutti toukokuussa 2021 etäyhteyksillä järjestetyssä tilaisuudessa Sydänliiton hallituksen puheenjohtaja Paula Risikko.

Taikusydämen toiminnan taustaa

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden tuottaminen kasvoi Suomessa koko 2010-luvun ajan voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa, joista on saatu hyviä kokemuksia. Useissa tutkimuksessa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen.

Tästä huolimatta toiminta on edelleen pistemäistä ja tapahtuu pitkälti hankkeiden varassa. Hankkeiden tulokset ja uudet toimintatavat eivät juurru osaksi perustoimintaa eivätkä hyvät käytännöt leviä valtakunnalliseen tietoisuuteen. Hankkeissa tehdään päällekkäistä työtä ja resursseja kuluu toimintojen käynnistämiseen ja lopettamiseen. Alueelliset erot toiminnassa ja rakenteissa ovat huomattavia. Tarvitaan yhteistä koordinaatiota ja valtakunnallista yhteistyötä, jotta toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä.

Taiteen edistämiskeskus myönsi avoimella haulla Turun ammattikorkeakoululle valtionavustuksen Taiteen hyvinvointivaikutuksien yhteyspisteenä toimimiseen marraskuussa 2015. Näin syntyi Taikusydän, joka sykkii Turussa yhdistäen kulttuurihyvinvoinnin kentällä toimivat ammattilaiset toisiinsa.

Yhteyspiste tukee osaltaan lukuisten suositusten toteuttamista, joita Suomessa on tehty kulttuurihyvinvointitoimintaan liittyen viime vuosina. Yhteyspisteen toiminnasta on linjattu jo Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa vuosittain määrärahan Taiteen edistämiskeskukselle jaettavaksi edelleen terveyttä ja hyvinvointia edistäviin kulttuurihankkeisiin ja ”Taiku-kotipesän” toimintaan.

Yhteyspisteen kaltaiselle toiminnalle on olemassa Suomessa selkeä tarve. Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen asiantuntijatyöryhmä esitti hankkeen loppuraportissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 12), että OKM ja STM: ”Tarjoavat edellytykset pysyvälle koordinaatio- ja yhteyspistetoiminnalle turvaamalla kansallisen yhteyspisteen rahoituksen pitkällä aikavälillä. Tällä tavoin luodaan toimintaan tarvittavia pysyviä rakenteita. Yhteyspisteen toiminta perustuu verkostomaiselle yhteistyölle (esim. Taikusydän, THL, Taike, sosiaalialan osaamiskeskukset)”.

Lisäksi OKM:n ja STM:n yhteinen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä (2016–2019) esitti loppuraportissaan jatkotoimenpide-ehdotuksena, että ”Kulttuurihyvinvointi otetaan huomioon osana eri toimijoiden informaatio-ohjausta. Tätä työtä tukemaan tarvitaan Taikusydämen kaltainen valtakunnallinen yhteyspiste, jonka toimintaedellytykset ja rahoitus tulee turvata pitkällä aikavälillä.” 

 

Vuosina 20152020 Taikusydämen osatoteuttajina toimivat:

Päivitetty 14.5.2024.