Yhteystiedot

Tätä sivustoa ylläpitää Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, jonka tehtävänä on on kerätä ja välittää tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä edistää moniammatillista yhteistyötä kulttuurin hyvinvointivaikutusten mahdollistamiseksi saavutettavasti erilaisille ihmisille.

Yhteyspiste tukee osaltaan Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa mainittujen toimenpiteiden toteutumista. Toimintaansa yhteyspiste toteuttaa yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa. Taikusydämen toimintaa tukevat tai ovat tukeneet vuosien varrella Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tällä sivustolla teemme tunnetuksi taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä esittelemme erilaisia hankkeita, toimintamalleja ja rahoituslähteitä. Avaamme alan käsitteistön tulkintaa ja kokoamme tietoa yhteen paikkaan sekä kerromme kulttuurihyvinvointialan tapahtumista.

Tilaa uutiskirjeemme täältä.

Ota yhteyttä!

Etsitkö tutkimustietoa tai kokemuksia taiteen vaikutuksista hyvinvointiin? Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan yhdyspinnoilla? Oletko mukana toteuttamassa loistavaa hanketta, josta haluat kertoa muille tai onko tiedossasi hyvä toimintamalli, jolla edistetään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia?

Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä Taikusydämeen. Kokoamme yhteen hyvät käytännöt ja innostuneet toimijat. Etsimme ja levitämme tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävästä toiminnasta. Olemme taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste sekä yhteistyöverkosto.

Anna-Mari Rosenlöf
kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija
Puhelin: + 358 50 5985257

Päivittetty 27.1.2020. 

Liisa Laitinen
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
tutkimus ja tutkijaverkosto
Puhelin: +358504687263