Yhteystiedot

Tätä sivustoa ylläpitää Taikusydän – kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Taikusydän kerää ja välittää tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia koskevasta tutkimuksesta, julkaisuista, rahoituksesta, päätöksenteosta, hankkeista, hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista. Taikusydän edistää moniammatillista yhteistyötä kulttuurin hyvinvointivaikutusten mahdollistamiseksi saavutettavasti erilaisille ihmisille.

Taikusydän-yhteyspiste toteuttaa toimintaansa yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa. Taikusydämen toimintaa tukevat tai ovat tukeneet vuosien varrella Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tällä sivustolla teemme tunnetuksi taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä taidetta ja kulttuuria osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tuomme esille kulttuurihyvinvoinnin alan käsitteistöä, kokoamme tietoa ja kerromme kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista tapahtumista.

Ota yhteyttä!

Etsitkö tutkimustietoa tai kokemuksia taiteen vaikutuksista hyvinvointiin? Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan yhdyspinnoilla? Oletko mukana toteuttamassa loistavaa hanketta, josta haluat kertoa muille tai onko tiedossasi hyvä toimintamalli, jolla edistetään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia?

Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä Taikusydämeen. Kokoamme yhteen hyvät käytännöt ja innostuneet toimijat. Etsimme ja levitämme tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävästä toiminnasta.

 

Anna-Mari Rosenlöf
kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija
Puhelin: + 358 50 598 5257
Liisa Laitinen
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
tutkimus ja tutkijaverkosto
Puhelin: +358 50 468 7263
Helki Kallio
viestintäsuunnittelija
Puhelin: +358 50 411 9607

Päivitetty 15.2.2023.