Yhteystiedot

Tätä sivustoa ylläpitää Taikusydän – taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, jonka tehtävänä on on kerätä ja välittää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille.

Yhteyspiste tukee osaltaan Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (2010–2014) loppuraportissa mainittujen toimenpiteiden toteutumista. Toimintaansa yhteyspiste toteuttaa yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa. Taikusydämen toimintaa tukevat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tällä sivustolla teemme tunnetuksi taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä esittelemme erilaisia hankkeita, toimintamalleja ja rahoituslähteitä. Avaamme alan käsitteistön tulkintaa ja kokoamme tietoa yhteen paikkaan sekä kerromme kulttuurihyvinvointialan tapahtumista.

Tilaa uutiskirjeemme täältä.
Lataa esitteemme: Taikusydän esite 2019

 

Ota yhteyttä!

Etsitkö tutkimustietoa tai kokemuksia taiteen vaikutuksista hyvinvointiin? Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan yhdyspinnoilla? Oletko mukana toteuttamassa loistavaa hanketta, josta haluat kertoa muille tai onko tiedossasi hyvä toimintamalli, jolla edistetään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia?

Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä Taikusydämeen. Kokoamme yhteen hyvät käytännöt ja innostuneet toimijat. Etsimme ja levitämme tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävästä toiminnasta. Olemme taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste sekä yhteistyöverkosto.

Anna-Mari Rosenlöf
projektipäällikkö
Puhelin: + 358 50 5985257

Päivittetty 12.6.2019. 

Liisa Laitinen
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
tutkimus ja tutkijaverkosto
Puhelin: +358504687263