Yhteystiedot

Tätä sivustoa ylläpitää Taikusydän – kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto, joka kerää ja välittää tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta, hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä edistää moniammatillista yhteistyötä kulttuurin hyvinvointivaikutusten mahdollistamiseksi saavutettavasti erilaisille ihmisille.

Toimintaansa yhteyspiste toteuttaa yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa. Taikusydämen toimintaa tukevat tai ovat tukeneet vuosien varrella Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tällä sivustolla teemme tunnetuksi taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä esittelemme erilaisia hankkeita, toimintamalleja ja rahoituslähteitä. Avaamme alan käsitteistön tulkintaa ja kokoamme tietoa yhteen paikkaan sekä kerromme kulttuurihyvinvointialan tapahtumista.

Ota yhteyttä!

Etsitkö tutkimustietoa tai kokemuksia taiteen vaikutuksista hyvinvointiin? Työskenteletkö sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan yhdyspinnoilla? Oletko mukana toteuttamassa loistavaa hanketta, josta haluat kertoa muille tai onko tiedossasi hyvä toimintamalli, jolla edistetään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia?

Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä Taikusydämeen. Kokoamme yhteen hyvät käytännöt ja innostuneet toimijat. Etsimme ja levitämme tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävästä toiminnasta.

Anna-Mari Rosenlöf
kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija
Puhelin: + 358 50 5985257

Päivittetty 23.8.2021. 

Liisa Laitinen
kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija
tutkimus ja tutkijaverkosto
Puhelin: +358504687263