Kohtaamisia kulttuurihyvinvoinnin äärellä

Esko & Asko-sali, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi 19.5.2022 8:45

Lapin Taikusydän-verkosto järjestää 19.5.2022 klo 8.45 – 15.00 Lapissa toimivia kulttuurihyvinvoinnin hankkeita esittelevän seminaarin Lapin yliopistolla.

Mukaan kutsutaan kaikkia alueen sote-ammattilaisia ja päättäjiä, kuntaosaajia, kehittäjiä, kulttuurialan ammattilaisia ja aiheesta kiinnostuneita tahoja.

OHJELMA

8.45   Tervetuloa, kahvitarjoilua & kohtaamisia

9.15   TYÖTAIDE – esiselvitys taideinterventioista työyhteisöihin, Lapin yliopisto

10.00 VOIMA/SANA – Sanataiteen ja lukutaitotyön yhteistyöverkosto Rovaniemellä, Rovaniemen kaupunginkirjasto

11.00 Pohjoisen uudet polut – Taiteesta hyvinvointia ikäihmisille, Piste Kollektiivi

11.45 Lounastauko (omakustanne)

12.30 Tanssitaiteilija yhteisössä, Nuorten Ystävät ja JoJo Oulun tanssin keskus

13.15 Henki ja elämä – luonto toipumisen lähteenä, Lapin AMK

14.00 Osallisuus supervoimana – Tapausesimerkkinä Menneisyys meissä-hanke,  Sokra-hanke / yhteistyössä Lapin maakuntamuseo

14.45 Loppusanat

15.00 Kohti uusia seikkailuja!

Tapahtumaan ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Ilmoittaudu täällä: https://forms.gle/sSVGkyjRQDPHuFMCA

Facebook-tapahtuma  

TYÖTAIDE – esiselvitys taideinterventioista työyhteisöihin

Niina Oinas kertoo Lapin yliopiston hallinnoimasta esiselvityshankkeesta (ESR), jossa on pilotoitu taideperustaisia työpajoja sosiaali- ja terveysalan työyhteisöiden kanssa. Näkökulmana on ollut hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen niin yksilötasolla kuin myös työyhteisön kokemuksena. Työtaide hankkeessa on kehitetty ja koottu Lapin Taikusydän yhteistyöverkostoa Lapin kulttuurihyvinvoinnin kentälle.

VOIMA/SANA – Sanataiteen ja lukutaitotyön yhteistyöverkosto Rovaniemellä

Laura Hervan puheenvuorossa luodaan katsaus siihen, kuinka Rovaniemen kaupunginkirjaston VOIMA/SANA-hankkeessa jalkautetaan kirjaston nuorille ja aikuisille suunnattua lukuinto- ja sanataidetyötä kirjastotilojen ulkopuolelle. Verkostopohjaisessa hankkeessa sanataidekasvatuksen metodeja tuodaan osaksi muita hyvinvointia tukevia palveluita.

Pohjoisen uudet polut – Taiteesta hyvinvointia ikäihmisille

Laura Rekilä esittelee Piste Kollektiivin PUP-hankkeen, jonka tavoitteena on luoda malleja siihen, miten kunnissa voidaan turvata tasa-arvoiset taidekokemukset ikäihmisille. Erityisenä huomion kohteena ovat taidepalveluiden ulkopuolella tällä hetkellä olevat henkilöt. Hankkeessa kuullaan seniorikansalaisten kulttuuritarpeita ja luodaan juuri pohjoiseen sopivaa ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin mallia, yhdessä kuntakumppanin kanssa.

Tanssitaiteilija yhteisössä

Lahja Leiviskä (Nuorten Ystävät, palveluesimies, kulttuurihyvinvointivastaava) ja Leea Alatalo (JoJo – Oulun Tanssin Keskus, yleisötyöntekijä) kertovat Nuorten Ystävien ja JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen yhteisestä 2021 – 2022 aikavälillä toteutuneesta kulttuurihyvinvointihankkeesta, jossa tanssin ammattilainen palkattiin Nuorten Ystävien yhteisöihin. Suomen Kulttuurirahaston tukeman hankkeen toiminnan tavoitteena oli tuoda liike, kehollisuus ja tanssi sellaisten henkilöiden ulottuville, jotka usein jäävät helposti taidemuodon ulkopuolelle. Toiminnassa tanssitaiteilija tuli mukaan arkeen, tekemään ja jakamaan päivittäistä tekemistä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Henki ja elämä – luonto toipumisen lähteenä

Henki ja elämä luonto toipumisen lähteenä (ESR) hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan luonto- ja taideperustaisia toimintatapoja ja malleja mielenterveyskuntoutumisen tukena Oulun, Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukunnissa. Lapin AMK:sta Sanna Viinonen ja Mielenvireys Ry:stä Tuija Tervaskanto kertovat hankkeen kuulumisia taidelähtöisen työskentelyn ja kehittämistavoitteiden osalta.

Osallisuus supervoimana – Tapausesimerkkinä Menneisyys meissä-hanke 

Lapin maakuntamuseon hanke Menneisyys meissä- osallisuutta kulttuuri-identiteettiä vahvistamalla vei kulttuuriperintö- ja osallisuustyötä museon vastuualueen kuntiin. Hankkeen kantavana ajatuksena oli, että menneisyys elää jokaisessa ja vaikuttaa monin tavoin yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hankkeen esittelyn lisäksi pohdintaa osallisuudesta kulttuurin näkökulmasta sekä osallisuuden kulttuuristen toimintamallien esittelyä.  Puhujina Teemu Leskelä, aluekoordinaattori ja Varpu Wiens, Asiantuntija, projektipäällikkö, Sokra.