Kulttuurihyvinvointialan käsitteet -työpaja 21.9.2022, Turku & Zoom

Taideakatemia, Turku 21.9.2022 10:00

 

Miten kulttuurihyvinvointialaan liittyviä käsitteitä käytetään monialaisessa yhteistyössä, viestinnässä, vaikuttamistyössä tai tutkimuksissa? Mitä haasteita liittyy monitieteisen alan käsitteiden määrittelyyn?

 

Taikusydän-tutkijaverkosto kutsuu kulttuurihyvinvointialan tutkijat ja kentän toimijat keskustelemaan kulttuurihyvinvointialaan liittyvistä käsitteistä Turussa 21.9. klo 10–15 järjestettävään työpajaan. Tilaisuus järjestetään hybridimuotoisena, joten osallistuminen on mahdollista myös etänä Zoomin kautta.

Kulttuurihyvinvointialan moninaisen käsitteistön määrittely on jatkuvaa työtä; käsitteet elävät ja niitä määritellään erilaisissa konteksteissa, tutkimuksissa ja ajassa jatkuvasti uudelleen. Myös uusia käsitteitä syntyy ja vakiintuu käyttöön. Työpajan tavoitteena on pohtia alan keskeisiä käsitteitä, käsitteiden erilaisia käyttötapoja ja määrittelyitä, sekä myös niihin liittyviä haasteita.

Työpajassa alustajina toimivat yliopettaja Laura Huhtinen-Hildén Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä kulttuurikoordinaattori Liisa Hämäläinen Turun kaupungilta.

Työpajan antia hyödynnetään Taikusydämen tietopankin käsitekoosteen kehittämisessä ja päivittämisessä.

Ohjelma ja ilmoittatumiset: https://taikusydan.turkuamk.fi/tapahtumat/kulttuurihyvinvointialan-kasitteet-tyopaja-21-9-2022-turku-zoom/