Hjärtat för konst, kultur och välfärd i Finland

Taikusydän, hjärtat för konst, kultur och välfärd, är en riksomfattande kontaktpunkt för kulturens välfärdsinverkan i hela Finland. Målet är att göra konst och kultur en permanent del av välfärdstjänsterna.

Taikusydän är ett mång- och tvärsektoriellt koordinations- och kommunikationscenter för verksamhet och forskning inom kultur och hälsa. Utvecklingsarbetet bedrivs för att sprida kunskap och information om bästa praxis samt utveckla nya modeller för finansiering och verksamhet.

Taikusydän sporrar olika aktörer till samarbete samt startar ett forskningsnätverk för att knyta ihop forskare vid universitet, yrkeshögskolor och olika forskningsinstitutioner inom kultur och hälsa. Taikusydän främjar de arrangemang som föreslås i slutrapporten om det nationella åtgärdsprogrammet ”Kultur ger hälsa och välfärd” (2010–2014).

Taikusydän är ett riksomfattande projekt som bygger på regionala nätverk. Målet är att det i slutet av 2018 ska finnas minst fem regionala nätverk för kultur, konst och hälsa i Finland. De regionala nätverken utvecklar lösningar för att producera och finansiera långsiktiga kulturella välfärdstjänster inom olika verksamhetsområden, till exempel för servicehem, ålderdomshem, sjukhus, skolor och fångvård.

Ett nyckelmål är att etablera konst och kultur som en permanent del av främjandet av välfärd i struktur-förändringen inom den närmaste framtiden i Finland.

Ett annat mål är att förbättra arbetsmöjligheterna för professionella konstnärer.

Åbo Yrkeshögskola administrerar projektet Taikusydän. Projektet finansieras av Åbo stad, Centret för konstfrämjandet och Åbo universitet. Verksamheten genomförs i samarbete med följande organisationer:

  • Åbo, Kuopio och Tammerfors stad
  • Forskningsenheten för kultur och hälsa vid Åbo universitet
  • Östra Finlands Välfärdskraftverk (Itä-Suomen Hyvinvointivoimala eller ”VOIMALA” (Kuopio konservatorium administrerar, VOIMALA består av nio olika organisationer))
  • Kulturcentret PiiPoo, Lempäälä
  • Föreningen Hälsa och kultur rf (Terveyttä kulttuurista ry)

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av samhörighet och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och olika sociala problem.

Konst och kultur har en positiv inverkan på människans livskvalitet. Genom kultur och konst har alla människor, oavsett social bakgrund, ekonomisk ställning eller fysiska förhållanden, möjlighet att uttrycka sig och delta i olika kulturupplevelser. Forskning visar också att kultur kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbetet, främja trivseln i arbetet och i skolan samt minska behovet av mediciner.

Taikusydän kommer att byggas upp tillsammans med många olika organisationer och människor, som alla bidrar med sin egen kunskap, sin styrka och sina nätverk för gemensamt bruk. Vi välkomnar alla till ett inspirerande och öppet samarbete mellan olika sektorer för att sprida kunskap om kultur och hälsa!

Kontakt:

Anna-Mari Rosenlöf
projektchef
Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola
+358 50 598 5257
Liisa Laitinen
Forskningsnätverk projektplanerare
Konstakademin vid Åbo Yrkeshögskola
+358 50 468 7263