Eri kohderyhmät yhdessä

Suomen aikuisväestöstä yksinäiseksi olonsa tuntee yli 400 000 henkilöä. Tutkimusten mukaan yksinäisten ihmisten elinikä on alempi, ja yksinäisyyden tiedetään lisäävän myös henkisen sairastumisen riskiä. Apua voi saada osallistavasta taide- ja kulttuuritoiminnasta, todetaan ArtsEqual-tutkimushankkeen toimenpidesuosituksessa.

Teos kuvaa kuudentoista hankkeen kokemusten kautta sitä, miten taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää yhteisöjen aktivointityössä, lähiöiden kehittämisessä, hyvinvointia tukevassa työssä sekä aluesuunnittelussa. Se myös avaa ammattitaiteilijoiden moninaisia työnkuvia näissä tehtävissä ja valottaa toiminnan merkityksiä niin taiteilijoiden, kuntien kuin yleisöjenkin näkökulmista. Teoksessa pohditaan lisäksi, miten osallistavaa taide- ja kulttuuritoimintaa voitaisiin juurruttaa osaksi kuntien ja muiden toimijoiden rakenteita. Keskeisenä näkökulmana tässä on monialaisuus ja siihen liittyvä sektori-, hallintokunta- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö.

Opas sisältää ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja erilaisiin ryhmätilanteisiin sopivia ideoita luovaan toimintaan sovellettavaksi eri-ikäisten osallistujien kanssa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalojen ympäristöissä. Ideoissa hyödynnetään tarinoita, kuvia, musiikkia, liikkumista, leikkiä, sanoja, mielikuvia, kekseliäisyyttä, kuuntelua ja ryhmän yhteisen innostuksen löytämistä. Julkaisun on tuottanut Metropolia AMK osana valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke SOSKUa.

Kulttuurista on tullut kaupunkien ja asuinympäristöjen kehittämisen väline. Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen Reittejä Kontulaan-raportti osoittaa ruotsalaisten ja suomalaisten esimerkkien avulla, että kulttuuria ja taidetta käytetään monipuolisesti ympäristöjen parantamisen välineinä. Raportissa tarkastellaan erityisesti Suomen Kansallisteatterin yleisötyötä Helsingin Kontulassa kuvaamalla Reittejä-Kontulaan -projektin (2013-2015) vaiheita ja arvioimalla hankkeen vaikutuksia.Cuporen tietokortissa lähiöitä on tarkasteltu kulttuurin ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Tapaustutkimuksen kohteena ovat olleet Jyväskylän kaupunki ja sen kaksi lähiötä, Huhtasuo ja Keltinmäki-Myllyjärvi. Cuporen sivuilla on ladattavissa myös muita tutkimushankkeeseen ja kulttuuriin liittyviä tietokortteja.

Selvityksessä luodaan katsaus kaksivuotisen hankkeen toimintaan – sekä tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan näkökulmasta. Teijossa tuotettiin toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan ammattialaisen voimin.

Opinnäytetyössä tutkitaan vauvojen ja vanhusten kohtaamisia BabyTango-tanssiesityksessä hoivayhteisöissä. Tutkielmassa avataan esityksen elementtejä, vuorovaikutussuhteita ja esityksen vastaanottoa. Opinnäytetyö esittää, että ikäpolvien välisille taidekokemuksille on tarvetta, ja ne ovat merkityksellisiä niin vanhuksille, heidän hoitajilleen ja omaisilleen, vauvaperheille kuin taiteilijoille. Yhteinen jaettu taidekokemus toi osallistujille yhteenkuuluvuuden tunteen, tunteen osallisuudesta sekä elämän jatkuvuudesta.

Päivitetty 21.2.2023