Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy

Sosiaalinen osallistuminen ja osallisuus


 • Beaulac, J., Kristjansson, E. & Calhoun, M. (2011). ”‘Bigger than hip-hop?’ Impact of a community-based physical activity program on youth living in a disadvantaged neighborhood in Canada.” Journal of Youth Studies. Vol. 14, No. 8, s. 961–974.

 • Cain, M., Lakhani, A. & Istvandity, L. (2016). ”Short and long term outcomes for culturally and linguistically diverse (CALD) and at-risk communities in participatory music programs: A systematic review.” Arts & Health. Vol. 8, No. 2, s. 105–124.

 • Hanrahan, F. & Banerjee, R. (2017). ’It makes me feel alive’: the socio-motivational impact of drama and theatre on marginalised young people. Emotional and Behavioural Difficulties. Vol. 22, No. 1, s. 35-49.

 • Juntunen, M-L, Kamensky, H. & Turpeinen, I (2019). Etsivä kulttuurityö
  lisää lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta. Arts Equal Policy Brief 2/2019.


 • Känkänen, P. & Rainio, A. P. (2010). ”Suojassa, mutta näkyvissä – taidelähtöinen toiminta osallisuuden rakentajana lastensuojelussa.” Nuorisotutkimus. Vol. 4, s. 4–20.

 • Secker, J., Hacking, S., Spandler, H., Kent, L. & Shenton, J. (2007). Mental health, social inclusion and the arts: developing the evidence base. Final report. Anglia Ruskin University / UCLan Research Team.

 • Secker, J., Loughran, M., Heydinrych, K. & Kent, L. (2011). Promoting mental well-being and social inclusion through art: evaluation of an arts and mental health project. Arts & Health. Vol. 3, No.1, s. 51-60. DOI: 10.1080/17533015.2010.541267

Kontrolloidussa interventiotutkimuksessa tarkasteltiin teatteri-improvisaation vaikutuksia opettajankoulutuksen kontekstissa. Tutkimuksessa selvitettiin improvisaation vaikutuksia opettajaopiskelijoiden itsearvioimaan sosiaalisen vuorovaikutuksen kompetenssiin, eli omaan kokemukseen kyvystä toimia sosiaalisissa tilanteissa. Lisäksi tutkittiin improvisaatiointervention vaikutuksia osallistujien itseluottamukseen. Impron, joka voi harjaannuttaa taitoja, kuten virheiden sietäminen, kuuntelutaidot, spontaanisuus, läsnäolo ja yhteistyötaidot, havaittiin tutkimuksessa vaikuttavan positiivisesti kykyyn toimia sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimuksen mukaan improkurssista hyötyivät erityisesti ne opettajaopiskelijat, jotka olivat alussa epävarmempia.

 • Wright, P., Davies, C., Haseman, B., Down, B., White, M. & Rankin, S. (2013). Arts practice and disconnected youth in Australia: Impact and domains of change. Arts & Health. Vol. 5, No. 3, s. 190-203.

Syrjäytymisen ehkäisy


 • Averett, P., Crove, A. & Hall, C. (2015). The Youth Public Arts Program: Interpersonal and Intrapersonal Outcomes for At-Risk Youth. Journal of Creativity in Mental Health. Vol. 10, No. 3, s. 306-323.
 • Wright, P., Davies, C., Haseman, B., Down, B., White, M. & Rankin, S. (2013). Arts practice and disconnected youth in Australia: Impact and domains of change. Arts & Health. Vol. 5, No. 3, s. 190-203.

Sosiaalinen pääoma

Goulding, A. (2012). How Can Contemporary Art Contribute Toward the Development of Social and Cultural Capital for People Aged 64 and older. The Gerontologist. Vol. 53, No.6, s. 1009-1019.


Hampshire, K.R. & Matthijsse, M. (2010). Can arts improve young people’s wellbeing? A social capital approach. Social Science & Medicine. Vol. 71, No. 4, s. 708-716.