Art Notes – yhteisötaidetta erityisyyden voimin Paimiossa

13.12.2016
Taideryhmäläiset työssään. Luonnos seinämosaiikiksi syntyi spontaanisti yhteisen työskentelyn pohjalta. Kuva: Sinikka Mäki-Lertola.

Turun suomenkielisellä työväenopistolla luodaan parhaillaan kahta yhteisötaideteosta. Art notes -nimiseen taideprojektiin osallistuu neljätoista työväenopiston opiskelijaa, joista puolet tulee erityistä tukea tarvitsevien taideryhmistä ja puolet opiston muista taideryhmistä. Yhteisötaideteosten tilaaja on Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Sydämenmuotoinen, keraaminen reliefi sekä koko seinätilan kattava mosaiikkiteos valmistuvat kevään aikana ja ne sijoitetaan kuntayhtymän tiloihin Paimioon. Ulkoseinään tulevan mosaiikkiteoksen koko on n. 19 neliömetriä.

”Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, kun erityistä tukea tarvitsevista sekä muista taideopiskelijoista muodostettu ryhmä työstää näin laajan tilaustyön,” toteavat projektin taiteellinen johtaja Sinikka Mäki-Lertola ja ohjaaja, kuvataiteilija Eija Ruoho tyytyväisinä. Art Notes -projektin tarkoituksena on työskennellä yhdessä luovasti, kannustavasti ja ennakkoluulottomasti.

Monta yhteistyötahoa

Turun suomenkielinen työväenopisto osallistuu teoksen mahdollistamiseen antamalla opiston kuvataideosastolta ilmaiset tilat opetukseen ja työskentelyyn. Art Notes -projektiin osallistuvat oppilaat saavat opistolta syys- ja kevätkauden aikana vapautuksen kurssimaksuista. Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Paimiossa maksaa teoksen toteutuksesta koituvat kustannukset. Hankkeen budjetti on 40 000 euroa. Art Notes -yhteisötaideprojektin varsinainen toteuttaja on erityistaidetoimintaa edistävä turkulainen Taidekeskus Into ry.

 

Luonnosteluvaiheessa musiikilla oli tärkeä rooli. Rauli Badding Somerjoen ja Jimi Hendrixin musiikki inspiroivat erään luonnosteluvaiheen teoksen. Teoksen koko on 350 x 90 cm. Se syntyi siten, että toinen ryhmäläinen jatkoi siitä, mihin toisen viiva päättyi. Ohjaajien roolina oli innostaa ja kannustaa työskentelyyn. Osalle tekijöistä tämänkaltainen yhteisöllisen tekemisen ja jaetun tekijyyden prosessi oli aivan uusi. Kuva: Arttu Lehtovaara.

 

Kyseessä on pedagoginen kokeilu, jonka tarkoituksena on integroida eri ryhmissä opiskelevia henkilöitä vuorovaikutteiseen työskentelyyn toistensa kanssa. Yhteisenä yhdistävänä tekijänä on taide ja taiteen kautta syntynyt vuoropuhelu. Pedagogisesti kiinnitetään huomiota ryhmän sisäiseen dynamiikkaan ja me-hengen syntymiseen. Taideaktiviteettien lisäksi työskentelyssä kannustetaan luovaan ajatteluun, omaan ilmaisuun ja tutustutaan mosaiikkitekniikan monimuotoisuuteen sekä sen historiaan. Kurssilla kehitetään hahmotus-, havainnointi- ja arviointikykyä. Kurssi sisältää ryhmäytymistä, parityöskentelyä, lähiopetusta ja verstastyöskentelyä.

 

Toinen toteutettavista teoksista on Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen sydänlogoa mukaileva reliefi, joka koostetaan taideryhmäläisten yksittäisistä saviteoksista. Kuva: Arttu Lehtovaara.

 

Lopulliset teokset toteutetaan oppilaiden tekemien suunnitelmien ja luonnosten pohjalta. Teosten tekemisen eri vaiheet dokumentoidaan ja erityishuoltopiirillä on mahdollisuus tutustua teoksien työprosessiin ja prosessin aikana tehtyyn teosmateriaaliin. Luonnokset esitellään tilaajalle ennen kuin niitä aletaan toteuttaa lopullisiksi teoksiksi.

Eija Ruoho on toiminut yli 20 vuotta erityistä tukea tarvitsevien sekä kehitysvammaisten kuvataideohjaajana. Haasteena on pitkän kokemuksen kautta syntyneen hiljaisen tiedon dokumentointi ja siirtäminen tuleville ohjaajille. ”Uusia kuvataiteilijoita tarvitaan kipeästi ohjaamaan toimintaa”, toteavat Sinikka Mäki-Lertola ja Eija Ruoho, jotka molemmat toivovat mukaan lisää tekijöitä.

Lisätietoa:

Eija Ruoho, kuvataiteilija (AMK), erityistä tukea tarvitsevien kuvataideopettaja Turun suomenkielisellä työväenopistolla, Taidekeskus Into ry:n puheenjohtaja
eijaruoho@gmail.com
p. 0440 701544

Sinikka Mäki-Lertola, kuvanveistäjä, kuvataideopettaja, TaM, Turun suomenkielinen työväenopisto,
Taidekeskus Into ry:n taiteellinen johtaja
sinikka.maki-lertola@turku.fi
p. 040 8321 491

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.
Turun suomenkielinen työväenopisto
Taidekeskus Into ry