Hankitaanko teillekin taidetta? – Armilan kuntoutuskeskuksessa vastaus on KYLLÄ!

28.10.2016

”Taide ja kulttuuri kuuluvat ihmisyyteen. Ilman sitä ollaan vankilassa”. Näin perustelee Lappeenrannassa toimivan Armilan kuntoutuskeskuksen johtaja Jouko Saramies taiteilijapalvelujen hankintoja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa. Armilan kuntoutuskeskuksessa ja kotona asumista tukevien palvelujen yksikössä on tehty syksyllä 2016 merkittävä taidepalveluhankinta Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n kilpailuttamana. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon (30 000€/v) alittava kilpailutus, joka kohdennettiin Kaakkois-Suomessa toimiville nuorille taiteilijoille. Palveluntuottajiksi valikoitui viisi taiteilijaa eri taiteen aloilta. Nyt kuntoutuskeskuksen ja omaishoidon asiakkaille on tarjolla uusi palvelu, ”Taideklubi” osana kuntoutumista ja arjen toimintakykyä edistäviä palveluja.

Alkusyksystä 2016 käynnistyi ikääntyneille omaishoitoperheille suunnattu ryhmä Imatralla ja vastaava ryhmä aloittaa myöhemmin myös Lappeenrannassa. Alkuvuodesta 2017 käynnistyvät lapsiperheille suunnatut ryhmät. Perheet maksavat asiakasmaksua, joka kattaa osan taidetoiminnan kuluista. Omaishoidon asiakkaiden erityisyyden tunteva työntekijä toimii taiteilijan työparina.

Armilan kuntoutuskeskuksessa on viisi osastoa. Osastoilla kuntoutetaan mm. akuutista sairaudesta tai traumasta toipuvia asiakkaita, järjestetään neurologista ja psykogeriatrista kuntotutusta sekä hoidetaan saattohoitovaiheen potilaita. Osaston asiakkaille taide on osa kuntoutujan viikko-ohjelmaa. Hoitaja toimii taiteilijan työparina tuoden tilanteeseen oman erityisosaamisensa. Taide kuuluu osaston ja henkilökunnan perustyöhön.

Omaishoidon merkitys kasvaa jatkuvasti, ja omaishoitajat tekevät arvokasta työtä. Eksotessa omaishoidosta vastaa kotona asumista tukevien palvelujen yksikkö. Asiakkaita yksikössä on noin tuhat. Palvelurakenneuudistuksessa suuntaus on vahvasti kohti aktiivista kansalaisuutta tukevia palveluja, vaikka kyse onkin vakavasti sairaista ihmisistä. Työotteen muutos mahdollistaa uusien palvelujen syntymisen. Taide uutena tuotteena palveluvalikossa voi herättää aluksi hämmennystä, mutta ajan myötä siihen tottuvat sekä henkilökunta että asiakkaat.

Taidehankinnan valmisteluun saatiin tukea hankepilotista

”Tässä sai paneutua niin innolla tekemiseen, että unohti tyystin kaiken ikävänkin ympäriltään.”  -pilottiryhmän asikas

Taideklubeja pilotoitiin Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hankkeessa, jossa kehitettiin taidetyöpaja ikääntyneille omaishoitoperheille. Pilotissa Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataideopiskelijat toimivat ohjaajina yhdessä sosionomi-, terveydenhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden ohjauksesta vastasivat Saimaan ammattikorkeakoulun opettajat. Mukana olleet seitsemän pariskuntaa kokivat, että he olivat löytäneet uudelleen rakkaan puolisonsa ja saaneet rakentaa takaisin yhteyden, joka oli kadonnut sairauden taakse. Taiteen tekemisen lomassa syntyi keskusteluja samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.

”Mieheni suhtautuminen on muuttunut vaivaani kohtaan. Hän ei tiuski minulle vaan on huomattavasti ymmärtäväisempi. Yhteiselämämme on parantunut.” – pilottiryhmän asiakas

Toiminta on ollut ikäihmisten mielestä vaikuttavaa. Palvelujen kehittämisessä on kuultu asiakasta ja tarjottu sitä, mitä ihmiset haluavat tehdä. Aina ei kuitenkaan voi tietää etukäteen mitä haluaa, siksi tarvitaan kokeiluja. Nyt Taideklubeja tarjotaan kaikenikäisille omaishoitoperheille sekä Imatralla että Lappeenrannassa osana kuntoutuksen palveluvalikoimaa. Ikääntyneet omaishoitoperheet voivat olla aviopareja, mutta myös äiti-lapsi tai isä-lapsi -perheitä.

”En nyt itseäni koskaan ole tuntenut taiteelliseksi, mutta täällä olen aina jotain saanut aikaiseksi. Syynä on myös hyvä ryhmänohjaus.” – pilottiryhmän asiakas

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hankkeessa (1.1.2015–31.12.2016) on muotoiltu taidetta ikäihmisten palveluihin sopivaksi Kaakkois-Suomen alueella. Pilottikohteita on ollut ikäihmisten varhaisissa palveluissa, kuntoutuksessa, omaishoidossa sekä palveluasumisessa.

Hankkeen toimenpiteinä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun liiketalouden ja palvelumuotoilun yksiköt ovat kouluttaneet taiteilijoita tuotteistamaan omaa osaamistansa ikäihmisten palvelujen tarpeisiin. Palvelumuotoilun keinoin on mallinnettu ikäihmisiä taiteen kuluttajina.

Saimaan ammattikorkeakoulun liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköt ovat mitanneet taiteen ja kulttuurin osallistumisen vaikutuksia ikäihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn eli paljonko sote-euroja säästyy, kun satsataan kulttuuriseen hyvinvointiin. Molempien ammattikorkeakoulujen yhteisenä toteutuksena on syntynyt liiketoimintaosaamiseen ja tuotteistamiseen keskittyvä opintojakso ”Minun polkuni”.

Socom on ostopalveluna tuottanut web-sovelluksen, taiteen nettikaupan, mistä ikäihmisten palveluihin tai lahjaksi omaiselle voi ostaa taiteilijoiden palveluja. Hanke on saanut rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta Hämeen ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoja:
Päivimaria Seppänen, projektipäällikkö
Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista-hanke
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Paivimaria.seppanen@socom, p. 044 748 5310

 

 

 

 

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *