Kulttuurihyvinvoinnille oma verkkolehti?

31.10.2016

Taikusydän kartoitti lokakuussa 2016 kyselyllä tarvetta kulttuurihyvinvoinnista kertovalle verkkolehdelle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 128 henkilöä, joista 84% olisi kiinnostunut lukemaan kulttuurihyvinvointiin keskittyvää verkkolehteä.

Kyselyn perusteella tällä hetkellä kulttuurihyvinvoinnista saadaan tietoa useimmin Facebookin kautta sekä erilaisista uutiskirjeistä, mutta vastaajat nimesivät tärkeiksi tiedonlähteiksi myös oma työn sekä erilaiset verkostot.

Vastaajien mukaan mieluisimmat kanavat seurata kulttuurihyvinvointia käsitteleviä uutisia, artikkeleita, tapahtumia ja julkaisuja olisivat verkkolehti, Facebook sekä uutiskirjeet. Verkkolehdelle mieluisimpana ilmestymisvälinä ja -muotona pidettiin kerran kuussa ilmestyvää kokonaista julkaisua. Toisaalta lähes yhtä monta vastaajaa kannatti vaihtoehtoa, jossa yksittäisiä juttuja julkaistaan useasti blogimaiseen tyyliin tai vaihtoehtoisesti neljä kertaa vuodessa ilmestyvää kokonaista julkaisua.

Selkeästi kiinnostavimmiksi juttutyypeiksi nousivat asiantuntija-artikkelit ja alan uutiset. Paljon mainintoja saivat myös tutkimustulosten ja julkaisujen esittely sekä eri toimijoiden haastattelut. Kiinnostavimpina juttuaiheina pidettiin hyviä käytäntöjä ja onnistumistarinoita sekä kansainvälisiä esimerkkejä. Myös kulttuurinen seniori- ja vanhustyö sekä taide työelämässä ja työyhteisöissä kiinnostivat paljon. Kysyimme lisäksi vastaajien omia juttuideoita sekä nimiehdotuksia lehdelle.

Kyselyn pohjalta jatketaan lehden suunnittelua laajan yhteistyöryhmän kanssa. Suunnittelussa ovat mukana muun muassa Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Terveyttä kulttuurista ry, Taiteen edistämiskeskus, Pro Soveltavan Taiteen tila ry, Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto sekä ArtsEqual/Taideyliopisto.  Tavoitteena on käynnistää verkkolehden toimittaminen vuonna 2017.

Koko kyselyn aineisto on luettavissa kootusti tästä linkistä:
Kysely kulttuurihyvinvoinnin verkkolehden tarpeesta.pdf.

Kysely toteutettiin  sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta aikavälillä 12.10–17.10.2016. Vastaajien kesken arvottiin kaksi Museokorttia, jotka menevät Turkuun ja Helsinkiin. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti. Kyselyn toteutti Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian luova tuottaja (YAMK) -tutkinnon opiskelija Anna Mäkelä.

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *