Pirkanmaalle laaditaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma

28.09.2016

Viime keväänä Pirkanmaalla käynnistyi alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimistyö. Työ linkittyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuulla olevaan terveyden edistämisen alueelliseen koordinaatiotyöhön, jossa kaikki alueen kunnat ovat poikkisektorisesti mukana. Kyseessä on strateginen alueellinen asiakirja kuten aiemmat alueelliset ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmat Pirkanmaalla. Tarkoituksena on saada suunnitelma lausuntokierrokselle kunnissa ja muissa sidosryhmissä kevään 2017 aikana ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksyttäväksi kesällä 2017, jolloin sen toimeenpano voitaisiin käynnistää syksyllä 2017.

Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on koota konkreettisia ehdotuksia, joilla taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia ja kaventaa terveyseroja. Suunnitelmasta halutaan tehdä helposti hyödynnettävä työkalu, jonka avulla kuntiin voidaan luoda hyvälaatuista kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaa. Suunnitelman tarkoitus on mahdollistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja löytää toimintaan sitoutuneita vastuutahoja.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on osa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n toimeenpanoa. Pirkanmaa tekee hankkeessa tärkeää pioneerityötä, sillä vastaavaa suunnitelmaa ei Suomessa ole aiemmin laadittu.

Suunnitelmatyötä tekee monialainen ryhmä asiantuntijoita mm. taiteen, kulttuurin, sosiaali- ja terveyspalvelujen, tutkimuksen ja päätöksenteon aloilta. Suunnitelmatyötä koordinoivat taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Arttu Haapalainen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen. Taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän on mukana asiantuntijana suunnitelmatyössä.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuri ja taide ovat perusoikeuksia: YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella tulee olla oikeus päästä osalliseksi kulttuurista ja nauttia taiteista.

Lisätietoja:

Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija,
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
p. 0295 330 843
arttu.haapalainen@taike.fi