Prosenttiperiaatteen laajentaminen kiinnostaa kansanedustajia Pirkanmaalla

16.02.2017
Pilvi Kuitu (selin) kertoo pitkäjänteisestä yhteistyöstä Pirkanmaan kansanedustajille Sorin Sirkuksella.

Yhdeksän pirkanmaalaista kansanedustajaa saapui Sorin Sirkukselle Tampereelle maanantaina 6.2.2017 kuulemaan laajasta yhteistyöstä, jossa kulttuuripalveluita tuodaan osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja hallitusohjelman kärkihankkeilla Pirkanmaalla. Kulttuurikeskus PiiPoon ja sen aluekumppanuusverkoston järjestämässä tapaamisessa esiteltiin kahden tunnin aikana eri näkökulmista monialaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin vakiinnuttamiseksi osaksi sote-palveluita.

Pirkanmaalle kohdentuu tällä hetkellä kaksi kärkihankerahoitusta, joilla laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi. Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoima %TAIDETTA –hanke on neljäntoista sote- ja kulttuurialan yhteishanke, jossa kehitetään ja kokeillaan kestäviä malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä sekä mallinnetaan alueellista SOTEKU- yhteistyötä. Hanke jakautuu kumppanien väliseen kehittämistyöhön sekä toimintakokeiluihin. Sen rahoitus on 155 000 euroa.

Tampereen kaupungin käynnistymässä oleva 100 000 euron kärkihankeavustuksen saanut hanke keskittyy toimintakyvyiltään heikossa asemassa olevien ihmisten kulttuuriset oikeudet turvaavan sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistyömallin ja maakunnan palveluintegraation kehittämiseen. Lisäksi Tampereen kaupunki on mukana kansallisessa kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostohankkeessa AILI:ssa, jota koordinoi Helsingin kaupunki.  Kärkihankeavustus on jaettu nyt kaksi kertaa. Myönnettyjen avustusten suuruus on yhteensä 800 000 euroa ja koko kärkihankkeen toteuttamiseen on varattu 2 miljoonaa euroa.

Tapaamisessa Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu avasi yhteistyön taustoja ja monivuotista yhteisiin arvoihin ja luottamukseen pohjautuvaa kehittämistä, joka alkaa tuottaa konkreettisia tuloksia palveluiden vakiintumiseksi.  Lempäälän Ehtookodon johtaja Jaana Holm kertoi kulttuurin merkityksistä osana sosiaali- ja terveyspalveluita. Lempäälän Ehtookoto tarjoaa palveluasumista ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Ehtookodon ideologiana on mahdollistaa asukkailleen omannäköinen ja oman tahdon mukainen hyvä elämä. Hoivan tukena ovat luonto, taide ja kulttuuri.

Teatteri Telakan Petri Mäkipää kertoi SOTEKU-työskentelyn merkityksistä osana taitelijan työtä ja ohjaaja Raina Jokinen Muotialan asuin- ja toimintakeskuksesta avasi taidetoiminnan vaikutuksia sosiaalialan ammattilaisen näkökulmasta. Läänintaiteilija Arttu Haapalainen kertoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurihyvinvointisuunnitelmatyöstä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yli 20 kuntaa. Lisäksi keskusteltiin laajasti kulttuurin roolista sote-uudistuksessa sekä alueellisesta että valtakunnallisesta yhteistyöstä.

Käytännön esimerkit, eri alan ammattilaisten puheenvuorot ja juuri päättyneen Teijo-hankkeen toiminnasta koostetut videot toivat aiheen lähelle kuulijoita. Kärkihankkeen toteutuminen käytännössä ja kehittämistyön suunnitelmallinen eteneminen kiinnostivat pirkanmaalaisia kansanedustajia, jotka olivat erityisen vakuuttuneita yhteistyön laaja-alaisuudesta, moniammatillisuudesta ja pitkäjänteisyydestä. Tilannekatsaus kansanedustajille kärkihankkeen etenemisestä on luvassa vuoden 2018 alussa.