Taikusydämen uutiskirje 9/2021

24.11.2021
Taidetta voi löytyä monenlaisista julkisista paikoista, kuten sähkökaapeista. Kuvan sähkökaappi on osa Kaakon taiteen julkisen taiteen palveluita Lappeenrannassa. Lue lisää uutiskirjeestä! Kuva: Anna-Mari Rosenlöf.

Uutiskirjeen pääkirjoitus 9/2021:

Tammikuussa 2022 Suomessa toteutetaan ensimmäisen kerran aluevaalit, joissa valittavat aluevaltuutetut päättävät vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden valmisteluun sekä toimintaan liittyvistä asioista eli laajasta sosiaali- ja terveyshuollon kokonaisuudesta sekä pelastustoimesta. Aluevaalit järjestetään kaikilla 21 hyvinvointialueella.

Kulttuurin ja taiteen tutkimuksissa todetut hyvinvointivaikutukset jäävät hyödyntämättä sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä, jos hyvinvointialueella ei työskentele kulttuurihyvinvoinnin osaajia.

Uudistuksessa tulee erityisesti turvata niiden ihmisten yhdenvertainen oikeus osallistua kulttuuriin, jotka ovat pitkäaikaisen hoivan tai hoidon piirissä eivätkä pääse kotoa palveluiden piiriin. Hyvät ja toimivat käytännöt sote-palveluiden, kulttuuripalveluiden ja järjestöjen välillä eivät saa katketa. Niitä tulee päinvastoin levittää koko hyvinvointialueen käyttöön ja kehittää entistä toimivammiksi. Yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää työtä on tehtävä entistä suunnitelmallisemmin, kaikki toimijat sekä alueen asukkaat mukaan ottaen. Näin toteutettuna ennaltaehkäisevä työ on pitkällä tähtäimellä kannattava investointi kustannusten vähenemiseen.

Lue uusin uutiskirje.