Taikusydän-alueverkostoissa hyvä pöhinä!

20.01.2017

Taikusydämen alueverkostotyö on käynnistynyt kaikilla kolmella pilottialueella: Itä-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Alueverkostot ovat keskenään hyvin erilaisia organisaatioiden välisiä osaamistiivistymiä. Ne toimivat alueelliset erityispiirteet huomioivina laboratorioina, joiden tehtävänä on kehittää ja levittää ratkaisuja, joilla taiteen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Vuonna 2017 uutena verkostona aloitti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteinen alueverkosto. Neuvotteluja käydään myös Uudellamaalla, Kymenlaakson / Etelä-Karjalan alueella sekä Oulun ja Kainuun seudulla. Verkostoyhteistyössä on vahvasti mukana Terveyttä kulttuurista ry.

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkosto

Itä-Suomen verkoston toiminta-alueena on pääpiirteissään Pohjois-Savon maakunta. Kuopion seudulla on voimakas tahtotila tehdä töitä taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien eteen. Sektorirajojen ylittäminen on jo onnistunut, minkä ovat mahdollistaneet Kuopion kaupungin organisaatiorakenne sekä kaupungin pitkät perinteet hyvinvoinnin edistämisessä kulttuurin ja taiteen keinoin. Kuopion seudulla nähdään vahvuutena useat toimivat verkostot sekä ylisukupolvinen taidetoiminta ja monitaiteinen lähestymistapa. Alueen verkostomoottorina toimii Itä-Suomen Hyvinvointivoimala.

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkostotoiminnan tavoitteita ovat:

  • edistää taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien vahvistumista ja toimintaa Pohjois-Savossa
  • yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin ja Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan välillä
  • alueen voimavarojen yhdistäminen
  • taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ajatuksen kirkastuminen alueella, koulutuksen kehittyminen, ajattelutavan vieminen kuntasektorille, keskiössä alueen asukkaiden palveluiden kehittäminen

Itä-Suomen / Pohjois-Savon alueverkostossa ovat mukana:

Varavoimaa – Varsinais-Suomen alueverkosto

”Varsinais-Suomessa jokaisella on oikeus olla osallisena taiteesta ja kulttuurista ja saada hyvinvointia ja terveyttä tukevia taide-ja kulttuuripalveluja.” – Varavoimaa-verkoston tavoite

Taikusydämen Varsinais-Suomen alueverkosto on nimeltään Varavoimaa. Verkoston toiminta-alueena on Varsinais-Suomen maakunta. Keväällä 2017 verkosto keskittyy keskinäisen yhteistyön rakentamiseen, viestintään ja vaikuttamistyöhön. Maaliskuussa järjestettiin Kulttuurista hyvinvoiva kunta -vaalikeskustelu 23.3.2017. Paikallista vaikuttamistyötä tehdään myös yhteisen Taide ulkoilee –kampanjan voimin maalis-toukokuussa. Verkostoa voi seurata Twitterissä @varavoimaa #varavoimaa, #kulttuurihyvinvointi. Verkostomoottorina toimii Läntinen tanssin aluekeskus. Viestintäyhteistyötä tehdään Kirjan talo ry:n kanssa.

Verkostossa ovat mukana:

Pirkanmaan alueverkosto

Pirkanmaan yhteistyöverkosto kutoutuu Kulttuurikeskus PiiPoon hallinnoiman %TAIDETTA (2016-) sekä Teijo-Tee itse taidetta ja osallistu -yhteistoiminnan ympärille. Se liittyy kiinteästi myös Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimistyöhön. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen verkosto, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevia taide- ja kulttuuripalveluita vahvasti yhdessä sekä ruohonjuuritasolla että erilaisten strategisten suunnitelmien kautta.

Pirkanmaan verkostotyö perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön. Verkoston tärkeänä tavoitteena on perustaa Pirkanmaalle kulttuurin ja hyvinvoinnin aluekeskus sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) yhteisen kehittämistyön ja saavutettavan hyvinvointia tukevan kulttuurisen palvelutarjonnan vahvistamiseksi ja juurruttamiseksi palvelurakenteisiin. Pirkanmaan alueverkostotyötä koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo.

Verkostossa ovat mukana:

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *