Taikusydän-uutiskirje 4/2021

23.04.2021

Torstaina 22. huhtikuuta julkistettiin Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma. Suunnitelmalla toimeenpannaan valtioneuvoston periaatepäätöstä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. Periaatepäätös ulottuu aina vuoteen 2030 saakka. Kulttuurihyvinvoinnilla, taiteella ja kulttuurilla on suunnitelmassa näkyvä rooli useassa toimenpiteessä. Suunnitelma mm. kannustaa osallistavan kulttuuritoiminnan toimintatapojen käyttöönottoon kansallisesti sekä hyödyntämään taiteen ja kulttuurin keinoja osana mielenterveystaitoja. Se antaa vahvat suuntaviivat kulttuurihyvinvoinnin edistämiselle ja toteuttamiselle Suomessa eri hallinnonalojen yhteistyönä.

Kulttuurihyvinvointi näkyi vahvasti myös suunnitelman julkistamistilaisuudessa, jossa sain olla kutsuttuna panelistina avaamassa kulttuurihyvinvoinnin näkökulmia sekä verkostomaisen toiminnan mahdollisuuksia. Suunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan kaikkien suunnitelmassa vastuutettujen toimijoiden yhteistä ponnistelua, korona-exitin toteutumista ja uteliaisuutta uutta kohtaan. Tarvitaan myös konkreettisia esimerkkejä, näyttöä, tutkimustuloksia ja tarinoita kertomaan siitä, mitä taide, kulttuuri ja luovuus merkitsevät hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Lue uutiskirjeemme tästä linkistä.